Utställningar

Sanne Katainen

1.–24.3.2019

Milla Talassalo

1.–24.3.2019

Ulla Schildt

29.3.–28.4.2019

Verna Joki

29.3.–28.4.2019

Kaija Kiuru

3.–26.5.2019

Maria Rosenlöf

3.–26.5.2019

Pekka Niskanen

2.–25.8.2019

Janne Riikonen

2.–25.8.2019

Saana Wang

30.8.–22.9.2019

Valentina Karga

4.–27.10.2019

Heli Kaskinen

1.–24.11.2019

Kimmo Kumela

1.–24.11.2019

Karl Ketamo

29.11.–22.12.2019

Mirimari Väyrynen

29.11.–22.12.2019

Karina-Sirkku Kurz

3.–26.1.2020

Tidigare utställningar

Ansök om utställningstid

Hippolyte har två utställningsutrymmen, det större Fotogalleri Hippolyte och det mindre Hippolyte Studio. Utställningarna väljs genom öppen ansökan. Ansökan är öppen för alla konstnärer och olika former av nutidskonst. Fotokonsten har en viktig roll i utställningsprogrammet. Därför är det önskvärt att förslagen relaterar till fotografi eller det kringliggande fältet.

Mera information på finska eller engelska.