Hippolyte Studio 12.10.-4.11.2012, Christelle Mas: Science Fiction Food

(se nedan för svenska)

12.10.–4.11.2012

HIPPOLYTE STUDIO
Yrjönkatu 8–10 (sisäpiha), 00120 Helsinki
+358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

Chistelle Mas’n taidetta määrittää hyvin olennaisesti hänen paikoitellen jopa intohimoinen suhtautumisensa ruokaan. Suurella tarkkaavaisuudella ja mielenkiinnolla Mas tarkastelee sen tekstuureja ja määreitä sekä tutkii ruoan avoimuutta/läpinäkyvyyttä. Hyvin pian käy kuitenkin ilmi, että esteettisen mieltymyksen taustalla on epäluottamusta, ahdistusta ja jopa vainoharhaisuutta. Mitä jos ihmisten ja ruoan välinen suhde on todiste ihmisen alemmuudesta ruokaan nähden? Entä jos nälkä onkin oire kroonisesta sairaudesta, jota luonnehtii jatkuva tarve saada ruokaa? Olisiko se todistus kasvisten ja eläinten hegemoniasta ihmisiin nähden?

Kaikkein tavanomaisimmista asioista tulee kaikkein ahdistavimpia. Antautumalla tätä ahdistusta ilmentävän taiteellisen hourailun valtaan, mutta kuitenkin alituisesti säilyttäen tietyn järkiperäisyyden, nuori taiteilija osoittaa värikkäillä kuvillaan meitä vaanivan uhan.

Christelle Mas’n taide sinnittelee fiktion rajamailla. Hän ei koe vaaraa jännityksen säestämänä viihteellisenä pelkona, vaan jonain hyvin todellisena. Mas liioittelee vaaran määrää toisinaan leikkisästi tai naiivisti, mutta ei koskaan eskapistisesti. Kyseessä ei ole mikään orfinen matka peilin toiselle puolen. Taiteilijan sitoumus todellisuuteen vie hänet kohti aineellista, mutta silti hyvin monimerkityksellistä, tieteiden maailmaa.

– Benjamin Riado, filosofi ja jatko-opiskelija Parisiin Sorbonnen yliopistossa, Panthéon-Sorbonne (estetiikka ja taiteentutkimus)

Christelle Mas (s. 1984, Ranska) asuu ja työskentelee Oulussa. Hänellä on kuvataiteen maisterin tutkinto Sorbonnen yliopistosta Pariisissa. Vuodesta 2005 lähtien hänen taiteensa keskeisenä teemana on ollut ruoka, ja erityisesti sen negatiiviset näkökulmat. Christelle Mas’n ensisijainen väline on valokuva, mutta hän tekee myös installaatioita, videoita, runoja ja piirustuksia. Vuodesta 2012 lähtien hän on toiminut luovan valokuvauksen tuntiopettajana Oulun Opistossa. Mas’lla on ollut näyttelyitä Suomen lisäksi Ranskassa, Saksassa, Kanadassa ja Belgiassa.

Lisätietoja ja lehdistökuvia:
Petronella Grönroos, näyttelykoordinaattori, +358 9 612 3344, petronella.gronroos@hippolyte.fi

Mas, Oyster, 2007

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors
+358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

Det centrala i Christelle Mas konst är hennes fascination, till och med passion för mat. Med en otrolig uppmärksamhet och intresse, iakttar hon dess textur, väger den och studerar dess genomskinlighet. Man kan dock snabbt uppfatta att det bakom detta estetiska nöje ligger misstro, oro, även paranoia. Tänk om vårt förhållande med maten är bevis för att vi är underordnade den? Tänk om hungern är ett symptom för en kronisk sjukdom som karakteriseras av detta behov? Skulle det då vara bevis för grönsakernas och djurens hegemoni över människan?

De mest vanliga sakerna kan förvandlas till de mest oroskapande. Då man kastar sig in i en konstnärlig förvirring som förkroppsligas av en paranoid övertygelse av det värsta, fast ändå försvarad av en rationalitet som hon aldrig släpper taget om, visar denna unga konstnär faran som hotar oss i hennes färgglada bilder.

Vi ser att Christelle Mas’ konst förblir på gränsen till fiktion. Hon betraktar inte skräcken som nöje med spänningseffekter, utan som någonting verkligt. Den överdrivna fruktan är ibland lekfull eller naiv, men aldrig eskapistisk. Detta är inte en orfisk resa genom spegeln. Konstnärens engagemang för verkligheten är ett tecken på hennes intresse för den tillämpade vetenskapens konkreta, fast dubbeltydiga värld.

– Benjamin Riado, filosof och doktorand vid Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (estetik och konstvetenskap)

Christelle Mas (f. 1984, Frankrike) bor och arbetar i Uleåborg, Finland. Hon har en magisterexamen i bildkonst från Sorbonne i Paris. Sedan 2005 har hon i sin konst forskat i mat, i synnerhet dess negativa aspekter. Förutom fotografi, arbetar Mas även med installation, video, dikter och teckningar. Sedan 2012 har hon undervisat i kreativ fotografi vid Oulu-opisto i Uleåborg. Christelle Mas har haft utställningar såväl i Finland som i Frankrike, Tyskland, Kanada och Belgium.