Haussa tuottaja: Helsinki Photography Biennial & Mustarinda-seura

Helsinki Photography Biennial /
Valokuvataiteilijoiden Liitto / Mustarinda-seura ry. hakee

TUOTTAJAA
ajalle 8/2013-5/2014 (jatko mahdollinen)

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry järjestää huhtikuussa 2014 kansainvälisen valokuvataidetapahtuman Helsinki Photography Biennial (HPB14). Biennaali levittäytyy tapahtumien sarjaksi pääkaupunkiseudun taidetiloihin ja julkiseen tilaan. Yhteistyökumppaneina HPB14 -tapahtumassa ovat Suomen valokuvataiteen museo ja Mustarinda-seura ry. HPB14:n tematiikka tarttuu syy- ja seuraussuhteeseen painottaen ekologisia kysymyksiä.

Biennaalia järjestää Valokuvataiteilijoiden Liitto ry, taiteilijajohtoinen yhdistys, johon kuuluu lähes 400 taiteilijajäsentä. Liitto edistää ja tukee valokuvaan pohjaavia taidemuotoja, sekä ajaa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia asioita. Liitto johtaa vuonna 1978 perustettua Helsingissä sijaitsevaa Valokuvagalleria Hippolyteä (www.hippolyte.fi). Liitto on myös muiden prosessien aktiivinen järjestäjä, mm. vuosittainen nykytaiteen uusien muotojen teosvälitystilaisuus Art Fair Suomi (www.artfairsuomi.fi). Valokuvataiteilijoiden Liitto on yksi Suomen Taiteilijaseuran (www.artists.fi) kuudesta jäsenjärjestöstä.

Biennaalin yhteistyötaho Mustarinda-seura ry on taiteilijoiden ja tutkijoiden perustama yhdistys joka järjestää näyttelyitä, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Mustarindan kansainvälinen taiteilija- ja tutkijaresidenssiohjelma toimii Hyrynsalmella sijaitsevassa Mustarinda-talossa. Mustarinda-seura ry on SKJL:n jäsenjärjestö. Mustarinda-seuralla on käynnissä useita pitkäkestoisia taiteellis-tieteellisiä projekteja kuten Suomen kulttuurirahaston rahoittama Kriittinen taide -kriittisessä tilassa hanke joka jatkuu vuoden 2014 loppuun sekä EU-rahoitteinen Frontiers in Retreat residenssiyhteistyöhanke vuoden 2018 loppuun.

TYÖTEHTÄVÄT:

Tuottaja tulee työskentelemään vuoden 2013 loppuun saakka valokuvataiteen biennaalin tuotannossa sekä Mustarinda-seuran toimintaan liittyvissä tehtävissä. Osa biennaalin teoksista tullaan toteuttamaan Mustarinda-seuran koordinoimassa tuotantoresidenssissä. Vuoden 2014 alusta tuottajan työ keskittyy biennaalin ja siihen liittyvien projektien tuottamiseen. Biennaalin jälkeen tuottajalla on mahdollisuus jatkaa Mustarinda-seuran näyttely-, seminaari-, julkaisu- ja  residenssitoiminnan tuottajana sekä Valokuvataitelijoiden liiton toimintaan liittyvissä tehtävissä. Tavoitteena on jakaa tuottajan työaika noin 50/50 Mustarindan ja Valokuvataiteen liiton tehtävien välille.

Tuottajan työtehtäviin kuuluvat HPB14 –tapahtuman ja siihen kytkeytyvien näyttelyiden ja projektien tuottaminen ja koordinointi, rahoituksen työstäminen, biennaalin tiedotuksen hallinta ja verkkoviestinnän kehittäminen, yhteistyökumppanuuksien rakentaminen ja ylläpito. Tuottaja työskentelee läheisesti kansainvälisen kuraattorin sekä Mustarinda-seuran taiteilija- ja tutkijajäsenten kanssa.

Työnkuvaan on mahdollista sisällyttää tilanteen mukaan Mustarinda-seuran ja  Valokuvataiteilijoiden Liiton muihin hankkeisiin ja toimintaan liittyviä tehtäviä. Tarpeen mukaan tuottajan avuksi voidaan palkata myös assistentti tai hakea harjoittelija.

Tuottajalta edellytetään soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta kulttuuritapahtumissa ja/tai taidetuotannoissa. Tuottaja työskentelee suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

TYÖAIKA:
Työ on kokopäiväistä (37,5tuntia/viikko). HPB14-tapahtumaan liittyviä työtehtäviä on aluksi 15-22,5 h/2-3 pv viikossa lopun työajan suuntautuessa Mustarinda-seuran toimintaan liittyviin tehtäviin. HPB14-tapahtuman lähestyessä siihen liittyvien tehtävien viikoittainen tuntimäärä kasvaa. Työ alkaa elokuussa 2013 ja jatkuu toukokuun loppuun 2014. Tämän jälkeen tuottajan palkkausta pyritään jatkamaan Mustarinda-seuran ja Valokuvataitelijoiden Liiton muissa tehtävissä, josta erikseen neuvoteltava.

Työpaikka sijaitsee Valokuvataiteilijoiden Liiton / Valokuvagalleria Hippolyten toimistossa osoitteessa: Yrjönkatu 8-10 (sisäpiha), 00120 Helsinki. Tuottaja vierailee tarpeen mukaan myös Hyrynsalmella Mustarinda-talolla, sekä osallistuu projektien tapaamisiin Suomessa ja ulkomailla.

TYÖHAKEMUKSET palkkatoiveineen pyydetään lähettämään keskiviikko 12.6.2013 mennessä pdf-tiedostona s-postitse osoitteeseen: mitro.kaurinkoski@hippolyte.fi
Haastattelut järjestetään 17.-20.6.2013 Helsingissä.

LISÄTIETOJA
Valokuvataiteilijoiden Liitto, toiminnanjohtaja Mitro Kaurinkoski, mitro.kaurinkoski@hippolyte.fi, puh. 040 – 591 0770, 09 – 612 33 44
Mustarinda-seura, toiminnanjohtaja Antti Majava, antti.majava@mustarinda.fi, puh. 040 – 065 5883

Helsinki Photography Biennial:
www.hpb.fi
www.facebook.com/HelsinkiPhotographyBiennial

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry:
www.hippolyte.fi

Mustarinda-seura ry:
www.mustarinda.fi
www.facebook.com/mustarinda
Mustarinda-lehti: www.mustarinda.fi/en/publication  (pdf sivun alaosassa)