Fotokonstnärernas förbund

Fotokonstnärernas förbund rf grundades år 1988. Förbundet förespråkar och stöder fotobaserade konstformer samt driver sina medlemmars professionella, ekonomiska och sociala intressen. En viktig del av verksamheten är att tillhandahålla information och rådgivning samt att ordna utställningar och andra evenemang relaterade till fotokonst.

Fotokonstnärernas förbund fungerar som expertorgan i frågor som rör fotokonst, både inom den privata sektorn och för offentliga organ. Förbundet driver Fotogalleri Hippolyte, som är det äldsta fungerande fotogalleriet i Finland och en central aktör inom fotokonst.

Förutom att ordna utställningar säljer galleriet även verk av förbundets medlemmar. Förbundet är också en aktiv organisatör av olika projekt både i Finland och internationellt och står bl. a. för Helsinki Photography Biennial (www.hpb.fi) och försäljningsutställningen Art Fair Suomi (www.artfairsuomi.fi).

Fotokonstnärernas förbund har nästan 400 medlemmar. Förbundet tar beslut om nya medlemmar varje år vid sitt höstmöte. Vill man bli medlem måste man lämna in en ifylld medlemsansökan, komplett med bilagor, till förbundets kontor i slutet av september. Medlemskommittén behandlar ansökningarna och presenterar dem vid Förbundets höstmöte.

Om du vill bli medlem, läs anvisningar här (på finska eller engelska) eller kontakta oss på Hippolytes kontor för mer information.