Browse the artists

Vesa Aaltonen

Turku Käsittelen työssäni maisemaa ja luontoa, ja teokseni saavat joskus impressionistisiakin piirteitä. Etsin myös symbolisia merkityksiä ympäriltäni. Teokseni ovat usein viimeisteltyjä ja kauniitakin, mutta taustalla on usein syvempiä merkityksiä - maailman kohtaaminen saa minut mietteliääksi. Tekeminen ja kokeilu on edellytys luovalle työlleni, enkä halua lokeroitua. Lähtökohdat voivat löytyä kulttuurimaisemasta, historiasta ja arkkitehtuurista, mutta usein pelkästään valo, väri ja muoto riittävät. Nature and landscape act as a playground for my work, which is often influenced by impressionism. I am also looking for symbolic meanings around me. My works may seem beautifully presented and polished, yet there often is a deeper meaning to them - facing the world makes me pensive. I enjoy experimenting and do not want to repeat myself. The starting point for my work can be found in cultural landscape, history, and architecture, but often simply light, colour or form is enough.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideKokeellinenMustavalkoinenTilaustyöValokuvataidekirja

Aiheet

AbstraktiAikaArkkitehtuuriAsetelmaDokumentaarinenKasviKäsitteellinenLuontoMaisemaOmakuvaRakennettuympäristö

Sara Ahde

Helsinki Olen helsinkiläinen kuvataiteilija ja kuraattori. Viime vuosina työskentelytapani on ollut hyvin prosessikeskeinen. Taiteellisessa työskentelyssäni käytän pääasiallisena välineenä valokuvaa, videota sekä ääntä. Kuvieni maailma on yhtä aikaa emotionaalisesti tuttu ja vailla täsmällisiä kiinnekohtia. Käytän yksinkertaistettua ja helposti lähestyttävää ilmaisua kuvaamaan arkitodellisuuden pinnan alla kytevää kompleksisuutta. Työstän pieniä kuvasarjoja, jotka kuroutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. In recent years, my way of working has been highly process-oriented. The main tools I use are photography, video and sound. My image-world is both emotionally familiar and devoid of precise attachments. I use a simplified and easily approachable expression to portray the simmering complexity that bubbles beneath the surface of everyday reality. I work on small series of images that converge through their diversity to form a single holistic entity. The narrative nature of my works, as well as their technical execution, varies greatly from series to series.

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenKollaasiMediataidePoikkitaiteellinenSekatekniikkaTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AbstraktiAikaArkiDokumentaarinenKerronallisuusKehollisuusKäsitteellinenMaisemaMuotokuva,ihminenOmakuvaPaikallisuus,yhteisöPerformatiivisuusTilallisuusToiseusTutkivataideYhteiskunnallinen

Joonas Ahlava

Helsinki

Hartti Ahola

Helsinki ajankuva, pitkät projektit, paikallisuus, sosiaaliset uhat, yhteisöllisyys, omat valinnat, identiteetti - mennyt ja tuleva meissä

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaMustavalkoinenValokuvataidekirja

Aiheet

AikaDokumentaarinenIdentiteettiKuvajournalistinenPaikallisuus,yhteisöRakennettuympäristöTyöYhteiskunnallinen

Henri Airo


Aino Aksenja

Helsinki Työskentelyni on intuitiivista ja usein henkilökohtaista, uskon rehelliseen ilmaisuun ja suoraan tunteeseen. Haluan luoda maailman, jonka sisään katsoja voi astua. Muutan nukkekodin todeksi ja todellisuuden nukkekodiksi; pysäytän ajan, käännän sen taaksepäin tai pikakelauksella eteenpäin. Näen kuolemaa nyt kaikkialla, mutta se ei pelota minua enää. Tämän hetken työni ovat paikkasidonnaisia installaatioita, itse keksittyjä rituaaleja sekä tarinoita (valokuvia ja tekstejä). My work is intuitive and often personal, I believe in honest expression and straightforward feeling. I want to create a world for the spectator to step into. I transform a doll’s house into reality and make reality a doll’s house; I stop time, turn it back or fast-forward it. I see death everywhere now, but it does not frighten me any more. My current works are site-specific installations, made-up rituals and stories (photographs and texts).

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenMediataideVideo

Aiheet

AikaAistielämysDokumentaarinenIdentiteettiMuotokuva,ihminenOmakuvaPerformatiivisuusSubjektiivisuusTilallisuus

Ulla-Maija Alanen

Helsinki Olen kuvataiteilija-arkkitehti ja minulla on tanssijan tausta. Minulla on tutkijan mieli, tartun laajoihin aiheisiin. Minua kiinnostaa mm. luonnontiede. Suomessa olin 1990-l. alussa suurten, kaupunkitilaa kommentoivien julkisivuprojisointien pioneeri. Tein myös Suomen ensimmäisen vain projisoinnein toteutetun lavastuksen tanssiteokseen Olotila, v. 2000. Viime vuosina olen keskittynyt vedenalaiseen valo- ja videokuvaukseen, veden eri olomuotojen kuvaamiseen ja siihen, miten valo maalaa pintoja. I am an artist-architect and my artistic projects have been presented in different parts of the world. I have, among other things, been a pioneer in large-scale façade projections that have offered a comment on the urban space. My current production consists of several art exhibitions, focusing mostly on underwater photography and video, and photographing the essence of water.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaFotogrammiInstallaatioJulkinentaideKameratonkuvaKokeellinenKollaasiMediataideMustavalkoinenPimiötyöskentelyPoikkitaiteellinenSekatekniikkaTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysArkkitehtuuriAsetelmaDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKasviKatukuvaus,SnapshotKehollisuusKielellisyysKuvajournalistinenKäsitteellinenLuontoMaisemaOmakuvaPerformatiivisuusQueerRakennettuympäristöSubjektiivisuusTilallisuusTutkivataideUrbaanielämäVerkkotaide,Sosiaalinenmedia,wwwVuorovaikutteisuusYhteiskunnallinen

Kristoffer Albrecht

Degerby

Axel Antas

Kauniainen Miten ylittää kuilu ihmisen mielen ja ympäröivän maailman välillä? Kun virtuaalisuus ja digitaalisuus vaikuttavat ihmiselämään yhä voimakkaammin, ihminen näyttää eriytyvän yhä kauemmaksi omasta fyysisyydestään ja käsin kosketeltavasta luonnosta. Antas pyrkii tuomaan esiin tämän kuilun ja sen aiheuttaman vieraantumisen. Muokkaamalla maisemaa - joko aktiivisen fyysisen intervention kautta tai poistamalla elementtejä - hän luo ihmiskehosta symbolisen representaation ympäristöön, kasvattaa ihmiselle. How can we bridge the gap that exists between our minds and the surrounding world? With the virtual, digital sphere increasingly mediating our lives, we can seem progressively separated from both our own physicality and the tangible, natural realm. Antas seeks to highlight this gap and the resultant alienation that it propagates. By directly affecting the landscape - either through active physical interventions or by removing matter in his drawings - he creates symbolic representations of the body within the environment, rooting us within it and forging a reconnection.

Tekniikat

InstallaatioMediataideValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAsetelmaIdentiteettiKehollisuusLuontoMaisemaMateriaalisuusMuotokuva,ihminenPerformatiivisuusTutkivataideVuorovaikutteisuus

Petri Anttonen

Helsinki Olen helsinkiläinen (s. 1961) valokuvaaja. Aloitin taiteellisen urani 1990-luvun alussa ajan ja liikkeen esittämisen parissa ns. aikasarjavalokuvilla: "Ajan kosketus" on taiteellinen työ, mutta se on myös taidepainotteinen tutkimus. Viimeisimmässä työssäni käytän kolmiulotteista lentikulaarista valokuvatekniikkaa. 3D-menetelmä mahdollistaa ajallisuuden ja liikkeen esittämisen valokuvissa aivan uudella tavalla. Keskeistä työssäni on kuvailmaisun kehitystyö sekä katsomiskäytäntöjen tarkastelu. I am a Helsinki-based (b. 1961) photographer. I began my artistic career in the early 1990s with works investigating the representation of time with the so-called temporal sequence photography: "The Touch of Time" is an artistic work, but also an art-oriented study. In my latest work I use 3-D lenticular photographic method, wich enables time and motion to be presented in a whole new way. The key elements are investigation of the practices of viewing and development of pictorial expression.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaKokeellinenVideo

Aiheet

AikaDokumentaarinenKielellisyysTilallisuusTulevaisuusTutkivataide

Tomas Aphalo

Helsinki

Terhi Asumaniemi

Kämmenniemi Valokuvasarjojeni kantava teemana on luonnon ja kulttuurin välisten suhteiden tarkastelu. Työskentelen valokuvataiteilijana sekä valokuvataiteen parissa.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideKokeellinenMediataideSekatekniikkaTilaustyöVideo

Aiheet

AikaAistielämysDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöKerronallisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaRakennettuympäristöToiseusTutkivataide

Satu Autero

Helsinki

Kenneth Bamberg

Helsingfors Synnyin Ahvenanmaalle, pieneen saariyhteiskuntaan jossa kaikille löytyi oma roolinsa ja paikkansa. Pojalle oli eduksi osata korjailla kaikenmoista teknistä, olla hyvä kala-mies tai loistaa jääkiekossa. Osa tarjosi haastetta: parhaat menestyivät kaikissa kolmessa. Kaksi isoveljeäni opettivat minulle miten maailma toimii. He opettivat minut tappelemaan, kalastamaan, keräämään linnunmunia, pelaamaan jääkiekkoa ja ampumaan kiväärillä. I grew up on Åland, an island between Finland and Sweden. Close to me where my group of exclusively male friends, two older brothers, mother and father. The surroundings for my upbringing was quite homosocial. Me and my closest friends spent most of our free time playing football, icehockey, fishing, collecting bird eggs (a typical island behaviour), wrestling and shooting with airguns. My two older brothers taught me how to master these things.

Tekniikat

ArkistomateriaaliKollaasi

Aiheet

EläinIdentiteettiKehollisuusOmakuvaPerformatiivisuusQueer

Pia Bartsch

Turku

Lotta Blomberg

Helsinki

Andrey Bogush

Vantaa Andrei Bogush (s. 1987 Pietari, Venäjä) on post-internet-suuntausta edustava taiteilija, joka asuu Helsingissä. Hän on opiskellut Helsingin Kuvataideakatemiassa. Bogush hyödyntää töissään internetistä löydettyä ainesta, kuten Tumblr-yhteisöjä, sosiaalisen median käyttöliittymiä, nykymuotia ja mainonnan estetiikkaa. Näistä hän luo erilaisilla digitaalisilla menetelmillä todellisessa maailmassa olemassa olevia asioita ja pintoja. Andrey Bogush, born 1987 in Saint Petersburg, Russia, is a visual and performance artist based in Helsinki, Finland. Selected recent exhibitions include: Skɪz(ə)m, Ostrava, Czech Republic, ARS17, Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, and When Everything Is Over So We Can Discuss, at The Finnish Museum of Photography, Helsinki. Their work has been featured in Artforum, The Plantation Journal, and Foam Magazine, as well in the surveys Photography Is Magic, published by Aperture, and Unlocked, published by Atopos. They have been working in several residencies, including HIAP, Helsinki, Sterna Art Project, Nisyros, Greece and Art Colony, Nida, Lithuania. Bogush holds a BFA and MFA in Time and Space Arts from the Academy of Fine Arts, University of Arts Helsinki.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenKollaasiMediataidePoikkitaiteellinenValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AbstraktiAikaFeminismiMateriaalisuusQueerTilallisuusToiseusVerkkotaide,Sosiaalinenmedia,www

Laurene Bois-Mariage

Helsinki Graduated from the Arles´ Ecole Nationale Superieure de la Photographie, my work deals with collective practices of photography and explores its new contexts of production and circulation. In regard to the present ever-growing, hyper-accessible stream of images which we all are familiar with, which we all contribute to, I keep on recycling and favor pictures editing versus taking.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKameratonkuvaKokeellinenKollaasiMediataideMustavalkoinenSekatekniikka

Aiheet

KäsitteellinenLeikki,leikkisyysMateriaalisuusTutkivataideVerkkotaide,Sosiaalinenmedia,www

Caj Bremer

Kalkkiranta

Stefan Bremer

Helsinki

Elina Brotherus

Helsinki For years, I was dealing with formal, visual and art-historical issues. Then I approached 40 and life got complicated and the autobiographical approach of my early years sneaked in again. It wasn't anything I planned but I didn't push it back either. This is my strategy as an artist: to accept the pictures that need to happen. In my current work I'm revisiting Fluxus event scores and other written instructions for performance-oriented art.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaJulkinentaideKokeellinenMediataidePimiötyöskentelyTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaDokumentaarinenIdentiteettiKehollisuusKielellisyysKäsitteellinenMaisemaOmakuvaPerformatiivisuusSubjektiivisuusTilallisuus

Petteri Bülow

Karjaa

Elina Bäckman

Turku

Pira Cousin

Helsinki

Kasper Dalkarl

Esbo Taiteellinen työskentelyni pohjautuu siihen, että valokuvan täytyy aina kertoa tarina. Tutkin henkilökohtaisia teemoja, potretteja, myyttejä ja tarinoita luoden vangitsevia kuvia. Elokuvallinen valaistus, tehosteet ja sijoittamalla kohteeni luonnonympäristöihin ovat valokuvieni elementtejä. In my artistic practice, I believe that a picture should always tell a story. Exploring personal themes, portraiture, myths, and storytelling I seek to create captivating images. Cinematic light, practical effects, and the positioning of my subjects in natural environments are the visual elements of my photography.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaTilaustyöVideo

Aiheet

DokumentaarinenIdentiteettiKerronallisuusMuotokuva,ihminenOmakuva

Henrik Duncker

Helsinki

Aiheet

ArkiArkkitehtuuriAsetelmaDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKatukuvaus,SnapshotKerronallisuusMaisemaMateriaalisuusPaikallisuus,yhteisöRakennettuympäristöTilallisuus

Jan Eerala

Pori Tuotantoni käsittelee ihmisen ja luonnon välisiä suhteita. Kerronta on luonteeltaan dokumentaarista ja sijoittuu pääasiallisesti Selkämeren rannikolle. Työskentelen tasapuolisesti valokuvan, videon ja äänikerronnan keinoin. My work is about the relationship of man and nature, mostly around the shores of the Baltic Sea. I am working with sound, film and photography, last years with most focus on soundscapes.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaMediataideMustavalkoinenPoikkitaiteellinenSekatekniikkaVideo

Aiheet

DokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöKerronallisuusKuvajournalistinenLuontoMaisemaRakennettuympäristöTutkivataideVerkkotaide,Sosiaalinenmedia,wwwYhteiskunnallinen

Juha Allan Ekholm

Turku

Jari Eklund

Lähtökohtanani on yleensä jokin havainto ympäristöstä tai mieltä askarruttava kysymys ihmisen monitahoisesta olemassaolosta.

