Metadatakyselyn loppuraportti

Tammikuussa 2017 alkanut Valokuvataiteilijoiden liiton järjestämä, digitaalisten valokuvien metadatan laatua ja standardeja koskeva selvitys on saatu päätökseen. Löydät loppuraportin (pdf) sivun lopusta.

Tutkimuksen toteutti tekijänoikeuksiin erikoistunut hallintotieteiden maisteri, Eurooppaoikeuden erikoisjuristi, Niko Siukkola. Siukkola on aiemmin työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä tekijänoikeuden ja kulttuurin talouden vastuualueella.

Tutkimuksessa haettiin vastausta siihen, millainen digitaalisten valokuvien metadatan laatu Suomessa on tällä hetkellä ja toisaalta, millaiset ovat vallitsevat standardit digitaalisten valokuvien metadatan osalta Suomessa.

Valokuvien metadata voi olla kolmentyyppistä: hallinnollista, kuvailevaa tai oikeuksia koskevaa. Hallinnollinen metadata määrittelee valokuvan luojan, kuvanottopäivän ja -paikan. Lisäksi se voi sisältää yhteystiedot kuvan lisensointia varten sekä myös muita teknisiä tietoja. Kuvaileva metadata puolestaan sisältää informaatiota kuvan visuaalisesta sisällöstä. Kuvan oikeuksia koskeva metadata taas sisältää kuvaa koskevaa tekijänoikeustietoa. Lisäksi siihen sisältyvät muut oikeudet, joita kuvassa mahdollisesti on, kuten esine- tai mallioikeudet, sekä oikeuksien käyttöä koskevat ehdot.

Selvityksen perusteella digitaalisten valokuvien metadatan laatu riippuu tällä hetkellä paljolti yksittäisen valokuvaajan tai valokuvataiteilijan panostuksesta. Tästä syystä laatua ei voi pitää kovin hyvänä. Toisaalta vallitsevia standardeja digitaalisten valokuvien metadatan osalta ei juurikaan ole – jos ei lasketa kuvanmuokkausohjelmien täytettäväksi tarjoamia metadataosioita.

Raportissa ehdotetaan digitaalisten valokuvien metadatan laadun parantamiseksi muun muassa sitä, että Valokuvataiteilijoiden liiton jäsenille järjestettäisiin seminaareja ja tiedotusta digitaalisten valokuvien metadatan merkityksestä ja merkitsemisemisestä valokuviin. Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi työryhmää pohtimaan digitaalisten valokuvien metadataa koskevia tarkempia yhteisiä standardeja. Tässä työryhmässä olisivat edustettuna myös valokuvataiteilijat ja valokuvaajat.

Kiitos kaikille tutkimuksen kyselyihin ja haastatteluihin osallistuneille!

Metadata_loppuraportti