Kopiosto-valtakirjallaan valokuvaaja voi vaikuttaa siihen minne kuvien kopiointikorvaukset menevät!

Kopiosto myy käyttölupia kirjojen, lehtien ja internetissä julkaistujen teosten valokopiointiin, tulostamiseen ja tallentamiseen. Luvista kerätyt kopiointikorvaukset Kopiosto maksaa jäsenjärjestöillensä, jotka käyttävät korvaukset oman alansa luovan työn hyväksi. Järjestöt jakavat kopiointikorvaukset edelleen alan tekijöitä ja kustantajia yhteisesti hyödyttäviin tarkoituksiin, kuten apurahoina, suorina korvauksina tai järjestävät muutoin oikeudenomistajia hyödyttäviä palveluita. (www.kopiosto.fi)

Kopiosto-valtakirjalla tekijä (esim. valokuvaaja) antaa Kopiostolle valtuutuksen myöntää puolestaan lupia julkaisuissa olevien teostensa valo- ja digikopiointiin. Valokuvataiteilijoiden liitto ry suosittelee jäsenilleen Kopiosto-valtakirjan antamista Kuvasto ry:lle. 

Oman tilanteesi tarkistaminen

Jos olet liittynyt Kuvastoon, olet antanut tekijänoikeusjärjestö Kopiostolle valtuutuksen Kuvaston asiakassopimuksen yhteydessä. Sen oletko Kuvaston asiakas, voit tarkistaa Kuvaston verkkosivuilta: www.kuvasto.fi/taiteilijaluettelo. Huom! Jos olet kuitenkin antanut valokuvaajan ominaisuudessa valtakirjan jollekin toiselle järjestölle ennen Kuvastoon liittymistä, jää aiemmin annettu valtuutus edelleen voimaan ellet ole sitä erikseen siirtänyt Kuvastoon. Valtakirja jää myös voimaan vaikka eroaisit järjestöstä, jolle sen olet antanut. Tarkista siksi Kopiostosta, oletko jo antanut valtuutuksen jollekin järjestölle ja millä ominaisuuksilla olet sen tehnyt: oikeudenomistajapalvelut@kopiosto.fi

Valtakirjan irtisanominen

Jo annetun valtakirjan voi halutessaan joko irtisanoa kokonaisuudessaan tai siitä voi perua vain jonkin ominaisuuden. Kopiostosta saat ohjeet valtuutuksen peruuttamiseeen. Irtisanominen tai peruminen astuvat voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana ilmoitus on Kopiostolle tehty.

Valtakirjan siirtäminen Kuvastoon

Mikäli haluat siirtää valtakirjasi Kuvastolle, ota perumisen jälkeen yhteyttä Kuvastoon. Muistathan, että Kopiosto-valtuutuksen antaminen ei edellytä liittymistä Kuvastoon. Voit antaa valtuutuksen myös yksistään Kuvaston valtakirjalla. Tällöinkin sinun tulee ensin irtisanoa mahdollinen aiempi valtakirja tai perua aiemmasta valtakirjasta valokuvaajan ominaisuus. Valtuutus astuu voimaan, kun olet luovuttanut allekirjoitetun valtakirjan Kuvastolle (huomaa kuitenkin aiemmin mainitut aikarajoitukset).