Valokuvataideorganisaatioiden hanke katsoo tulevaisuuteen

Valokuvataiteilijoiden liitton ja sen yhteisöjäsenet ovat saaneet vuodeksi 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen valokuvataideorganisaatioiden yhteiseen kehityshankkeseen. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa organisaatioihin kestävämpää toimintakulttuuria, vahvistaa niiden hallinnollista osaamista ja keskinäistä verkostoa. Hanke perustuu vuodesta 2019 käydylle organisaatioiden väliselle keskustelulle, ja  dialogin yhtenä välietappina hankkeessa laaditaan tulevaisuuden tiekarttaa valokuvataidekentän organisaatioille ja pohditaan kestävän näyttelytuotannon vaihtoehtoja taiteilijoille ja vapaan kentän näyttelyorganisaatioille.

Hankkeeseen palkataan osa-aikainen koordinaattori vuodeksi. Yhteistyötä pyritåän hankkeessa tekemään useiden kentän organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa, jotta kentällä oleva tietämys ja saman suuntaiset hankkeet tulisivat huomioon otetuiksi. Hanketta hallinnoi Valokuvataiteilijoiden liitto ry ja muut osallistuvat organisaatiot ovat Luovan valokuvauksen keskus ry, Pohjanmaan valokuvakeskus, Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus, Fotocentrum Raseborg, Valokuvakeskus Nykyaika, Valokuvakeskus Peri, VB-valokuvakeskus (Victor Barsokevitsch -Seura ry).

Lisätietoa: Henna Harri, henna.harri@hippolyte.fi