Kutsu vuosikokoukseen 2015

VUOSIKOKOUSKUTSU

Valokuvataiteilijoiden liitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
maaliskuun 18. päivä 2015 klo 18 Valokuvagalleria Hippolytessä, Yrjönkatu 8-10, Helsinki.

Esillä sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen esityslista liitteenä.

Vuosikokouksen asiakirjat

toimintakertomus vuodelta 2014:
VTL Toimintakertomus 2014

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015:
VTL_Toimintasuunnitelma_2015
Lyhyt_TS_2015

Kaikki jäsenet, sekä kokelaat että varsinaiset, ovat lämpimästi tervetulleita!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ESITYSLISTA

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoron mukaan

Syyskokouksessa kaudelle 2015-2016 hallituksen jäseniksi valittiin  Joonas Ahlava, Jaakko Koskentola ja Viivi Nieminen.

Puheenjohtajana kauden 2015 jatkaa Ida Pimenoff ja hallituksen jäseninä Kalle Kataila, Katri Naukkarinen, Pekka Niittyvirta ja Jari Silomäki.

Vahvistetaan syyskokouksen 26.11.2014 valinnat.

6) Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

7) Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto

8) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

10) Muut esille tulevat asiat

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viikkoa ennen vuosikokousta.

11) Ilmoitusasiat

12) Kokouksen päättäminen