Kevätkokous 2014

KUTSU VTL ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Aika:   Pe 25.4.2014 klo 17.30
Paikka:  Valokuvagalleria Hippolyte, Yrjönkatu 8-10 (sisäpiha), 00120 Helsinki

Kahvitarjoilu

Kaikki jäsenet, sekä kokelaat että varsinaiset, ovat lämpimästi tervetulleita!

Linkit:
Toimintakertomus: 2013 VTL_toimintakertomus

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Esityslista 25.4.2014

1§   Kokouksen avaus

2§   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3§   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan (toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina) valinta

4§   Esityslistan hyväksyminen

5§   Toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2013

6§   Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

7§   Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta (1 varsinainen, 1 varalle)

8§   Päätetään esitetystä sääntömuutoksesta.
Hallitus ehdottaa seuraavaa muutosta Valokuvataiteilijoiden Liiton voimassaoleviin sääntöihin:

[message_box title=”” color=””]
Voimassa olevan säännöt:

KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus.
2. Käsitellään tilinpäätös tilintarkastajain lausuntoineen ja päätetään sen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä mahdollisesti niistä toimista, joihin edellisen vuoden hallinta ja tilinpito ehkä antavat aihetta.
4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
5. Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
7. Käsitellään 9§:n mukaan kiireellisiksi katsotut asiat.

Sääntömuutosehdotus 2014:

KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus.
2. Käsitellään tilinpäätös tilintarkastajain lausuntoineen ja päätetään sen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä mahdollisesti niistä toimista, joihin edellisen vuoden hallinta ja tilinpito ehkä antavat aihetta.
4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
5. Päätetään uudeksi jäseneksi ansioitumisen riittävyyden perusteista 4§ mukaisesti, käsitellään jäsenhakemukset ja päätetään uusista jäsenistä.
6. Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Käsitellään 9§:n mukaan kiireellisiksi katsotut asiat.[/message_box]

9§     Päätetään Liiton uusista jäsenistä hallituksen esityksen pohjalta

10§   Kokoukselle tehdyt aloitteet

11§   Mahdolliset muut asiat

12§  Kokouksen päättäminen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry, Yrjönkatu 8-10 (sisäpiha), 00120 Helsinki,
Förbundet för Fotografiska Konstnärer r.f., Georgsgatan 8-10 (innergård), 00120 Helsingfors
+358 (0)9 612 33 44, www.hippolyte.fi