Kuvataiteilijaliitot alentavat gallerioidensa näyttelymaksuja

Kuvataiteen valtakunnalliset liitot ovat tarttuneet opetus- ja kulttuuriministeriön suositukseen alentaa näyttelyn pitämisestä taiteilijalle aiheutuvia kustannuksia. Suositus koskee merkittävää valtionavustusta saavia organisaatioita. Jotta ministeriön suositus voidaan toteuttaa, kuvataiteilijaliitot hakivat ja saivat Taikelta korotuksia toiminta-avustuksiinsa näyttelymaksujen alentamiseen tälle vuodelle.

Taiken toiminta-avustusten korotusten turvin on liitoissa tehty päätökset näyttelymaksujen alentamisen ensiaskeleista. Liittojen gallerioissa, Galleria G, Galleria Sculptor, MUU Galleria, MUU Kaapeli, tm•galleria ja Valokuvagalleria Hippolyte, ensimmäiset alennukset astuvat voimaan viimeistään vuonna 2019. Kaikkien järjestöjen tavoitteena on siirtyä asteittain kohti näyttelymaksuista luopumista, mikäli avustuspäätökset tätä linjausta tukevat.

Kuvataiteilijaliitot ovat toimintalogiikaltaan ja tehtäviltään monimuotoisia, ja ne muodostavat yhdessä kotimaisen taiteilijavetoisen taidekentän ytimen. Organisaatiot ovat saaneet viimeisten kymmenen vuoden aikana vähenevässä määrin tukea valtiolta. Pienet resurssit ovat pitkään pakottaneet valitsemaan mihin aikaa ja resursseja käytetään. Järjestöt ovat aktiivisesti pitäneet viime vuoden keväästä yllä keskustelua näyttelyvuokrakäytännön syistä ja ruohonjuuritason organisaatioiden merkityksellisestä toiminnasta sekä neuvotelleet rahoittajatahojen kanssa, jotta kuvataiteen kentän työskentelyolosuhteet taiteilijalle paranisivat. Kuvataidealan suurten instituutioiden ja vapaan kentän välisen kuilun pienentämiseen, kentän kehittymiseen ja kuvataiteilijoiden taiteellisen työn toimintaedellytysten pitkäjänteiseen parantamiseen tulisi jatkossakin panostaa.

Kuvataideliittojen gallerioiden näyttelymaksut vuonna 2019 (suluissa vuokra ennen laskua)

Näyttelymaksujen alennus liittojen gallerioissa on vuoden 2019 alusta 18–50%. Jokaisen liiton osalta aikataulut ja alennusten prosentuaaliset osuudet näyttelymaksuista vaihtelevat riippuen kunkin järjestön tilanteesta ja mahdollisuuksista. Gallerioiden näyttelytilojen koko, näyttelyajan kesto ja muut palvelut eroavat toisistaan, eivätkä luvut sikäli ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Galleria G

Näyttelymaksujen alennus 28-50 %. Maksut jäsenille ovat 1 500 € (2 300 €), muille 2 000 € (2 800 €), Kuukauden taiteilija -näyttely (vain jäsenille) 200 € (400 €)

MUU Galleria

Näyttelymaksujen alennus vuonna 2018 10% ja vuonna 2019 50%. Maksu jäsenille on 898 € / koko tila (1796 €), muille 1026 € / koko tila (2052 €). MUU Galleria jäsenille 756 € (1512 €), muille 862 € (1723 €), MUU Studio jäsenille 331 € (661 €), muille 378 € (756 €).

MUU Kaapeli

Näyttelymaksujen alennus vuonna 2018 10% ja vuonna 2019 50%. Maksu jäsenille 225 € (450 €), muille 293 € (585 €)

Galleria Sculptor

Näyttelymaksujen alennus 34-39 %. Maksu jäsenille on 1550 €  (2550 €) ja muille 1900 € (2900 €)

tm•galleria

Näyttelymaksujen alennus 18-35 %. Maksu jäsenille 1000 € (1550 €), muille 1550 € (1886,35)

Valokuvagalleria Hippolyte

Näyttelymaksujen alennus 24-30 %. Maksu jäsenille on 1600 € (2300 €) ja muille 2000 € (2700 €), studio kaikille 500 € (660 €)

 

MUU ry

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry

Suomen Taidegraafikot ry

Taidemaalariliitto ry

Valokuvataiteilijoiden liitto ry

 

Lisätiedot

Tiina Veräjänkorva, tiina.verajankorva@sculptors.fi, 040 7196928

Ilkka Pitkänen, board@muu.fi