Taiteesta toimeentuloa -hanke sai jatkoa vuodelle 2017

img_20160715_130905

Koneen säätiö on myöntänyt Valokuvataiteilijoiden liitolle jatkorahoituksen Taiteesta toimeentuloa -hankkeen kolmannelle vuodelle 2017. Hanke tarkastelee taiteen välitysprosessia kokonaisuutena ja sen tavoitteena on parantaa taiteilijan mahdollisuuksia toimeentuloon.

Valokuvataiteilijoiden liitto on hankkeen puitteissa vuodesta 2015 lähtien tarkastellut uudesta kulmasta sekä toimintaansa taiteilijajärjestönä että osana suomalaista taiteen kenttää. Tänä aikana liitto on erityisesti keskittynyt lyhentämään taiteen ja asiakkaan välistä matkaa kehittämällä mm. tiedotusta ja markkinointia, taideteosten välitystoimintaa, sekä rakentamalla uudenlaista yleisötyötä suomalaisessa galleriaympäristössä.

Taiteesta toimeentuloa -hanke katsoo taidemyynnin konventioita ja taiteellista työtä silmästä silmään. Hanke kysyy: miten taiteilijan toimeentuloa ja yleisön tietä taiteen luo voidaan helpottaa? Ja vastaa: pureutumalla huonosti resursoidun alan rakenteita muokkaamalla, hitaasti mutta varmasti, sekä lisäämällä ja ravistelemalla alan sisäistä keskustelua näistä käytännöistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

 

Kuva: Vapaus – valokuvataiteen myyntinäyttely Porissa kesällä 2016

koneensaatio-logo-vector-balck_01