Tekniikat

KameratonkuvaKokeellinenMustavalkoinenNeulanreikäPimiötyöskentelySekatekniikka

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysIdentiteettiKehollisuusKäsitteellinen

Marina Ekroos

Berlin Haluan inspiroida positiivisilla esimerkeillä. Metodini on dekonstruoida asioita, konsepteja ja ideoita valokuviin. Visual Recipes -sarjassa dekonstruoin reseptiikkaa yhden valokuvan tarinoiksi. Työskenneltyäni pitkään kontrolloidussa studio ympäristössä toteutin Skate deconstuct -sarjan jossa käytin dokumentaarista valokuvaa skeittikulttuurin jäsentämiseksi. I love to tell stories that inspire. In my personal projects my favourite method is to deconstruct objects, concepts and ideas into photos. One of my major works has been the Visual Recipes series, which depicts recipes in detailed process images. When I felt the need to get out from studio environment and let go of control, I went to Mexico and used documentary photography for deconstructing skate culture.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaTilaustyöValokuvataidekirja

Aiheet

AsetelmaDokumentaarinenKuvajournalistinenUrbaanielämä

Lauri Eriksson

Espoo Tarkastelen töissäni sosiaalisia ilmiöitä, rakenteita ja toimintaa. Modernin elämän haurastuminen sekä taidehistorian eurooppalainen perinne ovat työskentelyni innoittajia. Opiskelutaustani koostuu yhteiskuntapolitiikasta ja taidehistoriasta, varsinkin aikalaisdiagnoosi ja sen tulkinnat ovat kiinnostukseni keskiössä. Olen toiminut vierailevana luennoitsijana muun muassa Aalto-yliopistossa ja Lahden ammattikorkeakoulussa.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioMustavalkoinenTilaustyöValokuvataidekirja

Aiheet

AistielämysArkiMuotokuva,ihminenTutkivataideYhteiskunnallinen

Päivi Eronen

Imatra

Carine Fabritius

Helsinki

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenMediataideSekatekniikkaVideo

Aiheet

AikaAistielämysEkologisuus,YmpäristöLeikki,leikkisyysLuontoTilallisuusVuorovaikutteisuus

Dominik Fleischmann

Helsinki Dominik Fleischmann (s. 1989) on linssipohjaisia medioita käyttävä kuvataiteilija ja kirjoittaja. Hän kasvoi pienessä kylässä Saksassa ja opiskeli valokuvausta Berliinissä. Hän on asettunut Helsinkiin asuttuaan eläinsuojelukeskuksissa ympäri maailmaa etsien onnellisia loppuja ihmisten ja luonnon yhteisen matkan kärsimyksille. Dominik inspiroituu luontoon liittyvästä kirjallisuudesta, ekofeminismistä, runoudesta, sosiaalisesta- ja ympäristöaktivismista. I am a lens-based visual artist and writer. I grew up in a small village in Germany and studied photography in Berlin. I'm now based in Helsinki after living in different animal sanctuaries across the globe while searching for happy endings on this journey of suffering in the relationship of humans and nature. I draw inspiration from nature writers, ecofeminism, poetry, social- and environmental activism. My long-term projects deal with ethics and empathy for disregarded topics through work that combines a documentary approach with conceptual elements and a lyrical narrative. My latest work about ethical flaws of human existence and western knowledge production is dedicated to mice and rats that are used in the name of science.

Tekniikat

InstallaatioPoikkitaiteellinenSekatekniikkaValokuvataidekirja

Aiheet

DokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöFeminismiKuvajournalistinenLuonto

Sami Funke

Otava Olen Etelä-Savolainen valokuvaaja ja valokuvataiteilija. Dokumentaarinen lähestymistapa on usein ominaista taiteelliselle työskentelylleni. Teen myös sekatekniikalla töitä, käyttäen osin valokuvaa myös osana teosta. I am photographer and photographic artist from South-Savo, Finland. The documentary approach is often characteristic of my artistic work. I also work with mixed media, using photography as part of the work.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKollaasiNeulanreikäSekatekniikkaVideo

Aiheet

AikaArkiArkkitehtuuriDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKerronallisuusKuvajournalistinenMaisemaMuotokuva,ihminenOmakuvaPaikallisuus,yhteisöRakennettuympäristöTilallisuusTutkivataide

Jasmine Färling

Espoo Taiteellinen työskentelyni tutkii todellisen ja kuvitellun suhdetta dokumentaarisessa valokuvassa valeuutisten ja poliittisen polarisaation saturoimassa maailmassa. Teokseni materialisoituvat leikkisillä installaatioilla yhdistelemällä graafisia painomenetelmiä, arkistomateriaalia ja nykyvalokuvaa. Työskentelyni pohjautuu dokumentaarisuuteen, mutta leikittelee samalla spekulaatiolla ja vaihtoehtoisilla näkökulmilla. My artistic research explores the relationship between fact and fiction within documentary photography in a world saturated by fake news and political polarisation. My works materialise through playful installations; combining graphic printing methods, archival material and contemporary photography. My work is based on documentary, but simultaneously plays with speculation and alternate perspectives.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioKollaasiPoikkitaiteellinenSekatekniikkaValokuvataidekirja

Aiheet

AikaDokumentaarinenKerronallisuusLeikki,leikkisyysMateriaalisuusSubjektiivisuusTilallisuusTulevaisuusTutkivataide

Francisco Gonzalez Camacho

Espoo

Veli Granö

Kulloonkylä Olen toiminut monilla kuvallisuuden aloilla. Kiinnostukseni kuvaan liityy sen erikoiseen ja alati varioituvaan kykyyn kertoa tarinoita. Siksi käytänkin monenlaisia valokuvauksen- ja elokuvauksen välineitä teoksteni valmistamisessa. Vaikka toisinaan teokseni ovat hyvinkin abtrakteja, niiden taustalla on kuitenkin aina jotain hyvin konkreettista, välillä jopa ”puhdasta” dokumentarismia. Siirryn arkitodesta mielelläni tutkimaan muitakin toden kokemuksia.

Tekniikat

ArkistomateriaaliFotogrammiInstallaatioKokeellinenMediataideMustavalkoinenPoikkitaiteellinenVideo

Aiheet

AbstraktiAikaDokumentaarinenIdentiteettiKäsitteellinenMateriaalisuusMuotokuva,ihminenSubjektiivisuusYhteiskunnallinen

Anna K Greus

Helsinki

Aiheet

AbstraktiAistielämysEläinKasviLuontoMaisemaTulevaisuus

Iina Gröhn


Paula Haapalahti

Vantaa Valokuvaan sattumanvaraisesti ympäristöäni ja havaitsemiani kiinnostavia kohteita luonnossa ja kaupungeissa. Haluan jakaa ihmetyksen tunteita, kosketuksia, tuoksuja ja jokapäiväisen elämän iloa omien tuntemusteni kautta. Henkilökohtaisella matkallani haluan oppia kokemuksistani ja näkemään pintaa syvemmälle. Pyrkimyksenäni on sisäisen kokemuksen tuominen töihini, nähdä asiat ja tapahtumat siinä hetkessä, ei enempää - ei vähempää. Jotakin yllätyksellistä syntyy ja muovautuu prosessin aikana. I love to observe my surroundings by photographing randomly in nature and urban cities. I would like to show the world through my eyes… I want so share the feeling, the touch, the smell and the joy of everyday life. As a personal journey I’ll try to learn from my experiences and to see beyond the surface… I try to connect my inner thoughts visually into my work and to catch the things as they are in the moment. No more, no less.. "There's something significant and beautiful in this world which always surprises me... in particular: kindness, love, compassion and gratitude will never lose their relevance..." - paula-

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaKokeellinenMustavalkoinen

Aiheet

AbstraktiAistielämysKatukuvaus,SnapshotKerronallisuusToiseus

Antti Haapio

Tampere Minulla on pitkä kokemus valokuva- ja kulttuurialalta. Olen toiminut valokuvaajana, valokuvataiteilijana, kuvataidealan opettajana sekä yhdistysaktiivina ja jäsenenä rahoittajaorganisaatiossa. I have a long experiment on the field of photography and culture as general. I have worked as photographer, photo artist, fine art teacher and active member in association and funding organisation.

Tekniikat

InstallaatioKameratonkuvaValokuvataidekirja

Aiheet

AbstraktiAikaAsetelmaDokumentaarinenKielellisyysKäsitteellinenMaisema

Eeva-Mari Haikala

Helsinki Taiteellinen työskentelyni on poikkitaiteellista. Pääasiallisina välineinäni ovat video, valokuva ja performanssi. Tällä hetkellä kiinnostukseni on erityisesti kehollisessa ilmaisussa. Pohdin, kuinka koreografia, liike, somaattinen tanssi voivat resonoida kamerapohjaisen (lens-based) taiteellisen työskentelyn kanssa. My artistic practice is multidisciplinary. Mostly I work with video, photography and live art, often drawing from text based sources such as historiography and (auto)biographies. At the moment my main focus is on bodily movements. I am intrigued of how choreography, movement, somatic thinking can work with lens-based artistic practice.

Tekniikat

KokeellinenMediataidePoikkitaiteellinenVideo

Aiheet

AikaAsetelmaIdentiteettiKehollisuusOmakuvaPerformatiivisuusSubjektiivisuusTutkivataide

Mikko Haiko

Lappeenranta Minua kiinnostaa ihmisen suhde ympäristöönsä. Näen maiseman ja paikan heijastuksena ihmisestä. Kuva on silta ulkoisen ja sisäisen maailman välillä. Alleviivaan arjesta symboleita ja merkityksiä. Itse näen töissäni runollista realismia, jossa tavoitellaan pyhän kokemusta arjessa ilman uskontoa. Koen taiteen välineenä, jonka kautta ymmärrän, jäsennän ja kommentoin ympäröivää maailmaa. Työskentelen valokuvan, liikkuvan kuvan, maalauksen ja kuvanveiston keinoin. Löydän aiheeni usein syrjäseuduilta.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioKokeellinenMediataidePoikkitaiteellinenVideo

Aiheet

AbstraktiAikaDokumentaarinenIdentiteettiKehollisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaPerformatiivisuusSubjektiivisuus

Jenni Haili

Helsinki Taiteelliselle tuotannolleni on ominaista esittäminen ja piilottaminen. Teoksiani yhdistää naamiot tai naamioimisen tematiikka niin käsiteenä kuin symbolina. Viimeaikoina kiinnostukseni on suuntautunut tilallisuuteen ja installointien sisällölliseen merkitykseen taidekokemuksessa. Käyttämäni kokeelliset ja sekatekniset taidemenetelmät ovat aina kiinteästi yhteydessä teosten sisältöihin. Yleensä teoksieni pohjalta löytyy kuitenkin valokuva. My artistic production is characterized by showing and hiding. My works are linked through the thematic of masks or camouflage both as a concept and symbol. Recently, my interest has focused on spatiality and the significance of the installation in the art experience. The experimental and mixed technique art methods I use, are always closely linked to the content of the work. Generally, however, one can find a photograph as a basis in my works.

Tekniikat

DaguerrotypiaDigitaalisestirakennettukuvaFotogrammiInstallaatioKameratonkuvaKokeellinenMediataideMustavalkoinenNeulanreikäPimiötyöskentelySekatekniikkaSyanotypiaValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

DokumentaarinenIdentiteettiKäsitteellinenMaisemaPerformatiivisuusQueerTilallisuusTyöYhteiskunnallinen

Kari Hakli

Helsinki

Anni Hanén

Helsinki Olen Anni Hanén helsinkiläinen 35-vuotias valokuvataiteilija. Töissäni käsittelen erilaisia muistossa olevia jälkiä; tunteita, muistamista ja muistoja. Heijastukset omasta lapsuudestani lapseni näkökulmiin on luonut visuaalisen dialogin äidin ja pojan, menneen ja nykyisen välille. Kantavia teemoja työskentelyssäni on katoavaisuus ja näkymättömyys rinnastettuina totuttuihin muuttumattomiin tapoihin. Esikoiskirjani Pieniä ilmakuoppia vain julkaistiin syksyllä 2016. I´m Anni Hanén (b. 1981) Helsinki based artist. In my works my aim is to uncover different memory traces; expressing emotions, remembrance and memories. The reflections of my childhood combined with my child´s view creates a visual dialogue between mother and son, past and present. The main themes in my working are perishability and invisibility combined with everyday habits that are unquestioned. My first book Just Small Hiccups was published in Autumn 2016.

