7.12.2012 – 5.1.2013, Anna Nykyri & Hanna Ojamo: Archive Films 2006–2011

HIPPOLYTE STUDIO
Yrjönkatu 8–10 (sisäpiha), 00120 Helsinki, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi

Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16 (Kiinni: 25.–26.12. & 1.1.)

7.12.2012 – 5.1.2013
Anna Nykyri & Hanna Ojamo
ARCHIVE FILMS 2006-2011


Archive Films 2006-2011
on Anna Nykyrin (s.1981) ja Hanna Ojamon (s. 1978) seitsemän arkistolyhytelokuvan muodostama yhteisnäyttely. Vuosina 2006–2011 valmistuneet lyhytelokuvat pohjaavat kaikki sekä kotimaiseen että ulkomaiseen arkistofilmimateriaaliin, jonka kautta taiteilijat tarkastelevat yksilön suhdetta ympäristöön sosiaalisista, poliittisista ja taloudellisista näkökulmista. Arkistokuvamateriaalin kanssa työskentely merkitsee näyttelyn taiteilijoille paitsi salapoliisin työtä historiallisen todistusaineiston kanssa, myös arkistojen objektiivisen totuuden asettamista uuteen valoon.

Materiaalin kautta Nykyri ja Ojamo hahmottavat, hämärtävät ja uudelleenluovat lyhytelokuvissaan menneen ja nykypäivän välistä rajaa, kyseenalaistavat yksilön ja aikakauden identiteettiä sekä raottavat ovea historian, subjektiivisen ja kollektiivisen muistin väliseen suhteeseen. Kansalliset ikonit ja itsestäänselvinä pidetyt totuudet saavat kyytiä kun taiteilijat paljastavat niiden takaa uusia merkityksiä peilaten niitä nykypäivän ilmiöihin, kuten fasismin syntyä elektroniseen musiikkiin tai suomalaisuuden ikonista kuvastoa lähisuhdeväkivaltaan. Näistä yhteentörmäyksistä menneen ja nykyisyyden välillä syntyy aivan uudenlaisia, oivaltavia kohtaamisia. Archive Films 2006-2011 kokoaa taiteilijoiden kaikki filmipohjaiset lyhytelokuvat nyt ensi kertaa yhteen.


Anna Nykyri
(KuM, Medianomi AMK, s.1981 Kaustisella) työskentelee kuvataiteilijana ja ohjaajana liikkuvan kuvan parissa elokuvan, kuvataiteen ja teatterin alueilla. Nykyri käyttää filmiä ja arkistomateriaalia luodakseen dokumentaarisia elokuvia ja elokuvallisia videoinstallaatioita. Teosten teemat ovat usein poliittisia, kuten vallan ja kontrollin kysymykset, propagandan rakenteet ja piilotettu väkivalta. Nykyrin teokset sisältävät tanssin kaltaisia ominaisuuksia: elokuvien montaasi on rakennettu niin, että teokset vaikuttavat kuvien tanssilta, koreografin kädenjäljeltä. Nykyri on kiinnostunut myös filmin maalauksellisista ominaisuuksista, elokuvasta tilallisena maalauksena. Nykyrin teoksia on esitetty elokuvafestivaaleilla, museoissa ja gallerioissa Suomessa ja kansainvälisesti, vuonna 2012 mm. Moskovan kansainvälisessä nuoren taiteen biennaalissa, Kiasmassa, Tampereen taidemuseossa sekä Pohjois-Amerikan kansainvälisesti arvostetuimmalla ”Hot Docs” -dokumenttielokuvafestivaalilla Torontossa, Kanadassa, missä Nykyrin teos Viisi fragmenttia empatian luonteesta palkittiin lyhytelokuvasarjan pääpalkinnolla.

Hanna Ojamo (KuM, taidehallinnon erillismaisteriopiskelija, s.1978 Helsingissä) on kuva- ja mediataiteilija sekä ohjaaja. Ojamon teokset käsittelevät usein yhteiskunnallisia aiheita. Historia, politiikka, julkinen tila ja sananvapaus sekä näiden vaikutus yksilöön ovat keskeisiä hänen työskentelyssään. Valmistuttuaan Tila-aikataiteiden laitokselta Kuvataideakatemiasta vuonna 2003 ja opiskeltuaan vuoden 2002-03 Staatliche Hochschule für Bildendende Künstessä Städelschulessa Frankfurtissa videota ja filmiä Interdisciplinäre Kunst-linjalla, Ojamo on tunnettu oman taiteellisen työnsä ohella aktiivisesta toiminnasta mm. taiteilijapolitikassa sekä vuodesta 2012 taiteellisena johtajana. Taiteellisen työnsä ohella Ojamo valmistelee nykytaiteen museoita käsittelevää taidehallinnon alaan kuuluvaa pro gradu- tutkielmaa Sibelius-Akatemian Arts Management- koulutusohjelmaan sekä johtaa omaa residenssitaloa.


Kiitos:
Aho & Soldan, Helsingin kaupunki, Pro Av Saarikko

 

Anna Nykyri: Huuto – kosketus – hiljaisuus

 

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16 (Stängt: 25.–26.12 & 1.1)

7.12.2012 – 5.1.2013
Anna Nykyri & Hanna Ojamo
ARCHIVE FILMS 2006-2011


Archive Films 2006-2011
är Anna Nykyris och Hanna Ojamos gemensamma utställning som består av sju kortfilmer. Filmerna från åren 2006–2011 är alla baserade på såväl finländskt som utländskt arkivmaterial genom vilka konstnärerna undersöker förhållandet mellan individen och hennes omgivning från ett socialt, politisk och ekonomisk perspektiv. För konstnärerna är arbetet med arkivmaterial ett detektivarbete med historiskt bevismaterial, samt ett ifrågasättande av arkivens objektiva sanning.


Anna Nykyri
(BildkM, median., f. 1981, Kaustby) arbetar som bildkonstnär och regissör av rörlig bild inom film, bildkonst och teater. Nykyri använder både film och arkivmaterial för att skapa dokumentärfilmer och filmiska videoinstallationer. Teman i hennes verk är ofta politiska, frågor som behandlar makt och kontroll, propagandans strukturer och undangömd våld. Nykyris verk har visats på filmfestivaler, museer och gallerier i Finland och internationellt. Hon belönades med huvudpriset i kortfilmskategorin för verket Five Fragments From the Extinct Empathy vid Hot Docs -festivalen för dokumentärfilm i Toronto, Kanada.

Hanna Ojamo (BildkM, f. 1979, Helsingfors) är bild- och mediekonstnär samt regissör. Hennes verk behandlar ofta sociala teman. Historia, politik, det offentliga rummet, yttrandefrihet, samt den inverkan som dessa har på individens liv är centrala teman i Ojamos arbete. Ojamo har en magisterexamen från utbildningsprogrammet i tid- och rumkonst vid Bildkonstakademin, Helsingfors, år 2003. Åren 2002-2003 studerade hon video och film vid avdelningen Interdisciplinäre Kunst vid Staatliche Hochschule für Bildendende Künst i Städelschule, Frankfurt. Vid sidan av hennes konstnärliga arbete är Ojamo även känd för sitt aktiva deltagande i konstnärspolitiken.


Tack:
Aho & Soldan, Helsingfors Stad, Pro Av Saarikko

 

Hanna Ojamo: Negretina