Kutsu vuosikokoukseen 2016

Helsinki, 14.4.2016

V U O S I K O K O U S K U T S U

Valokuvataiteilijoiden liitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina huhtikuun 28. päivä 2016 klo 16 Rikhardinkadun kirjaston kokoustilassa osoitteessa Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki.

Esillä sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen esityslista alempana.

Vuosikokouksen asiakirjat

toimintakertomus vuodelta 2015:
VTL Toimintakertomus 2015 [pdf]

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016:
VTL Toimintasuunnitelma 2016 [pdf]
VTL_talousarvio_2016 [pdf]

Kaikki jäsenet, sekä kokelaat että varsinaiset, ovat lämpimästi tervetulleita!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

E S I T Y S L I S T A

Liiton vuosikokouksessa 28.4. 2016 käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoron mukaan.
– Vuonna 2016 erovuorossa ovat puheenjohtaja Ida Pimenoff, sekä hallituksen jäsenet Kalle Kataila ja Katri Naukkarinen.

6) Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

7) Esitetään vuoden 2015 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto

8) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9) Vahvistetaan vuoden 2016 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

10) Käsitellään muut vuosikokoukselle kuuluvat, kokouskutsussa mainitut asiat.
– Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11) Ilmoitusasiat

12) Kokouksen päättäminen