Tekniikat

ArkistomateriaaliKokeellinenKollaasiPimiötyöskentelyPoikkitaiteellinenSyanotypiaValokuvataidekirja

Aiheet

AikaAistielämysIdentiteettiKielellisyysKäsitteellinenOmakuva

Jussi Hartelin


Tapio Heikkilä

Helsinki

Toivo Heinimäki

Helsinki Olen helsinkiläinen valokuvataiteilija ja pienlehtien julkaisija. Työskentelyäni inspiroi ihmiset sekä ihmisen rakentama ympäristö. Kierrätän valokuvia, teemoja ja tunnetiloja projektista toiseen. Samoja kuvia voi siis nähdä useissa töissäni eri muotoisina ja vaihtelevassa seurassa.

Tekniikat

PimiötyöskentelySekatekniikkaValokuvataidekirja

Aiheet

AikaArkiDokumentaarinenKerronallisuusSubjektiivisuusTulevaisuusUrbaanielämä

Aukusti Heinonen

Helsinki Olen helsinkiläinen valokuvaaja ja kuvataiteilija. Käsittelen taiteellisessa työskentelyssäni rakennettua ympäristöä. Kuvaan kaupunkimaisemia ja ihmisen toimien jättämiä jälkiä. Minua kiinnostaa millaisilla erilaisilla tavoilla rakentaminen muuttaa ympäristöämme. Vaikka tallennan näkemääni juuri sellaisena kuin se on nyt, tavoittelen teoksiini tunnetta, että ne olisivat aina olleet olemassa.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioMustavalkoinenValokuvataidekirja

Aiheet

ArkkitehtuuriEkologisuus,YmpäristöMaisemaRakennettuympäristö

Harri Heinonen

Mikkeli Koulutukseltani olen sosiologi ja valokuvaaja, työni lähtökohdat ovat olleet visuaalisessa etnografiassa, esim. Football Landscapes kirja. Toisaalta minua on aina kiinnostanut pohtia valokuvan rajoja ja leikitellä niillä. Olen rakentanut ja kuvannut dioraamoja. Tällä hetkellä minua kiinnostaa tutkia erilaisia mahdollisuuksia tehdä, esittää ja tulkita kuvallisuutta, maisemaan ja yhteiskuntaa. I have training as a sociologist and photographer. I have been considering my work as a kind of visual ethnography e.g. work with Football Landscapes, considering human construction and consumption on the urban landscape. Currently I take an interest in to account for and evaluate multiple possibilities that existed for making, exhibiting, and interpreting landscape and society in photographs.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaKameratonkuvaMustavalkoinenValokuvataidekirja

Aiheet

AbstraktiDokumentaarinenKäsitteellinenMaisemaTutkivataide

Pauliina Heinänen

Helsinki Olen kuvataiteilija, jonka töissä kulkevat läsnäolon, kaipuun ja kuulumisen teemat. Olen kiinnostunut valokuvan olemuksesta ja muistamisesta. Yhdistän teoksissani kaiverrusta ja valokuvaa, ja tutkin, voiko käden liikkeen kautta päästä sellaisen kuvan äärelle, jonne pelkkä katse ei yletä. Kuulumisen tematiikkaa käsittelen kirjassa Kotimatkalla / På väg hem (2020). Teoskokonaisuus käsittelee isovanhempieni sotalapsuuskokemuksia ja kodin merkityksiä valokuvan ja tekstin keinoin. I am a visual artist who works with themes such as presence, longing, and belonging. I am interested in memory and the essence of photographs. In my work, I combine engravings and photographs ­to examine if it’s possible to let my hand guide to an image that would be impossible to reach just by looking. In the photobook Kotimatkalla/På väg hem, published in 2020, I revolve around the theme of belonging. Through photographs and text, the body of work maps the story of my grandparents as Finnish war children. In addition, the photobook deals with the meaning of home.

Tekniikat

ArkistomateriaaliKokeellinenMustavalkoinenPoikkitaiteellinenSekatekniikkaValokuvataidekirja

Aiheet

IdentiteettiKielellisyysLeikki,leikkisyysLuontoMateriaalisuus

Marja Helander

Helsinki

Juha Arvid Helminen

Helsinki Olen Helsinkiläinen kuvataiteilija ja olen tehnyt kansainvälistä taiteilijan uraa yli vuosikymmenen. Teoksiani on ollut esille viidellä mantereella. Luon narratiivisia kuvia meistä ihmisistä joissa harvoin tapahtuu mitään. Välitän ajatuksia hahmojen ja tunnelman avulla. Teoksieni aiheet tulevat usein ihmisyyden nurjalta puolelta. Olen myös tuottanut taide julkaisuja kuten RIVO ja SOTA.

Tuovi Hippeläinen

Helsinki

Maarit Hohteri

Helsinki

Mari Hokkanen

Helsinki Olen Mari Hokkanen, Helsinkiläinen valokuvataiteilija. Kuvani ovat surrealistisia kohtauksia ja maailmoita, joita dominoi vahvasti väri. Esiinnyn kuvissa usein itse, säilyttääkseni performanssin osana kuvaa. Rakennan kuvieni lavasteet pahvista ja muusta kierrätetystä materiaalista. Näin työskentelyni pysyy leikillisenä ja arvaamattomana itsellenikin. Kuvani ovat tulkittavissa samaan aikaan humoristisiksi ja vakaviksi. Monet työni käsittelevät yksilön suhdetta luontoon ja yhteiskuntaan. My name is Mari Hokkanen, a photo artist based in Helsinki, Finland. My work deals with our relationship with nature and society. My pictures are set up in surrealistic scenes/worlds, dominated by color. I build my sets out of recyclable materials by hand and usually I play the part of a protagonist in the images, to maintain the playfulness and the sense of performance. My work could be categorized as humorous or serious at the same time.

Tekniikat

InstallaatioPoikkitaiteellinen

Aiheet

OmakuvaPerformatiivisuusRakennettuympäristöYhteiskunnallinen

Maija Holma

Jyväskylä Olen valokuvataiteilija ja teen nykyisin yhä enemmän installaatioita. Valokuvateokseni ovat usein hopeagelatiinivedoksia kierrätysmateriaaleille, kuten jätepaperille ja muoville. Kuvissani ei ole tärkeää ratkaiseva hetki, sommittelu tai edes aihe, ne ovat hajamielistä silmäilyä pientareille, materiaalia lopullista kuvaa varten, joka muodostuu aineen ja valokuvan yhteispelinä. I’m a photographic artist working nowadays also with installations. My works are usually silver gelatine prints made on recycled materials such as paper and plastic. My motifs come from the interfaces between nature and culture, from built environments under construction or falling into disrepair. A critical moment, the composition or the subject is not important in my pictures. They are absent-minded glances to the side of the road, material for the final image.

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenKollaasiMustavalkoinenPimiötyöskentelySekatekniikka

Aiheet

AbstraktiAistielämysArkkitehtuuriAsetelmaEkologisuus,YmpäristöKasviKatukuvaus,SnapshotKehollisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaRakennettuympäristöTilallisuusUrbaanielämä

Janette Holmström

Helsinki Teokseni ovat pääasiassa valokuvia, jotka toisinaan esittäytyvät installaation muodossa. Kuvaan ympäristöä, lähinnä luonnon ja ihmisen rakentaman urbaanin maailman suhdetta toisiinsa. Julkisissa teoksissani tutkin erilaisia valokuvan esittämismuotoja. Teosten taustalla on pohdintaa paikan käsitteestä ja ajasta. Tutkin usein myös tiettyä paikkaa ja sen historiaa. My work is based on photography and often represented as an installation. I explore scenery and the relationship between human and nature, especially in urban environment. I have also been working on several public artworks in which I explore the themes of time and place. Often my interest is in a specific site and the memories it may reveal.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideKameratonkuvaKokeellinen

Aiheet

AikaDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöKasviLuontoMaisemaRakennettuympäristöTilallisuusUrbaanielämä

Ripsu Hongisto-Salmi

Helsinki

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaValokuvataidekirja

Aiheet

DokumentaarinenFeminismiIdentiteettiKerronallisuusKehollisuusKäsitteellinenLeikki,leikkisyysMuotokuva,ihminenOmakuvaPerformatiivisuusSubjektiivisuus

Heikki Humberg

Helsinki

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideKokeellinen

Aiheet

AikaDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöKasviLuontoMaisemaRakennettuympäristöTilallisuusUrbaanielämä

Paula Humberg

Sipoo Olen kiinnostunut erityisesti kuvataiteen ja biologian välisistä yhteistyöprojekteista sekä muusta työskentelystä, jossa pääsen lainaamaan elementtejä biologisista tutkimusmenetelmistä. Tällä hetkellä teen yhteistyötä myös runoilijan kanssa. Käytän usein kuvien valmistamisessa vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten tasoskanneria, neulanreikäkameroita ja lumenvedostekniikkaa. Teoksiani on ollut esillä muun muassa Suomen valokuvataiteen museossa. I am particularly interested in collaboration projects between visual arts and biology, as well as other practices that allow me to work with elements from biological research. Currently I'm also collaborating with a poet. For creating images, I often use various alternative methods, including flatbed scanning, pinhole cameras and lumen print techniques. My works have been shown in the Finnish Museum of Photography, among other places.

Tekniikat

FotogrammiKameratonkuvaKokeellinenMustavalkoinenNeulanreikäPoikkitaiteellinenSekatekniikka

Aiheet

Ekologisuus,YmpäristöKuvajournalistinenLuontoMaisemaTulevaisuusTutkivataide

Wilma Hurskainen

Helsinki Wilma Hurskaisen taiteen keskeisiä teemoja ovat muistiin ja henkilöhistoriaan sekä ihmisen ja muiden lajien yhteiseloon liittyvät kysymykset. Wilma Hurskainen draws the central themes of her art from questions related to memory, personal history and the coexistence of humans and other species.

Tekniikat

ArkistomateriaaliTilaustyöValokuvataidekirja

Aiheet

AikaEkologisuus,YmpäristöFeminismiIdentiteettiKerronallisuusLeikki,leikkisyysLuontoMuotokuva,ihminenOmakuvaSubjektiivisuus

Kari Hyttinen

Joensuu Kuvani ovat ajattelua. Kuvaan ajatuksia, mietteitä, muistoja, haaveita. Riippumatta siitä, mitä kuvaan. Ihmisiä, virtaavaa vettä tai kalpeita aamuja. Hiljaisuutta ja hidasta puhetta. Heijastuksia, viipyilemistä tai hankalia sattumuksia. Unia ja harhaa ovat kuvani tai vastenmielisiä valheita.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaKokeellinenMediataide

Aiheet

AbstraktiAikaAsetelmaDokumentaarinenEläinIdentiteettiKäsitteellinenLuontoMaisemaRakennettuympäristöSubjektiivisuusYhteiskunnallinen

Aimo Hyvärinen

Tampere Taustani on valokuvataiteessa, mutta tein ensimmäiset videoteokset jo 1986. Olen tehnyt myös dokumenttielokuvia ja multimediaa. Lähes koko ajan olen opettanut valokuvausta, video- ja mediatuotantoa. Monet teokseni ovat olleet esillä festivaaleilla koti- ja ulkomailla 80-luvulta lähtien. My background is in photoart, but I made my frst video art pieces already in 1986. I have done also documentary flms and multimedia. Most of the time I have been teaching photography, video and media production. Many of my video art and documentary works have been displayd at festivals in Finland and abroad since late 80s.

Tekniikat

FotogrammiInstallaatioKokeellinenMediataidePoikkitaiteellinenSekatekniikkaSyanotypiaVideo

Aiheet

ArkiDokumentaarinenIdentiteettiKäsitteellinenYhteiskunnallinen

Ulla-Maija Hänninen

Helsinki Työskentelen omien näyttelyprojektien kanssa. Teen myös tilauksesta ruoka- ja sisustuskuvauksia. Olen kuvannut usean vuoden Barokki-aiheista kuvasarjaa. Uusimmat kuvat julkaistaan toukokuussa 2018 Galleria Katariinassa Helsingissä. Motto: Otoksia kukkimisesta, kuihtumisesta ja kuolemisesta. Vaihettaista maatumista, homehtumista, hajoamista. Rosoisilla pinnoilla muovia, öljyä, hikeä multaa. Ympäröivä elämämme kuvastuu prosessissa. Luonnon monimuotoisuus on puristuksissa teknologian ja koneellisen tuottamisen kanssa. Mihin olemme menossa ja olemmeko luoneet tilan, josta ei ole paluuta entiseen. I currently work on my next two exhibitions. On the side shooting food and interior by request. I've been photographing plants for several years for Barock-influeced serie. Older photos of the serie are shown at OHO Gallery in Helsinki 1.1.2018-8.6.2018. The latest work will be shown at Galleria Katariina in May 2018. Motto: Shots of flowering, dacay and death. Process of decombustion, growing moldy and breaking down. Plastick, oil, sweat and dirt on ruff surfaces. Biodiversity is squeesed between technology and mechanic produktion. Are we already living the athropocene and where are we going? The photos are influenced by Nature morte-stills and sharp shadows and light of Barock.

