Kutsu vuosikokoukseen 2017

VUOSIKOKOUSKUTSU

Valokuvataiteilijoiden liitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina huhtikuun 8. päivä 2017 klo 16.30-18.30 Valokuvagalleria Hippolytessä, Yrjönkatu 8-10 sisäpiha, 00120 Helsinki.

Vuosikokouksen esityslista alempana. Esillä sääntömääräiset asiat, mm. jäsenmaksut (esitys jäsenmaksun pitämisestä nykyisellään, mutta eläkeläisjäsenten maksun korottamisesta 50 euroon).

Vuosikokouksen asiakirjat:
VTL Toimintakertomus 2016
VTL Toimintasuunnitelma 2017
VTL Budjetti 2017

Kaikki jäsenet, sekä kokelaat että varsinaiset, ovat lämpimästi tervetulleita!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ESITYSLISTA

Liiton vuosikokouksessa 8.4. 2017 käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoron mukaan.
– Vuonna 2017 erovuorossa ovat varapuheenjohtaja  Jaakko Koskentola, sekä hallituksen jäsenet Sara Ahde, Joonas Ahlava ja Viivi Nieminen.

6) Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

7) Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto

8) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9) Vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

10) Vahvistetaan liiton Suomen Taiteilijaseuran kevät- ja syyskokousten edustajien valinta

11) Käsitellään muut vuosikokoukselle kuuluvat, kokouskutsussa mainitut asiat.
– Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12) Ilmoitusasiat

13) Kokouksen päättäminen