Lotta Törnroth

1.–24.2.2019

Fotogalleri Hippolyte

Genom en liten handling som att smälta fruset havsvatten fångar Lotta Törnroth det universella i sin utställning Imaginära öar. Törnroths konstnärskap har i många år kretsat kring havet – dess faror och katastrofer, både fysiska och psykologiska betydelser. Fascinationen över havet tog Törnroth till Grönland, världens största ö, som avskiljs från resten av världen av ett enormt iskallt hav. I Törnroths verk ser vi henne på den utsträckta isen framför kameran, som en fyr eller någon som väntar på sin älskades återkomst. De stelfrusna morgnar som Törnroth upplevde på den hala isen vid havet präglades av en känsla av spöklik ensamhet och tanklös klumpighet. På Grönland känner alla någon som mist sitt liv till havet. Människor försvinner under fiskeresor och äventyr. Havet utanför Nuuk är stort och kallt – det gör det enkelt att försvinna.

Sedan 2014 har Törnroth samlat havsvatten från hela världen. Imaginära öar formar en installation bestående av fotografier och små isberg av havsvatten i Fotogalleri Hippolyte. Törnroth fryser ner små mängder av saltvattnet till små isberg och låter dem smälta samman med blå gouachefärg på akvarellpapper. Det tar flera timmar för isbergen, som visas i galleriet, att smälta och därtill tre dagar för vattenformationen att torka på akvarellpappret. Resultatet är målningar med saltvattenkristaller som uppifrån sett liknar öar. Törnroth inspireras av en särskild elektrisk blå färg – den som Yves Klein använde då han målade en jordglob blå år 1957. För Törnroth symboliserar den starka blå färgen en värld utan gränser mellan länder, mellan land och vatten.

Dessutom kan de små öarna också ses som en sorts fotografier: Istället för fotopapper exponeras akvarellpappret med vatten och gouache format av tid. Processen är slumpartad och kan jämföras med att fotografera på analog film med långa exponeringstider. Saltkristallerna som blir kvar på akvarellpappret efter att havsvattnet avdunstat påminner oss om Märta Tikkanens ord: ”Mycket liten blir en människa i Människornas land, Kalaallit Nunaat, kort hennes sekund bland iskristallerna” (ur Storfångaren)

Lotta Törnroth (f. 1981) är en konstnär bosatt i Stockholm. Hon har tagit konstmagisterexamen i fotokonst vid Aalto-universitetet i Helsingfors och har en kandidatexamen i bildkonst med inriktning på fotografi från Akademin Valand i Göteborg (2012). År 2014 tilldelades Törnroth Victor-stipendiet av Hasselbladstiftelsen och gick sex månader på programmet International Studio & Curatorial Program i New York. Efter detta har hon arbetat i Stockholm och vistats på olika residens bl.a. i Finland, Grekland och på Grönland. Törnroths verk har visats på gallerier och institutioner i Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingfors och New York. Törnroths nya bok Imaginära öar (Blackbook Publications) gavs ut i januari 2019 och finns i Hippolytes bokbutik. www.lottatornroth.com

Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, har understött utställningen på Hippolyte.

 

Lotta Törnroth
Imaginära öar
1.–24.2.2019
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Lotta Törnroth, The Lighthouse, Nuup Kangerlua, 80 x 80cm, 2017