Heini Hölttä

Helsinki

Ismo Hölttö

Helsinki

Mikko Ijäs

Helsinki Olen vuonna 1978 Jyväskylässä syntynyt mutta nykyisin Helsinkiin juurtunut kuvataiteilija ja taiteen esihistorian tutkija. Tällä hetkellä toimin associate-tutkijana ihmisen evoluutiobiologian laitoksella Harvardin yliopistossa. Väitöskirjani Fragments of the Hunt (Aalto 2017) käsitteli taiteen alkuperää varhaisten metsästäjäkeräilijöiden keskuudessa. Tein tästä samasta aiheesta myös dokumenttielokuvan ”The Origins” (2017-2018) vaimoni Maija Kaunismaan kanssa. I was born in 1978 in Central Finland, but I’m now rerooted here in Helsinki. I work as a freelance artist and as an associate researcher at the Human Evolutionary Biology department at the Harvard University. My doctoral thesis “Fragments of the Hunt” (Aalto 2017) dealt with the origins of art among the early hunter-gatherer societies. I have also co-produced a documentary film “the Origins” (2017-2018) with my wife Maija Kaunismaa.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideKameratonkuvaKokeellinenKollaasiMediataideMustavalkoinenPoikkitaiteellinenSekatekniikkaVideo

Aiheet

AikaAistielämysArkiDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöKatukuvaus,SnapshotKerronallisuusKäsitteellinenLeikki,leikkisyysMaisemaMuotokuva,ihminenOmakuvaPerformatiivisuusTutkivataideYhteiskunnallinen

Tekla Inari

Helsinki Olen taiteilija, joka sekä valokuvaa että kirjoittaa. Kollaasimaiset, nykyvalokuvakirjan ja runokirjan välimaastossa liikkuvat teokseni käsittelevät henkilökohtaisten narratiivien kautta laajempia yhteiskunnallisia aiheita. Historian virallisen suuren kertomuksen sisällä minua kiinnostaa yksilöiden ja sukupolvien emotionaalinen kokemustodellisuus. Työskentelyni etenee pitkissä prosesseissa, jotka kestävät useita vuosia. Lopulliset teokset saavat muotonsa yhteistyössä mm. graafikon kanssa. I am an artist, photographer, and writer. My works are collage-like hybrids of contemporary art photography books and poetry collections that take a stand on social issues through personal narratives. Within the grand official story of history, I am interested in the lived realities of both individuals and whole generations. My artistic processes take place over many years. I finalize the visual forms of these works, representing fictitious documentarism, in collaboration with a graphic designer.

Tekniikat

KokeellinenPoikkitaiteellinenValokuvataidekirja

Aiheet

AikaIdentiteettiYhteiskunnallinen

Pia Inberg

Helsinki

Juha-Pekka Inkinen

Helsinki Olen dokumentaristi. Pidän tilan kuvaamisesta joko ihmisillä tai ilman. Minua kiinnostavat elämisen jäljet ja yhteiskunnan mekanismit. Myötätuntoni on pienemmän puolella. Jokaisen asian takaa voi löytää tilan, josta näkee valtarakennelmien taakse. Kuvaan yhtä aihetta 2-4 vuotta. Pyrin tarkastelemaan kohdettani uudelta ja yllättävältä näkökulmalta. Töistäni löytyy surrealismia ja huumoria. Koitan antaa ajalle näkyvän muodon. Uskon kuvan kauneuteen, sillä se läpäisee katsojan suojaukset. I am known by many for my exhibitions presenting abandoned houses: Long and beautiful friendship, as well as Morality and architecture 1,2 and 3. The main themes in my productions are time and the state of society. All my work touches on these topics in one way or another. A space can be found behind everything, that you can see behind the power structures. Beauty of the picture penetrates the viewer's shield.

Tekniikat

ArkistomateriaaliKameratonkuvaKollaasiValokuvataidekirja

Aiheet

ArkkitehtuuriDokumentaarinenKuvajournalistinenKäsitteellinenRakennettuympäristöSubjektiivisuusTilallisuusTulevaisuusUrbaanielämäYhteiskunnallinen

Marjukka Irni

Turku Olen koulutuksiltani valokuvaaja, kuvataideterapeutti ja kuvataiteilija. Viime vuodet olen työskennellyt yhteisötaiteen ja osallistavan taiteen parissa käyttäen yhtenä työskentelyvälineenä myös valokuvaa. Osallistava taide on minulle erilaisten yhteisöjen kanssa yhdessä työskentelyä, ja kiinnostavinta se on minulle silloin, kun työskennellään taiteellisista lähtökohdista käsin kohti yhteiskunnallista keskustelua. Aktivistisen taiteen tekemisen tapani vuoksi kutsun itseäni artivistiksi.

Tekniikat

InstallaatioJulkinentaideKokeellinenKollaasiMediataideNeulanreikäPoikkitaiteellinenSekatekniikkaVideo

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaIdentiteettiKehollisuusKielellisyysKäsitteellinenMaisemaOmakuvaPerformatiivisuusQueerSubjektiivisuusTilallisuusTutkivataideVuorovaikutteisuusYhteiskunnallinen

Tiina Itkonen

Helsinki Vuodesta 1995 lähtien olen säännöllisesti matkustanut Grönlantiin kuvaamaan arktisia maisemia ja ihmisiä. Olen matkustanut yli 1 500 km Grönlannin länsirannikkoa pitkin koiravaljakolla, purjeveneellä, moottoriveneellä, helikopterilla, pienellä lentokoneella, rahtilaivalla ja öljytankkerilla ja matkan varrella viettänyt aikaa pienissä kylissä. Since 1995 I have travelled regularly to Greenland to photograph the polar landscapes and people. I have travelled more than 1 500 kilometres along the west coast of Greenland by dogsled, fishing boat, sailboat, helicopter, small plane, cargo ship and oil tanker, along the way spending time in small settlements.

Tekniikat

Valokuvataidekirja

Aiheet

DokumentaarinenMaisema

Markus Jokela

Helsinki

Sofie Jokinen

Helsinki Käsittelen teoksissani aikaa, luontoa ja ympäristöä sekä ihmisen suhdetta edellä mainittuihin. Valokuvani ovat usein kerrostuksellisia. Päällekkäisillä aikatasoilla pyrin tuomaan muutoksen hetket läsnäolevaksi yhtäaikaisesti. Teokseni ovat saaneet inspiraatiota niin taidehistoriasta kuin muuttuva kaupunkimaisema. Aikaisemmin valokuvani ovat olleet värejä pursuvia ja maalauksellisia kokonaisuuksia impressionistisilla piirteillä. Tällä hetkellä olen siirtynyt astetta lähemmäs perinteistä dokumentaarista, mustavalkoista valokuvaa. In my works I deal with issues like time, nature and environment. My photographs are often multiples containing several overlapping time layers. Different moments of change come to present simultaneously. I find inspiration both in art history and changing city landscape. My earlier works were colorful with a slight impressionistic touch. Lately, I have been taking smalls steps towards traditional documentary and black and white photography.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaKokeellinenMustavalkoinenSekatekniikka

Aiheet

AbstraktiAikaArkkitehtuuriDokumentaarinenLuontoMaisemaRakennettuympäristö

Rita Jokiranta

Mariehamn Taiteellisen työskentelyni pääasialliset tekniikat ovat video ja valokuva. Monikanavaiset kokeelliset videoinstallaatiot ovat minulle tyypillinen esitysmuoto. Teokset käsittelevät usein kuvan, tapahtuman ja tulkinnan suhdetta sekä muistin ja muistamisen fragmentaarisuutta ja epäluotettavuutta, mutta myös kuvan narratiivisuutta sekä sitä miten kuva kuvastaa todellisuutta ja miten maailmamme tulkitaan kuvan kautta. Haluan haastaa katsojan tekemään oman tulkintansa näkemästään. My work comprises moving image and photography, and is mainly presented as multi-channel experimental video installations. My art frequently explores the dynamic between image, event and interpretation. It also deals with the unreliability and fragmentation of memories, the narrativity of images, and how the reality is mirrored in images and how our world is interpreted through images. Yet we all tell the story in our own way, and I want to challenge the viewer to find new interpretations.

Tekniikat

InstallaatioJulkinentaideMediataideValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysIdentiteettiKäsitteellinenMaisemaTilallisuusUrbaanielämä

Ulla Jokisalo

Helsinki

Tina Jokitalo

Tampere Som konstnär har jag alltid varit attraherad av gränsen mellan illusion och verklighet. I mitt arbete är temat den drivande motorn, jag ställer mig själv frågor som bearbetas vidare i verken. Den digitala arbetsprocessen är i växelverkan med iscensättandet av ögonblicket och dess fysiska representation som verk. Jag rör mig ledigt mellan det privata och det offentliga i mitt konstnärliga arbete, som strävar till att blotta det komplexa på ett engagerande sätt. As an artist, I have always been attracted to the boundary between illusion and reality. In my work, the theme is the driving engine, I ask myself questions that are further processed in the works. The digital working process is in interaction with the creation of the moment and its physical representation as an object. I'm moving freely between the private and the overt in my artistic work, that strives to uncover the complex in an engaging way.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenMediataidePoikkitaiteellinenSekatekniikkaVideo

Aiheet

KerronallisuusKäsitteellinenLeikki,leikkisyysMateriaalisuusPerformatiivisuusYhteiskunnallinen

Markku Joutsen

Kerava Valokuvaa olen tehnyt 15 vuotiaasta lähtien ja olen toiminut myös ammattikuvaajana useita vuosia. Kiinnostus bromiöljyvedostamiseen, johon olen viime vuosina keskittynyt, jota myös opettanut.

Elina Julin

Helsinki Olen kuvataiteilija ja taideopettaja. Työskentelen pääasiassa valokuvauksen parissa ja teokseni liikkuvat valokuvan ja maalauksen välisellä rajapinnalla. Olen kiinnostunut valosta ja varjosta: valon läsnäolo luo minulle tarttumapinnan konkreettiseen. Valo on muuttuvaa, hiipuvaa, koskettavaa ja elintärkeää. En kuvaa tiettyä aihetta, mutta maisemallisuus näkyy yhtenä teemana työskentelyssäni. I am visual artist and art teacher. I work mainly with photography and my work deal with the interface between photography and painting. I am interested in light and shadow: the presence of light gives me a way to grasp the concrete. Light is evolving, fleeting, touching and essential. I am not photographing certain subjects but landscape can be seen as a theme in my working process.

Tekniikat

KameratonkuvaKokeellinenSekatekniikkaSyanotypia

Aiheet

AistielämysLuontoMaisema

Martti Jämsä

Helsinki

Tekniikat

ArkistomateriaaliFotogrammiInstallaatioKameratonkuvaKokeellinenMustavalkoinenPimiötyöskentelyValokuvataidekirja

Aiheet

AbstraktiAikaDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöKatukuvaus,SnapshotKäsitteellinenLuontoMaisemaSubjektiivisuusUrbaanielämä

Riitta Järvelä

Pirkkala Valokuvaan ihmisiä, pääasiassa naisia ja lapsia, dokumentaarisesti. Pyrin sisältämään kuviini yleisinhimillisen arjen; kaikkia ihmisiä yhdistävän arjen ja jopa ilon.Teen myös videoteoksia, jotka sijoittuvat ilmaisultaan dokumentin ja kuvataiteen välimaastoon. I photograph mainly women and children, documentarily. Though my subjects often are people with difficulties and marginal groups, I attend to consist to my pictures compassionate everyday life; interrelate ordinary and even the joy.

Tekniikat

Video

Aiheet

DokumentaarinenIdentiteettiMuotokuva,ihminen

Kreetta Järvenpää

Helsinki Kreetta Järvenpää b. 1974 Finland is a Helsinki-based artist who specializes in photographing flowers and plants, creating contemporary floral fantasies inspired by the Dutch golden age. She has an MA degree from the University of Lapland in Rovaniemi, Finland. Järvenpää has been exhibiting her photographs since 2017 and she has been featured in publications such as Financial Times HTSI, Veranda magazine, Helsingin Sanomat newspaper, Asun magazine, RUM UTE magazine and Orlando magazine. Her work is photographed by natural light and she builds all the flower artworks for the camera. All are real and arranged.

Aiheet

AikaAsetelmaEkologisuus,YmpäristöKasviLuontoMateriaalisuusRakennettuympäristö

Jukka Järvinen

Karkkila

Venla Kaasinen

Turku

Jaakko Kahilaniemi

Helsinki Olen Helsinkiläinen kuvataiteilija. Käsittelen töissäni luonnon omistamisen absurdiutta, vastuita ja velvollisuuksia sekä ympäristön käyttämistä pääomana. Töitäni on ollut esillä useissa ryhmänäyttelyissä ympäri Eurooppaa kuten mm. Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Itävallassa, Kroatiassa, Unkarissa ja Kööpenhaminassa.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenMediataidePoikkitaiteellinenSekatekniikkaTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöKerronallisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaPerformatiivisuusSubjektiivisuusVuorovaikutteisuus

Ben Kaila

Helsinki

Jan Kaila

Kirkkonummi

Jouni Kaipia

Helsinki Olen taustaltani arkkitehti ja sillä on vääjäämättä vaikutuksensa omaan kuvantekemiseeni. Valokuvataiteilijana olen kuitenkin enemmän kiinnostunut ihmisistä ja heidän ympäristösuhteestaan kuin pelkistä rakennuksista. Hakemalla haen arkkityyppisiä tilanteita; tarkastelen lajitovereideni moninaisia tapoja olla ja ottaa tilaa haltuun. Työni on luonteeltaan dokumentaarista, mutta en ole journalisti vaan pikemmminkin esseisti. Kuljen maailmalla ja pohdiskelen kuinka tätä palloa oikein pitäisi asua. Being an architect by training, I can’t keep my background from reflecting on my images. However, as a photographic artist I’m more interested in fellow humans and in spatial situations they define than in buildings alone. I’m in constant search of archetypal phenomena, observing the diverse conjunctions of human beings and their surroundings. The nature of my work is documentary but I’m no journalist – rather an essayist. I keep traveling the world, pondering what it is to dwell on this globe.

