Utställningar

Hanna Timonen

Saku Soukka

Ulrika Ferm

Juan Kasari

Aukusti Heinonen

Sanne Katainen

Harri Larjosto

Ulla Schildt

Verna Meriläinen

Kaija Kiuru

Lotta Törnroth

Pekka Niskanen

Janne Riikonen

Saana Wang

Valentina Karga

Heli Kaskinen

Kimmo Kumela

Karl Ketamo

Mirimari Väyrynen

Karina-Sirkku Kurz

Tidigare utställningar

Ansök om utställningstid

Hippolyte har två utställningsutrymmen, det större Fotogalleri Hippolyte och det mindre Hippolyte Studio. Utställningarna väljs genom öppen ansökan. Ansökan är öppen för alla konstnärer och olika former av nutidskonst. Fotokonsten har en viktig roll i utställningsprogrammet. Därför är det önskvärt att förslagen relaterar till fotografi eller det kringliggande fältet.

Mera information på finska eller engelska.