Valokuvataideorganisaatiot muutoksen keskellä

VALOKUVATAIDEORGANISAATIOT MUUTOKSEN KESKELLÄ 

Valokuvataiteilijoiden liitto ja seitsemän alueellisesti toimivaa valokuvakeskusta ovat saaneet vuodeksi 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen organisaatioiden yhteiseen kehityshankkeseen. Hankkeen tarkoituksena on juurruttaa organisaatioihin kestävämpää toimintakulttuuria, vahvistaa niiden hallinnollista osaamista ja keskinäistä verkostoa. 

Helmikuussa 2023 käynnistynyt hanke on nyt yli puolivälissä ja sen puitteissa on järjestetty viisi tapahtumaa, osa webinaareina ja osa hybrideinä. Tapahtumat ovat olleet avoimia hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden hallituksille ja henkilökunnille, ja osittain myös muiden vastaavien organisaatioiden hallintoon osallistuville. Aiheina tapahtumissa rahoituksen ja poliittisen vaikuttamisen lisäksi ovat olleet yleisötyö, hallitustyöskentely ja yhdistysten hallinto, varainhankinta sekä jäsentyö. 

Koska kaikki mukana olevat organisaatiot työskentelevät läheisesti taiteilijoiden ja taiteen kanssa, hankkeen aikana tuotetaan taiteilijahaastatteluita, jotta taiteilijoiden näkökulma kentän muutostarpeisiin nousisi selkeästi esiin. Haastattelut ovat luettavissa hankekumppaneiden nettisivuilla viimeistään vuoden 2024 alussa. Hanke huipentuu kaksipäiväiseen tapaamiseen Oulussa 9-10.10, joka myös striimataan.

Hankkeessa ovat mukana valtakunnallinen Valokuvataiteilijoiden liitto sekä seitsemän alueilla toimivaa valokuvakeskusta: Luovan valokuvauksen keskus ry, Pohjanmaan valokuvakeskus, Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus, Fotocentrum Raseborg, Valokuvakeskus Nykyaika, Valokuvakeskus Peri, VB-valokuvakeskus (Victor Barsokevitsch -Seura ry). Hanketta hallinnoi Valokuvataiteilijoiden liitto, ja siihen on palkattu osa-aikainen koordinaattori.

Lisätietoja hankkeesta: Henna Harri, henna.harri@hippolyte.fi, Valokuvataiteilijoiden liitto, tai osallistuvista organisaatioista.

 

KEHITYSHANKKEESSA VUONNA 2023 JÄRJESTETYT SEMINAARIT JA TYÖPAJAT

Rahoitus- ja poliittinen vaikuttaminen-webinaari järjestettiin maaliskuussa. Puhujina webinaarissa olivat Petri Sirviö (Business Oulu ja Huutajat ry), Annukka Vähäsöyrinki (Suomen Taiteilijaseura), Rosa Meriläinen (Kulta ry), Riikka Koivula (Opetushallitus), Geri Lindahl (Pohjoinen kulttuuripiste) sekä Auli Suorsa (Pohjois-Pohjanmaan liitto). 

Toukokuussa Turussa järjestetyssä Yleisötyöpäivässä Kaija Kaitavuori (Kuvataideakatemia) aloitti päivän yleisötyö-workshopilla, jossa tarkasteltiin galleria-/näyttelykokemusta kävijän näkökulmasta ja pohdittiin millaisista elementeistä kokemus koostuu. Puheenaiheeksi nousivat yleisötyön osana esimerkiksi gallerioiden opasteet sisätiloissa sekä ulkona. Päivän toisen puhujan Mona Huczkowskin aiheena oli taidegallerioiden yleisösuhde ja sen kehittäminen. Huczkowski esitteli opinnäytetyötään Taidegallerioiden potentiaalisista kävijöistä kävijöitä, Case: Nuoret 2023 -näyttelyn gallerianäyttelyt, jossa hän tutki gallerioiden yleisösuhdetta ja kävijöiden asiakaskokemusta. 

Kesän jälkeen elokuussa järjestettiin Jäsentyöpäivä Zoomissa, jota varten jokainen yhdistys oli täyttänyt kyselyn omasta jäsentyöstään. Jäsentyöpäivä aloitettiin käymällä läpi jäsentyökyselyn tuloksia, jonka jälkeen jokainen yhdistys kertoi lyhyesti ja keskustelevasti omasta jäsentyöstään. Lopuksi keskusteltiin Suomen valokuvakeskusten yhteisjäsenyydestä, ja päätettiin jatkaa yhteisjäsenyyden suunnittelua.

Elokuussa Tampereella  järjestettiin Hallitustyöskentely ja yhdistysten hallinto -päivä. Puhujina Tampereella olivat Raija Koli (Frame) sekä Saara Toivonen (Tilitoveri ry). Raija Koli esitteli yhdistyksen hallintoa ja hallitustyöskentelyä, ja Saara Toivonen piti koulutuksen yhdistyksen taloudesta ja hyvistä talouskäytännöistä sekä tehtävän yhdistyksen budjetoinnista. 

Syyskuussa järjestettiin Varainhankinnan työpaja. Varainhankinnan, viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden asiantuntija Heidi Lehmuskummun pitämä työpaja alkoi esityksellä varainhankinnan periaatteista sekä kansainvälisistä ja suomalaisista esimerkeistä.Toisella puoliskolla osallistujat jakaantuivat keskustelemaan pienryhmissä työpajan merkeissä.

 Lokakuussa Oulussa järjestettävä seminaari löytyy täältä. Tervetuloa kuulolle!