Tekniikat

MustavalkoinenPoikkitaiteellinen

Aiheet

AikaAistielämysArkkitehtuuriDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKehollisuusRakennettuympäristöTilallisuus

Ari Kakkinen

Helsinki

Aino Kannisto

Helsinki

Eeva Karhu

Espoo Valolla ja värillä on keskeinen rooli Eeva Karhun töissä. Kuten impressionstit, esimerkiksi Monét, Karhu toistaa samaa aihetta eri vuorokauden- ja vuodenaikoina tuoden esiin vaihtuvat värit ja tunnelmat luonnossa. Hänen teoksiaan on mm. Suomen valtion ja HAM:in taidekokoelmissa. I use camera to visualize the communication between my eyes and memory. Pictures are taken in the same place but different times of day and year. I combine the photos of a session so that shots have an equal effect in the final picture. Details fade while repetitive shapes and intensity of colours become visible and draw a general picture of time and space. The latest works of the series are a dialogue with the nature. I create a new abstract layer by 'colouring' the view based on cognition.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaKokeellinenKollaasi

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysEkologisuus,YmpäristöKäsitteellinenLuontoMaisemaSubjektiivisuus

Kaisa Karhu

Helsinki Olen Kaisa Karhu (s.1984) helsinkiläinen valokuvataiteilija. Työskentelyni pohjautuu performatiivisten tekojen ja valokuvan yhdistämiseen. Henkilökohtaisen lähestymistavan kautta pohdin teoksissani maisemaa, naistaiteilijuutta, sekä naissukupuolen alisteista historiaa luontoaiheiden kuvaajana.

Tekniikat

Sekatekniikka

Aiheet

AsetelmaFeminismiKehollisuusLuontoMaisemaOmakuvaPerformatiivisuus

Simo Karisalo

Helsinki Olen helsinkiläinen taiteilija. Pääteemani on järjestys, jota käsittelen kuvaamalla yhteiskunnan fyysisiä rakenteita. Teokseni koostuvat suorista valokuvista, joilla en sinänsä pyri ottamaan kantaa. Käytän myös keräämiäni kuva- ja tekstimateriaaleja, joita muokkaan tilastollisin ja esteettisin menetelmin. Liikkun virallisten säädösten parissa kuten kamerani kanssa virastoissa ja simulaattoreissa: poimin otteita, ja järjestän ne edelleen uusiksi järjestelmikseen, eräänlaisiksi runoiksi. I’m an artist from Helsinki. My main subject is order, which I mainly portray by photographing physical structures in society. I also collect visual material and texts and shape them with statistical and aesthetic methods. I navigate inside regulations and terms of classification just as I move with my camera in government offices and training simulators, and then pick out excerpts and reassemble them into new systems, poems of sorts.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaKameratonkuvaKokeellinenKollaasiPoikkitaiteellinenValokuvataidekirja

Aiheet

ArkkitehtuuriDokumentaarinenKielellisyysKäsitteellinenLuontoMaisemaRakennettuympäristöTilallisuusTutkivataideTyöUrbaanielämäYhteiskunnallinen

Joel Karppanen

Helsinki Olen itseoppinut valokuvaaja ja taiteilija Pohjois-Suomesta. Olen keskittynyt henkilökohtaisiin, syväluotaviin dokumenttiprojekteihin, joissa käsittelen muun muassa tavallisia ihmisiä ja heidän elinympäristöjä sekä urbaanin ja ruraalin suhdetta. Työskentelyni nojaa yhteiskunnallisen realismin ja humanistisen valokuvan perinteisiin. Töissäni, valokuvissa ja videoissa, pyrin tavoittamaan arjen näkymätönä kauneutta. I'm a self-taught artist from Northern Finland. I concentrate on personal, in-depth documentary project conversing on topics around ordinary people, human environment and the urban-rural dichotomy. I strive to find magic and beauty in commonplace things.

Tekniikat

ArkistomateriaaliMediataideValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaArkiDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKerronallisuusKuvajournalistinenLuontoMaisemaMuotokuva,ihminenPaikallisuus,yhteisöTyöYhteiskunnallinen

Liisa Karvonen

Helsinki

Heli Kaskinen

Järvenpää Teosteni lähtökohdat ovat ääneen kertomattomissa perhesalaisuuksissa sekä niihin kytkeytyvissä puheissa. Minua kiinnostaa se, millaisia tarinoita kätkeytyy kodin seinien sisäpuolelle. Työskentelyssäni lähestyn yksityistä tilaa ja tarkastelen elämää erilaisesta, humoristisesta näkökulmasta. Pyrkimykseni on tuoda esiin huumorin tarjoama mahdollisuus tarkastella elettyä elämää ja samalla paljastaa myös omia salaisuuksiani: Kyllä, olen halannut kaktusta! My works are based on unspoken family secrets and whispers around them. I am interested in the stories hiding within the domestic walls. With my works I approach the private sphere and life from a different, even humorous, point of view. My goal is to take up how humour can facilitate reviewing the lived life and also to reveal secrets of my own: Yes, I have hugged a cactus!

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioSekatekniikka

Aiheet

KielellisyysKäsitteellinenPerformatiivisuusSubjektiivisuus

Jimi Kasteenpohja

Helsinki Bewildering proximity to style and true natural aestehetical approach towards life; thus art.

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenTilaustyö

Aiheet

AbstraktiIdentiteettiKäsitteellinenPerformatiivisuusRakennettuympäristöTilallisuusTutkivataideVuorovaikutteisuus

Mauri Olavi Keinänen

Hamina Nykyiset taideteokseni kuuluvat digitaalisen kokeellisen valokuvauksen piiriin. Ne voi luokitella abstraktiksi minimalistiseksi moderniksi taiteeksi, mutta prosessitaiteilijana minua kiinnostavat myös muut taiteen tekotavat ja niiden yhdistäminen. I am a process artist. It is the art making itself is more interesting for me than the result of this process. I have made traditional black and white photographs, but lately more experimental digital photos. But I am interested of other ways of making art too.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenMustavalkoinenPimiötyöskentelyPoikkitaiteellinen

Aiheet

AbstraktiArkkitehtuuriDokumentaarinenKatukuvaus,SnapshotKerronallisuusKäsitteellinenLuontoTutkivataideUrbaanielämä

Timo Kelaranta

Espoo Valokuvani operoivat kohteen sijaan (valokuva)kielen omalakisella alueella. Esittävä aines on sivussa ja aineeton, tulkinnallinen puoli pinnassa. Kuvakieli on abstraktia ja lähenee maalausta ja piirrosta. Olen suurpiirteinen sen kanssa, mitä kuvassa on, ja äärimmäisen tarkka sen kanssa, miten se siinä on. Olen työskennellyt valokuvan kanssa päivittäin teini-iästä asti, viisikymmentä vuotta. Viime aikoina olen oppinut paljon. My photographs operate in the area of (photographic) language, with its own laws. The figurative element gives way to permit the ascendancy of the immaterial and interpretable. The language is abstract and close to painting and drawing. I am broad-minded with the question what is in the photograph, and extremely sharp with the question how it is there. I have worked daily with photographs from my teenage, fifty years. Recently I have learnt a lot

Tekniikat

Kokeellinen

Aiheet

AbstraktiKielellisyysLeikki,leikkisyysTilallisuus

Marjaana Kella

Helsinki

Susanna Kesänen

Helsinki Työskentelen valokuvan, piirustuksen ja sarjakuvan keinoin. Työskentelyni teemat liittyvät identiteettiin, aikaan, paikan merkitykseen ja juuriin sekä naisen elämänkaareen. Lyijykynäpiirustukseni pohjautuvat usein valokuvaan. Valokuva, joka liikkuu henkilökohtaisen ja yleisen sekä elämän ja kuoleman rajapinnoilla, on töideni aihe tai pohjavire.

Tekniikat

ArkistomateriaaliKollaasiMustavalkoinenSekatekniikkaValokuvataidekirja

Aiheet

AikaFeminismiIdentiteettiKerronallisuusLuontoMateriaalisuusOmakuva

Karl Ketamo

Helsinki Karl Ketamo (1987) is a conceptual documentary artist working mainly with photography and moving image. Following his graduation from the Royal Academy Arts (BA, Photography) in The Hague in The Netherlands he is currently undergoing his Master of Arts in photography at Aalto University in Helsinki where he is working further on his on-going fascination in examining landscape as a cultural and political construct layered with attached meanings.

Tekniikat

ArkistomateriaaliKollaasiPoikkitaiteellinenValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

KäsitteellinenMaisemaToiseusYhteiskunnallinen

Hertta Kiiski

Turku Työskentelen valokuvan, liikkuvan kuvan, objektien, kasvien, tilan, tilanteen ja usein tyttärieni kanssa. Valokuvan rajojen ja ilmaisupotentiaalin kriittisen työstön lisäksi sidon teoksiini tärkeiksi ja ajankohtaisiksi kokemiani aiheita. Keskeistä teoksilleni on rakkauden viitekehys – ihmisten, eläinten, ei-inhimillisen ja tilan välisten suhteiden esittäminen. I work with photography, moving image, objects, plants, space and oftentimes with my daughters. I aim to elevate the intensity of the places through creating site-sensitive semi-constructed platform for encounters between people, non-human creatures and things.

Tekniikat

ArkistomateriaaliKokeellinenPoikkitaiteellinenValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaEkologisuus,YmpäristöEläinKasviKehollisuusKäsitteellinenPerformatiivisuusSubjektiivisuusTilallisuusTulevaisuusYhteiskunnallinen

Jaakko Kilpiäinen

Karjalohja

Anni Kinnunen

Oulu Kinnunen on käsitellyt tuotannossaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Voimakas, luonnoton valaistus on Kinnusen tapa nostaa esiin valokuvan luonne illuusiona. Tällä persoonallisella tehokeinolla hän korostaa teemaansa ihmisen ja luonnon eriytyneisyydestä. Kinnunen käyttää itseään mallina, mutta teokset eivät ole omakuvia. Kuvissa esiintyy erilaisia hahmoja, jotka ovat esteettisesti enemmän fantasiaa kuin sukua valokuvataiteen maneeriksi muodostuneelle muka-dokumentaariselle omakuvalle. Artworks by Anni Kinnunen are photographs, but visually seeping in two directions. It is impossible to look at them without thinking about performance, the art of action, the gesture, the show. On the other hand, they verge on paintings, an aesthetic surface that tells us stories, making false claims. Kinnunen is not at all a slave to her medium. She seeks the best possible tools of narration for her expression and message, and the ensuing artwork may emerge as a video, an installation or even a sculpture.

Tekniikat

InstallaatioJulkinentaideMediataideTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKehollisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaOmakuvaPerformatiivisuusTulevaisuusYhteiskunnallinen

Heidi Kirjavainen

Kuopio Olen valokuvaaja ja kuvataiteilija, joka työskentelee sekä dokumentaarisen että kokeellisemman valokuvauksen parissa. Käsittelen teoksissani usein melko filosofisiakin teemoja. Tyylillisesti pyrin ilmaisemaan itseäni mahdollisimman hienovaraisesti ja minimaalisesti. Sen sijaan, että tarjoaisin valmiita vastauksia tai sanon suoran mielipiteeni kuvissani käsittelemiini asioihin, toivon, että saisin inspiroitua katsojan pohtimaan teemoja itse tai edes hetkeksi nauttimaan visuaalisesta elämyksestä.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenKollaasiValokuvataidekirja

Aiheet

AikaArkkitehtuuriAsetelmaDokumentaarinenEläinKasviKäsitteellinenLuontoMaisemaOmakuvaRakennettuympäristöTulevaisuusTutkivataide

Sakari Kiuru

Helsinki

Maija Klemetti

Espoo Minua kiinnostavat elämän yksityiskohdat: pienet ja vähän suuremmat jäljet ja hipaisut, joita tulee vastaan ja muistuu mieleen. Rakennan kuvista kokonaisuutta, jonka eräs yksityiskohta myös itse olen.

Tekniikat

InstallaatioKollaasiSekatekniikka

Aiheet

AikaAsetelmaKerronallisuusLuonto

Matti Knaapi


Aiheet

Leikki,leikkisyys

Hanna Koikkalainen

Helsinki Työskentelen poeettisen dokumentaarisesti mm. kollektiivisen muistin, kulttuurihistorian, luonnon ja kansanperinteen teemojen parissa.

Tekniikat

ArkistomateriaaliPoikkitaiteellinenSekatekniikkaValokuvataidekirja

Aiheet

AikaDokumentaarinenLuontoMaisemaTutkivataideYhteiskunnallinen

Ola Kolehmainen

Berlin

Tanja Koljonen

Helsinki

Laura Konttinen

Helsinki Taiteellisessa työskentelyssäni käytän valokuvaa paitsi välineenä, myös materiaalina ja aiheena. Teoksissani rakennan käsityönä pieniä maisema-asetelmia kameralle: lavastan näkymiä, jotka filmille tallentuessaan muuttuvat illuusionomaisiksi haavekuviksi. Teosteni teemoja ovat nostalgian mekanismit ja hedelmällinen alue toden ja utopistisen kaipuun välissä. As well as a medium, I use photography as material and a subject. In my work, I construct miniature landscapes by hand for the camera: the makeshift sceneries become illusionary utopias when frozen on film. My work deals with the mechanisms of nostalgia and the fertile soil between reality and an utopian yearning.

Tekniikat

KollaasiPoikkitaiteellinenSekatekniikka

Aiheet

AikaAistielämysKerronallisuusMaisemaMateriaalisuusSubjektiivisuus

Mitro Kontturi

Majavesi

Natalia Kopkina

Helsinki Oleellinen osa työskentelyäni on ison negatiivikoon kameralla kuvaaminen ja perinteisen filmin käyttö. Silloin työskentely ei ole täydellisyyden tavoittelua vaan epätäydelliseksi opettelua. Pidän tietynlaisesta dokumentaarisuudesta, jossa valokuva viittaa aitoon hetkeen ja tilanteeseen, mutta on samaan aikaan jotenkin mystinen. Koen, että kun valokuva syntyy, syntyy aivan omanlaisensa maailma. Se on irrallinen kohteestaan ja täydellinen itsessään. I work with handmade photographs made in the darkroom and also publish artists' books. My practice emphasizes autonomy and a non-profit-oriented approach. The limitations, challenges, and serendipities of analog photographic techniques are an essential part of my creative process. In recent years, I have also utilized text and conceptual gestures in examining my artistic principles and striving to find suitable ways to be an artist.

Tekniikat

DaguerrotypiaInstallaatioJulkinentaideKokeellinenMustavalkoinenPimiötyöskentelyValokuvataidekirja

Aiheet

AikaAistielämysDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKäsitteellinenMaisemaMateriaalisuusMuotokuva,ihminenSubjektiivisuus

Nina Korhonen

Stockholm

Kastehelmi Korpijaakko

Helsinki Työskentelyni lähtökohtana on ympäristöhuoli, kiinnostus yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan sekä halu tutkia valokuvan esittämisen tilallisia ja materiaalisia mahdollisuuksia. Teoskokonaisuuteni sisältävät sekä dokumentaarista että rakennettua kuvaa. Kiinassa ja Japanissa viettämäni ajanjaksot vaikuttavat esteettisten valintojeni taustalla: häiritsevästi virittyneellä hiljaisuudella ja tyhjällä tilalla on teoksissani tärkeä rooli. My artistic work is based on environmental concerns, curiosity towards the structures of society and the desire to explore the spatial and the material possibilities of photographic art. I work in the contexts of both documentary and fiction. The time spent in China and Japan is visible in my artistic expression as a disturbing silence and the use of empty space are crucial tools for my visual decisions.

Tekniikat

InstallaatioKokeellinen

Aiheet

Ekologisuus,YmpäristöKehollisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaMateriaalisuusPerformatiivisuusToiseusTulevaisuus

Jaakko Koskentola

Helsinki Asun ja työskentelen Helsingissä. Teoksissani olen käsitellyt unettomuutta, vieraantuneisuutta ja yksinäisyyttä. Kuvaan filmille ja teen analogisia mustavalko- ja värivedoksia. Uusin teokseni on ääni-installaatio. I live and work in Helsinki. In my works I have dealt with issues like sleeplessness, alienation and loneliness. I shoot film and make analogue black and white and colour prints. My latest work is a sound installation.

Tekniikat

InstallaatioMustavalkoinenPimiötyöskentelySekatekniikka

Aiheet

IdentiteettiKäsitteellinenOmakuvaPerformatiivisuusSubjektiivisuus

Päivi Koskinen

Helsinki Lähden työskentelyssäni usein liikkeelle dokumentaarisesta lähtökohdasta, jossa kuvaamani henkilö ja hänen elämänsä ovat keskipisteessä. Tutkin todellisuutta yksityisten performanssien kautta, jotka taltioin kuvina ja videoina. Prosessi haastaa kuvattavan ihmisen katsomaan omaa elämäänsä uudesta näkökulmasta. Valmiit teokset käsittelevät laajempia sosiaalisia ilmiöitä. Ne kuvaavat eksistentiaalista kokemusta siitä, millaista on elää ja olla maailmassa. I am interested in combining reality with illusion. Still, my pictures have their foundations in the everyday life of the people I meet. The portrait is created during a private performance that challenges the person participating in the process.The concept of identity and the way people are influenced by society interests me. I am curious about the subconscious and about the feelings accumulated underneath the surface. In the end, it is all about being true to your self.

Tekniikat

KokeellinenMediataidePoikkitaiteellinenVideo

Aiheet

AikaAistielämysDokumentaarinenIdentiteettiKäsitteellinenMaisemaPerformatiivisuusSubjektiivisuusUrbaanielämäYhteiskunnallinen

Katarina Koskivaara

Espoo

Ritva Kovalainen

Mark Olen työskennellyt taiteilijana 80-luvulta asti ja käsitellyt teoksissani ennen kaikkea ihmisen ja luonnon välistä suhdetta, metsien ja puiden kulttuurista ja ekologista merkitystä, sekä mm. metsätaloutta ja sen ympäristövaikutuksia. Valokuvaamisen ohella kirjoitan ja teen graafista suunnittelua. I have been working as an artist since the 80s and dealt with in my work the relationship between man and nature, cultural and ecological significance of forests and trees, and also the enviromental effects of the forest industry in Finland. Along with photography, I have been writing and doing graphic design.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaJulkinentaideMustavalkoinenTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AsetelmaDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöLuontoMaisemaMuotokuva,ihminenSubjektiivisuusTutkivataideYhteiskunnallinen

Verna Kovanen

Helsinki Teoksissani taiteilen toden ja unimaailman välillä. Ajoittain vahvasti kiinni dokumentaarissa ja toisinaan taas kuvallisen poetiikan maailmassa. Lasten näkymättömät ystävät olen ikuistanut kirjan kansiin ja myös seikkaillut Texasissa aseharrastajien luona. Välillä löydän itseni kuvaamasta taas vuoristossa. Arkistomateriaalit ja psykologia kiinnostavat lähtökohtina.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioMediataideMustavalkoinenPoikkitaiteellinenTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AistielämysDokumentaarinenIdentiteettiMaisemaOmakuvaYhteiskunnallinen

Marina Kristalli-Frías

ESPOO

Sanna Krook

Oulu Minua kiehtoo dokumentaarinen valokuva sekä ihmiset ja lähellä oleva arki. Se, ettei tapahdu oikein mitään ja samalla tapahtuu koko elämä. Tavallisuus muuttuu absurdiksi, kun sitä tarkastelee lähempää. Töissäni tutkin usein paikkoja ja yhteisöjä. Oma tyylini suora ja pelkistetty, minua kiinnostaa toisto ja sen variaatiot. Kuvaan usein filmille.

Tekniikat

PimiötyöskentelyValokuvataidekirja

Aiheet

AikaArkiDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKerronallisuusMaisemaMuotokuva,ihminenPaikallisuus,yhteisöRakennettuympäristöTyöYhteiskunnallinen

Paula Kukkonen

Helsinki

Iiris-Lilja Kuosmanen

Helsinki Olen Ranskassa asuva valokuvataiteilija. Kuvaan ympäristömme ongelmia ja osaamme sen muuttumisessa. Rakennan kuvasarjani usein installaatioiksi tilaan. Kuvaan filmille keskikoon kameralla. Kuvani ovat hyvin henkilökuvamaisia, olipa kyseessä ihminen tai maisema. Teen sarjaa paikoista, jotka ihminen on rakentanut tuodakseen luontoa lähemmäksi itseään, ja luontoa joka ei kestä ihmisen toimintaa. Töissäni on vaikutteita vanhoista tarinoista ja myyteistä. I am a Finnish Photo Artist living in France. I photograph the problems of the environment and our part of changing it. I build installations with my photos and often photograph on medium size film. My photos are portraiture style, whether they are of people or nature. Now I am working with series of structured nature and problems of always changing and building our environment. I often get influences from old stories and fables.

Tekniikat

InstallaatioMustavalkoinenSekatekniikka

Aiheet

Ekologisuus,YmpäristöEläinKäsitteellinenLuontoRakennettuympäristö

Tuire Kurikka

Kuopio Olen Tuire Kurikka, kuopiolainen valokuvataiteilija ja valokuvauksen opettaja (TaM). Taiteellisessa tuotannossani teen näkyväksi näkymätöntä erilaisin tavoin. Olen käsitellyt teoksissani muun muassa kummitustarinoita. Viime vuosina taiteellinen tuotantoni on ollut omaelämäkerrallisempaa. Tarinallisuuden lisäksi olen ammentanut teoksiini kuvataiteen eri tekniikoista, toisinaan niitä valokuvaan yhdistellenkin.

Tekniikat

KokeellinenMustavalkoinen

Aiheet

AikaAistielämysKasvi

Minna Kurjenluoma

Helsinki

Tekniikat

Arkistomateriaali

Aiheet

AsetelmaEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKäsitteellinenLuontoMaisemaYhteiskunnallinen

Hilla Kurki

Helsinki

Karina-Sirkku Kurz

Berlin Minua kiehtoo ihmisen keho, joka on aineellinen ja samalla tunteva, eli objekti (saks. Körper) ja subjekti (saks. Leib). Työssäni tarkastelen valokuvallisesti tätä ilmiötä eri näkökulmista. I am fascinated by the human body, which is substantive and at the same time sensing, thus it is object (ger. Körper) and subject (ger. Leib). I enjoy investigating this phenomenon from different angles and photographically explore ways of how people deal with their bodies.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioSekatekniikkaValokuvataidekirja

Aiheet

AbstraktiAistielämysAsetelmaDokumentaarinenIdentiteettiKehollisuusKäsitteellinenTutkivataideVuorovaikutteisuusYhteiskunnallinen

Maria Vilhelmiina Ukontytär Kärkkäinen

Jyväskylä Pääasiallinen ilmaisuvälineeni on valokuva sekä sisältö- ja projektikohtaisesti myös muu moni- ja poikkitaiteellinen työskentely. Koen taiteen tekemisen olevan tapani hahmottaa ja jäsentää tätä maailmaa ja sen ilmiöitä, saattaa jokin näkymätön maailma, tunne tai ajatus visuaalisesti näkyvään muotoon. Työskentelyssä minulle tärkeää on itse prosessi, jolle ominaista on kokeellisuus, keskeneräisyys ja aikajänteet – niin materiaalien ja tekniikan kuin sisältöjenkin suhteen.

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenKollaasiMediataidePoikkitaiteellinenSekatekniikkaTilaustyö

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysArkiAsetelmaDokumentaarinenKehollisuusKäsitteellinenLeikki,leikkisyysLuontoMuotokuva,ihminenPaikallisuus,yhteisöPerformatiivisuusSubjektiivisuusTutkivataideYhteiskunnallinen

Erja Laakkonen

Helsinki Valokuvaan, vedostan uniikkivalokuvia ja -grafiikkaa, teen ympäristötaidetta ja taiteilijakirjoja, maalaan ja piirrän. Hyödynnän tietoonetta yhdistellen digitaalista ja analogista maailmaa. Luonnon kiertokulku ja sen myyttiset elementit sekä pienet yllättävät yksityiskohdat ova teemojani, myös ihmiset, konkreettiset muistot, menneisyys -- aiheet vaihtelevat mutta valo, väri, ja tunnelma ovat olennaisia. Ominaista teoksilleni on maalauksellisuus, eri tekniikoiden yhdistäminen ja tummat sävyt.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaFotogrammiInstallaatioKameratonkuvaKokeellinenKollaasiMustavalkoinenNeulanreikäPimiötyöskentelySekatekniikka

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaEkologisuus,YmpäristöEläinKasviLuontoMaisemaSubjektiivisuusTutkivataide

Katri Lassila

Helsinki Olen helsinkiläinen valokuvataiteilija, seikkailija ja elokuvantekijä. Työskentelen suoran valokuvan keinoin sillä maailma ihmetyttää minua alati. Valokuvan materiaali on minulle tärkeä, työskentelyni selkäranka on filmille kuvattu mustavalkoinen hopeagelatiinivedos. Viime vuosina olen laajentanut ilmaisuani digitaaliseen liikkuvaan kuvaan. Toistuvia teemoja taiteessani ovat maisema, vesi ja muisti. I'm a Finnish photographic artist, adventurer and filmmaker. My work consists mainly of straight photography combined with hand made silver gelatin printing. The world around me is for me a constant joy and wonder as I explore it. During the last years I've expanded my field towards digital moving image. Recurring themes in my art are landscape, water and memory.

Tekniikat

MustavalkoinenPimiötyöskentelyValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaDokumentaarinenFeminismiKatukuvaus,SnapshotLuontoMaisemaMateriaalisuusMuotokuva,ihminenToiseusYhteiskunnallinen

Anni Laukka

Kokkola Taiteeni on hiljainen tapa huutaa omaa mielipidettäni, visuaalistaa näkemystäni minulle merkittävistä asioista. Lopullinen ilmaisu muuntuu joskus valokuvan lisäksi esimerkiksi maalaukseksi, taidegrafiikaksi, veistokseksi tai installaatioksi, riippuen siitä, minkä koen parhaiten ilmentävän sanomaani. Kaikki alkaa kuitenkin aina siitä, mitä linssini läpi näen. Työskentelen sekä suunnitelmallisen käsitteellisesti, sekä täysin spontaanisti ja intuition pyörteisiin tarttuen. My art is my silent way to scream out my opinion, to visualize my point of view of matters that are important to me. The final expression sometimes transforms into for example paintings, fine art prints, sculptures and installations, depending on what I find is most suitable to transmit my message with. But everything always starts from what I see trough the lens. I work both systematically conceptual and totally spontaneous throwing myself in the whirls of intuition.

Tekniikat

InstallaatioPoikkitaiteellinenSekatekniikka

Aiheet

AbstraktiKerronallisuusKehollisuusKäsitteellinenTyö

Milja Laurila

Helsinki Käytän teosteni materiaalina vanhoja valokuvia, joita löydän arkistoista ja tietokirjoista. Minua kiinnostaa se, mitä näille anonyymeille kuville tapahtuu, kun ne irrotetaan alkuperäisestä kontekstistaan. Välittävätkö ne tietoa, vai jotain muuta? Unohtavatko valokuvat todisteluonteensa? Valokuvien avulla käsittelen muistamiseen, ruumiillisuuteen ja tietoon liittyviä kysymyksiä. Viime aikoina minua ovat kiinnostaneet erityisesti lääketieteen ja psykiatrian historia. I use old photographs found in archives and scientific books as material for my work. I'm interested in finding out what happens to these anonymous images when they are removed from their original context. Do they still portray knowledge or something else? Do they forget what they once were proof of? Recurring themes in my works are questions of memory and femininity, and the relation of knowledge and the unconscious. Lately, I have been particularly interested in the history of psychiatry.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioJulkinentaideKameratonkuvaMustavalkoinen

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaIdentiteettiKasviKehollisuusKielellisyysKäsitteellinenOmakuvaSubjektiivisuusTutkivataideYhteiskunnallinen

Maija Laurinen

Nurmes

Kuutti Lavonen

Helsinki

Lasse Lecklin

Helsinki Valokuva- ja videoteoksissani käsittelen ihmisen ja luonnon suhdetta sekä ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristöön, erityisesti arktisten alueiden herkkään luontoon. Aiheinani ovat ilmastonmuutos, rakennettu ja ihmisen muokkaama ympäristö, sekä luonnon resurssien hyödyntäminen ja energiantuotanto. Pyrin tekemään näkyväksi ihmisen aiheuttamat muutokset ja toisaalta kannaltamme hallitsemattomat, valtaisat luonnon omat prosessit maisemassa, jossa ihmisen ja luonnon muovaama ympäristö sekoittuvat. In my photo and video projects I’m dealing with the relationship between human and nature, and human’s effect on the environment, particularly on the vulnerable nature of the Arctic. My subjects include climate change, constructed environment, as well as the use of natural resources and energy production. My aim is to visualize the changes caused by human, and on the other hand the enormous, uncontrollable natural processes in the landscape, where the environment altered by human and nature mix.

Tekniikat

PoikkitaiteellinenValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AbstraktiAikaArkkitehtuuriDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöKuvajournalistinenKäsitteellinenMaisemaRakennettuympäristöTulevaisuusTutkivataideYhteiskunnallinen

Teemu Lehmusruusu

Helsinki Työskentelen valokuva-, installaatio- ja mediataiteen rajapinnoilla, sekä taiteellisen tutkimuksen keinoin. Praktiikassani käsittelen laajasti ottaen ihmisen, teknologian ja luonnon suhdetta.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioJulkinentaideKokeellinenMediataideTilaustyöVideo

Aiheet

AikaAistielämysDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöEläinKasviKäsitteellinenLuontoMaisemaTilallisuusTulevaisuusTutkivataideVuorovaikutteisuusYhteiskunnallinen

Janne Lehtinen

Loviisa

Jukka Lehtinen

Espoo Teen pienoismaailmoja. Tällä hetkellä työskentelyssäni näkyy maailman poliittinen tilanne, pakolaisuus ja turvapaikanhakijat. Teen uutisten pohjalta lyhtyelokuvia. I make smallworlds. I´m making short movies, main issues are refugees and asylum seekers.

Tekniikat

KokeellinenVideo

Aiheet

ArkiDokumentaarinenMaisemaRakennettuympäristöSubjektiivisuusTulevaisuusVerkkotaide,Sosiaalinenmedia,wwwYhteiskunnallinen

Heini Lehväslaiho

Helsinki

Renja Leino

Korppoo I am visual artist working with multidisciplinary medias, mainly photography, video and installation. I am focusing both on contemporary phenomenon and on existential questions like the complex relationship between The Wild and the Human. Nature doesn’t care. It Is. Turku Archipelago Sea and the islands, forest and the surrounding nature are very dear to me since my childhood summerholidays. Today I have been living on Korpo island for almost 30 years – the distance, the silence and the nature itself has strongly influenced my thinking and is visible in several body of work.

Tekniikat

FotogrammiInstallaatioJulkinentaideKokeellinenMediataideMustavalkoinenPoikkitaiteellinenValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AbstraktiAikaKäsitteellinenLuontoMateriaalisuusYhteiskunnallinen

Kati Leinonen

Oulu Teosteni keskiössä on usein ihminen tai maisema. Muotokuvat ovat kohtaamisia, jotka mahdollistavat yhteyden toiseen. Ne kertovat aina myös itsestäni. Maisemassa kiinnostavaa on kokemus sekä ajan välittyminen, se miten ihmisen aika limittäytyy maiseman aikaan. Maisema on ollut ennen minua ja jälkeeni sen kokee seuraava sukupolvi. Tuoreimmissa töissäni tutkin suhdettani hevoseen ja tuon suhteen kautta tarkastelen nykypäivän hevoskulttuuria. Through photography I aim to make sense of the world and seek for connection with people, landscapes and places. Portraits are encounters allowing for a connection and revealing about myself. Landscape demands to sense the time as it existed before me and will continue to exist after me. My latest works explores our complex and often ambiguous connection to and fascination with horses. Through this relationship between man and horse I explore the contemporary horse culture.

Tekniikat

MustavalkoinenMärkälevytekniikkaPimiötyöskentelyTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaDokumentaarinenEläinIdentiteettiLuontoMaisemaMuotokuva,ihminenOmakuvaToiseus

Taru Leinonen

Helsinki Olen kuvannut elämän kerroksellisuutta omalta paikaltani sukupolvien kiertokulussa, äitinä sekä tyttärenä. Vuosien saatossa kuvaaminen on tuonut näkyviin ajan tuoman muutoksen, joka on väistämätön jokaiselle. Elämän kerrostumat tulevat esiin kuvissani kolmen sukupolven lisäksi heijastuksina niin peilin kuin ikkunankin pinnalla. Pidän ajatuksesta, että peilikuva on toinen todellisuus.

Aiheet

AikaIdentiteettiKerronallisuusKehollisuusMuotokuva,ihminenOmakuvaSubjektiivisuus

Virpi Leinonen

Jämsä

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenKollaasiSekatekniikka

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysKerronallisuusKäsitteellinenLuonto

Emmi-Vieno Lemmenhelmi

Helsinki Valokuvissani tutkin usein ihmisen suhdetta muuhun elämään sekä ympäristöön. Työskentelyni ytimessä on pohtia miten asiat ympärillämme meihin vaikuttavat. Kyky tuntea ja ymmärtää asioita on moraalisten järjestelmien perusta.Tunteminen liittyy suoraan olemassaolon jatkumiseen. Herkkyyden ja lohdun teema on näyttäytyy usein töissäni estetiikan kautta. Tällä hetkellä opiskelen kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiassa.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideKokeellinenKollaasiPoikkitaiteellinenSekatekniikka

Aiheet

AikaAistielämysMateriaalisuus

Anni Leppälä

Helsinki Työskentelylleni on aina ollut keskeistä tehdä löytöjä kuvia yhdistelemällä. Kun kuvat kohtaavat toisensa muodostuu uusia ajatuksia, jotka eivät ole olleet aiemmin ilmeisiä tai näkyvissä. Olen kiinnostunut näkyvän maailman yhteydestä kokemusmaailmaan ja kuvat voivat toimia välittäjinä näiden kahden maailman välillä, muodonmuutostyössä, jossa valokuvien todentuntuisuus on myös kokemusten todistusaineistoa. Kuva voi näyttää esineen tai kappaleen ja samalla muuntaa sen merkitystä. The connections between the images are essential for my working process. How they affect each other and what kind of relations they create between each other. I try to trace this emerging "third image" between two or several images - the layered combinations of images compose different interpretations which is like uncovering of new thoughts. I am looking for elements of the visible reality which could be recognised as conveyors of an experience or atmosphere.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioKollaasiSekatekniikkaValokuvataidekirja

Aiheet

Aistielämys

Kateryna Lesiv

Helsinki

Jouko Leskelä

Helsinki Etsin iloa. Valokuvissani ilo näkyy henkilöiden välisissä kohtaamisissa, eleissä ja kasvonilmeissä, toiston ja rytmin aikaansaamana, värien ansiosta ja ajan kulumisen myötä. I try to find joy. In my photographs joy can be seen in several ways, like: in meeting of persons, in gestures and facial expressions, with repetition and rhythm, by colors and by showing the course of time.

Tekniikat

Arkistomateriaali

Aiheet

AikaDokumentaarinenKatukuvaus,SnapshotKehollisuusKuvajournalistinenRakennettuympäristöUrbaanielämä

Kira Leskinen

Helsinki Olen helsinkiläinen valokuva- ja kuvataiteilija. Käytän pääasiallisena työskentelyvälineenäni tasoskanneria yhdistämällä perinteistä paperikollaasitekniikkaa skannerin digitaaliseen ilmaisuun. Teokseni ovat usein abstrakteja ja keskiössä on värin, muodon ja äänen välinen suhde. Olen ennen kaikkea kiinnostunut siitä miten rytmin, toiston ja improvisaation käsitteet taipuvat kuvalliseen muotoon. I'm a photographer and visual artist based in Helsinki, Finland. I use flatbed scanner as my main tool. In my work process I combine traditional collage-like technique with the possibilities of digital technology. My interest lies in the field of abstraction, color and sound. I seek clear forms. I create abstract compositions where colors play a key role. Red moves towards, yellow stays still and black becomes a void.

Tekniikat

FotogrammiKameratonkuvaKokeellinenPoikkitaiteellinen

Aiheet

AbstraktiKielellisyysKäsitteellinen

Ulla-Mari Lindström

Kuopio

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenKollaasiMediataideVideo

Aiheet

DokumentaarinenEläinKasviLuontoTutkivataideYhteiskunnallinen

Noomi Ljungdell

Helsinki Työskentelyni lähtökohdat ovat pääosin käsitteellisiä. Yhdistän teoksissani valokuvia, tekstiä ja installaatioita. Sisällöllisesti työni käsittelevät usein jotakin tiettyä paikkaa, tuossa paikassa olemista ja kokemuksen jakamattomuutta. Valokuvassa minua kiinnostavat peittämisen, näyttämisen ja osiin purkamisen kysymykset. Pyrin kyseenalaistamaan valokuvan välineenä, sen sidoksen aikaan ja kuvauskohteeseen. Olen työssäni kiinnostunut katsojan aktiivisesta roolista teosten valmistajina. The starting point of my working is conceptual. My works often relate to a certain place, the passing time and the experience itself. I'm interested in the contrast of the visible, the invisible and the fragmentation of an image.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaKokeellinen

Aiheet

AbstraktiAikaKielellisyysKäsitteellinen

Laura Lohiaita

Helsinki

Aja Lund

My roots are deeply anchored in a cultural heritage of hard work and religious conviction. I was born in a small solitary village in the woods on the west coast of Finland in the late 70's. When I was twelve, my father died. As a child I had always collected things, but then it became even more important for me to collect objects – containers of memories and emotions. And not just objects, I wanted to collect and embrace life fully, through my eyes and documentation. So I have continued to gather both things, people and impressions near me. Under the skin. Close to the heart. To encapsulate, maintain and care for. To sometimes release everything in an uncontainable expression. I perform, play and explore the extremes of the outskirts. I am drawn to the contrasts, throwing myself between the true and the imagined, the ruled and the free, the thought and the intuitive, the dead and the living. I want to wake something up. Catch. Release. Awake more. The being, the human being. To be with. To be more. To watch. To identify. Share the secrets of life, picture by picture, piece by piece –​​​​​​​ but never completely. Because completely does not exist.

Pekka Luukkola

Helsinki Liikun teoksissani usein meren ja järvien rannoilla tutkien valoa, liikettä ja aikaa. Pyrin etsimään tapoja kohdata monin tavoin kaluttu ja kuvattu maisemamme uudella tavalla. Tulen avulla kuvaan liikettä, ajan kulumista ja ihmisen olemassaoloa. Pelkistäminen ja esteettinen kokemus ovat tavoitteitani, mutta haluan haastaa myös ajattelemaan. Näemme maisemasta vain pinnan, mutta voimme ajatella sen syvyyden. Kameran avulla on mahdollista tuoda esille asioita, joita silmin ei voi luonnossa havaita.

Tekniikat

JulkinentaideKokeellinenTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysArkkitehtuuriIdentiteettiKäsitteellinenLuontoMaisemaOmakuvaRakennettuympäristöTutkivataideUrbaanielämä

Ismo Luukkonen

Turku Olen valokuvataiteilija, taiteen tohtori ja toimin yliopettajana Turun AMK:n Taideakatemian kuvataiteen koulutuksessa. Taiteellista työskentelyäni luonnehtivat pitkät projektit, joiden keskeisiä teemoja ovat aika, (esi)historia ja maisema. Nämä teemat kohtaavat työssä esihistoriallisten muinaisjäännösten parissa. Valokuvan ajallisuutta olen käsitellyt esimerkiksi väitöskirjassani ja teema on mukana myös esihistoriallisia kalliomaalauksia käsittelevässä työssäni. I am artist photographer, Doctor of Arts and I work as a principal lecturer at the TUAS Arts Academy at Turku, Finland. My artistic work is characterised by long projects whose key themes are time, (pre)history and landscape. These themes are encountered at the work on prehistoric remnants. I have studied the temporality of photograph in my doctoral dissertation and the theme is also present in my work on prehistoric rock paintings.

Tekniikat

KokeellinenValokuvataidekirja

Aiheet

AikaDokumentaarinenKäsitteellinenMaisemaTutkivataide

Susanna Lyly

Tampere

Jaana Lönnroos

Varistaipale I'm interested in issues of temporality and memory as a mode of philosophical inquiry, and how underlying narratives run underneath and throughout one's personal history. Taking a picture initiates a process of interaction between the physical, metaphysical and cultural landscapes, past and present.

Tekniikat

Sekatekniikka

Aiheet

AikaAistielämysDokumentaarinenFeminismiIdentiteettiKerronallisuusSubjektiivisuusTutkivataide

Anni Löppönen

Savonlinna Valokuvataiteellisessa työssäni olen käsitellyt unen ja valveen, nykyisyyden ja menneisyyden sekä alitajunnan ja todellisuuden ristiämistä ihmisen elämässä. Maisemat, ihmiset ja tilat siirtyvät paikallisuuden läsnäolosta sisäiseksi tilaksi. Valokuva on minulle tila jossa ajatukset läpäisevät taiteilijan raskautumatta. Se on kuin huone johon voin heijastaa pelkoni, muistoni, kaipuuni. Valokuvataiteilijana etsin itseäni noista huoneista. As an artist I`m interested in shooting the hidden and transitory aspects of the existing world. In my photography I want to bring together thoughts of searching, capturing my inner visions and the possibility to take a journey through life. There is a great importance for me as an artist between the contradiction of stillness and movement of life I´m capturing. The paradox of existence and non- existence, dream and reality, makes out the thematic lines which I process in my photographic work.

Tekniikat

JulkinentaideValokuvataidekirja

Aiheet

AikaAistielämysIdentiteettiKäsitteellinenLuontoMaisemaOmakuvaSubjektiivisuusTilallisuusTutkivataide

Jaana Maijala

Ylistaro as. Työskentelen valokuvaa ja piirustusta yhdistäen. Aloitan yleensä piirtäen koska piirustus seurailee elämää vaivattomasti ja intiimisti. Minulle kynä on kokeilun, ajattelun sekä tapahtumien ja tunteiden jäljittämisen väline. Sen jäljen kyky kantaa ihmisen läsnäoloa viehättää minua. Usein myös valokuvaan piirustukseni. Kamera jalostaa niitä: se kityettää asioita ja tuo ne vahvasti näkyviksi muuttaen samalla mittakaavaa suuremmaksi. I work by combining drawing and photography. I tend to begin my work with drawings because I think that drawing follows life as it is lived. I use pencil as a tool of trial, thought and recording. I have always appreciated how its trace carries human presence. Afterwards, if it feels needed, I photograph my drawings. For me camera’s role is to refine ideas: make them solid and bring them to light.

Tekniikat

KokeellinenMustavalkoinenSekatekniikka

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysKäsitteellinenMaisema

Henrik Malmström

Espoo Olen suomalainen visuaalinen taiteilija. Taiteelliselle toiminnalleni kuuluu valokuvakirjojen, videoiden ja esineiden tekemisen lisäksi myös erilaisten taiteellisten projektien ideointi ja kuratointi.

Tekniikat

InstallaatioJulkinentaideKokeellinenMediataideValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

DokumentaarinenKatukuvaus,SnapshotLuontoMaisemaTulevaisuusUrbaanielämäVerkkotaide,Sosiaalinenmedia,wwwYhteiskunnallinen

Saara Malmström

Espoo Saara Malmström (s.1981) on taiteen maisteri, äiti ja valokuvataiteilija. Espoo Hykerryn Suomen luonnosta, sen mahtipontisesta hiljaisuudesta, kyvystä kietoa totaalisesti sisäänsä. Tuudittaa, säikäyttää, hivellä ja hämmästyttää. Kuuntelen heinien supatusta, kaislojen intiimiä kiehnäystä, peilityynen pinnan alle lukittuja tarinoita. Luonto on mahtivalta, joka kysyy ja vastaa. Kuvaan dokumentaarisia sarjoja ikäihmisistä, joiden tarinat toimivat tarttumapintana, ankkureina menneisyyteen.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaMustavalkoinenTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysAsetelmaDokumentaarinenEläinKasviKerronallisuusKuvajournalistinenLuontoMaisemaMuotokuva,ihminenYhteiskunnallinen

Tero Marin

Porvoo Valokuvaan hiljaisuutta. Teokseni ovat pääasiassa estetisoituja yö- tai hämärän ajan maisemakuvia. Kuvissani ei näy ihmisiä tai eläimiä, eivätkä kuvat esitä rakennettua- tai kaupunkimiljöötä. Hiljaisuuden kuvani piirtävät näkymää tyhjyyttä huokuvasta luontomaisemasta. Valokuva on pääasiallinen työskentelymuoto, mutta hyödynnän teoksissani myös video- ja äänikerronnan muotoja. Teen tällä hetkellä taiteen tohtorin väitöstutkimusta, jossa käsittelen hiljaisuutta valokuvassa. I photograph silence. My works are mainly aestheticized night or twilight landscape pictures. My pictures do not show people or animals, and the pictures do not show a built or urban environment. My pictures of silence draw a view of a natural landscape that exudes emptiness. Photography is the main form of work, but I also use the forms of video and audio narration in my works. I am currently working on my doctoral thesis in art, where I discuss silence in photography.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioMediataideVideo

Aiheet

AikaAistielämysKerronallisuusLuontoMaisemaMateriaalisuus

Christelle Mas

Oulu Christelle Mas valokuvaa lavastamiaan kohtauksia usein mikrotasolta – luonnolliset kuvauskohteet saavat lopullisissa valokuvissa tuntemattomasta maailmasta peräisin olevan science fiction -luonteensa. Christelle Mas on alusta lähtien hyödyntänyt tiedettä hänen valokuvissaan, installaatioissaan ja piirroksissaan, muun muassa kemiallisia reaktioita, veden pintajännitystä ja röntgenkuvia. Christelle Mas’s art remains on the fringes of fiction. "I prefer to see the world in photos, if I look without the viewfinder of the camera, I am fascinated by what I see. The photographs by Christelle Mas unveiling the matters, which usually are hidden or belong to a world of imagination. They show our inner universe. Photographs are examined a relation between truth and fiction and forming a wholeness "The camera is a best tool for me to show the relation between the truth and fiction".

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenKollaasiSekatekniikkaVideo

Aiheet

Ekologisuus,YmpäristöEläinIdentiteettiKasviKehollisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaMateriaalisuusQueerTulevaisuusTutkivataide

Martti Matilainen

Virtasalmi Olen kuvataiteilija ja monien taidekoulutusten lisäksi käynyt myös Taideyliopiston Kuvataideakatemian. Hyödynnän laajaa koulutustani, monipuolista ja värikästä elämääni unenomaisissa kuvissani joiden keskeisenä aiheena on usein ihminen. En ole rajannut kuvieni aiheita, vaan teen niitä monista elämänalueista, kaupungista, ihmisistä, maaseudusta, metsästä. Kuvani ovat yleensä kertovia, pieniä tarinoita elämästä. Ne on useimmiten tehty photomontaasi tai kollaasitekniikalla.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaKollaasiMustavalkoinen

Aiheet

AikaAistielämysArkiArkkitehtuuriEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKerronallisuusLuontoMuotokuva,ihminenOmakuvaRakennettuympäristöUrbaanielämä

Henna Mattila

Kauhajoki Olen Henna Mattila (s. 1990, Kauhajoki), valokuvaaja, kuvataiteilija ja kuvataidekasvattaja. Asun ja työskentelen Rovaniemellä ja Ruotsin Haaparannassa. Työni pääpainopisteet ovat omassa taiteellisessa työskentelyssäni sekä kuvataidekasvatuksessa, ja työskentelen aktiivisesti omien projektieni ja taideperustaisten yhteisöprojektien kanssa, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. In my artistic projects, I approach questions of identity, hiking in nature and rural areas, changes in nature due to global warming, and the relationship of an individual to his environment and to himself through his environment. I mainly work with photography and experimental imaging techniques, as well as painting.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaKokeellinenKollaasiMustavalkoinenSekatekniikka

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysAsetelmaEkologisuus,YmpäristöFeminismiIdentiteettiLuontoMaisema

KirsiMarja Metsähuone

Helsinki Työskentelen valokuvauksen ja videotaiteen keinoin aiheina mm. ihmisen kuva, identiteetti, urbaani kuvasto, muisti, sosiaaliset ja poliittiset teemat. Kaikki eksperimentointi kiinnostaa. Taidetta olen opiskellut ensin USA:ssa ja sitten Suomessa (San Francisco Art Institute: BFA-tutkinto, valokuvaus & kokeellinen elokuva. Kuvataideakatemia: kuvataiteen maisteri, mediataide). Teoksiani on ollut esillä mm. Suomessa, USA:ssa, Kanadassa, Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Saksassa ja Etelä-Amerikassa. I work with photography, video & experimental film. Themes of work include human interaction, urban action, juxtaposing the incompatible, feminist issues, decay, memory, body, identity, deconstruction. Experimentation is what I love. I hold a BFA degree in photography, film and video art from the San Francisco Art Institute and MFA in media arts from the Academy of Fine Art in Helsinki Finland. My art has been shown e.g. in the US, Finland, France, Italy, Spain, England, Canada & South America.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenKollaasiMediataidePoikkitaiteellinenTilaustyöVideo

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysIdentiteettiKatukuvaus,SnapshotKehollisuusKäsitteellinenLuontoOmakuvaPerformatiivisuusRakennettuympäristöTulevaisuusUrbaanielämäVerkkotaide,Sosiaalinenmedia,wwwYhteiskunnallinen

Kimmo Metsäranta

Helsinki Olen helsinkiläinen visuaalinen taitelija ja työskentelen sekä taiteellisen että kaupallisen kuvan parissa. Työskentelyssäni on painotus arkisuuden tarkastelulle ja sieltä asioiden esiin nostamiselle. Paikkojen ja tilojen kokemuksellisuus ja niiden sidoksellisuus yksilön arkeen on vahvasti esillä teoksissani. I´m a visual artist based in Helsinki, doing both artistic and commercial work. My work revolves around everyday, mundane subjects. How we perceive our surroundings and why. I aim to give weight to the seemingly meaningless and raise them to a pedestal.

Tekniikat

Kokeellinen

Aiheet

AbstraktiAistielämysArkkitehtuuriKäsitteellinenTilallisuusUrbaanielämä

Elina Moriya

Helsinki lina Moriya is a Finnish and Japanese artist, photographer and visual researcher working with photography, video and installation. She was born in Japan, grew up in Finland and is currently based in London. She has always seen the creative process as a journey of questions, where the accent is put on the one who asks the questions, why and from which perspective.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenMediataideMustavalkoinenPoikkitaiteellinenSekatekniikkaValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AbstraktiDokumentaarinenIdentiteettiKielellisyysKäsitteellinenMateriaalisuusTilallisuusTutkivataide

Jorma Mylly

Oulu Entinen merimies, putkiasentaja, kokki, kalatehtaan työntekijä. Eläkkeelle jäänyt lehtivalokuvaajan ammatista. Valokuvataiteellinen työskentely on jatkunut 50 vuotta. Jatkuu edelleen.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AsetelmaDokumentaarinenKatukuvaus,SnapshotKuvajournalistinenLuontoMaisemaMuotokuva,ihminen

Mari Mäkiranta

Rovaniemi Olen pohjoissuomalainen taiteilija-tutkija. Taustani on feministisessä kuvantutkimuksessa ja taideaktivismissa. Tutkin teoksissani sukupuolittuneeseen väkivaltaan, arktistiin ekosysteemeihin ja pohjoisiin elinympäristöihin liittyviä kysymyksiä. Työskentelen usein taide- ja tiedekollektiiveissa, joissa pohdimme muun muassa kaivos- ja energiateollisuuden vaikutuksia pohjoiseen jokiluontoon. Suurimman osan vapaa-ajastani vietän lepäämällä ja vaelellen metsissä ja tuntureilla. I am an artist-researcher from Northern Finland. My background is in feminist visual studies and art activism. In my works, I investigate issues related to gendered violence, arctic ecosystems and northern environments. I often work in art and science collectives, where we consider, for example, the effects of the mining and energy industry on northern river nature. I spend most of my free time resting and hiking in forests and fells.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaMediataideVideo

Aiheet

AikaAistielämysEkologisuus,YmpäristöFeminismiIdentiteettiKehollisuusLuontoMaisemaMuotokuva,ihminenOmakuvaPaikallisuus,yhteisöPerformatiivisuusTutkivataideYhteiskunnallinen

Eija Mäkivuoti

Helsinki Olen Helsingissa asuva, Lapista kotoisin oleva, valokuvataiteilija. Teen pitkäaikaisia valokuvadokumentteja, joita voisi kuvata runollisiksi valokuvadokumenteiksi. Kuvaan myös esittävää taidetta, kuten performanssitaidetta ja livemusiikkia. Olen kiinnostunut taiteentekemisessäni tarinankerronnasta ja näiden tarinoiden kautta pohdin maailmassa olemista monista eri näkökulmista. Usein tarinat on kerrottu yhdessä muiden kanssa, kuten valokuvakirjassani "Birgitin puutarha". I am a Helsinki-based photographic artist, and work with long-term photo documentary projects. The style could be described as poetic documentary. I also photograph performative arts, such as music and performance art. In my art making I am interested in storytelling and narratives. Through these stories I ponder on the being-in-the-world from different perspectives. Often the stories told are multi-voiced and layered, like in my photographic book “Birgits Garden”.

Tekniikat

KokeellinenMediataidePoikkitaiteellinenValokuvataidekirja

Aiheet

ArkiDokumentaarinenKatukuvaus,SnapshotKerronallisuusKäsitteellinenPaikallisuus,yhteisöPerformatiivisuusTutkivataideVerkkotaide,Sosiaalinenmedia,wwwYhteiskunnallinen

Esko Männikkö

Oulu

Saara Mäntylä

Turku Valokuvataiteellisen työni keskeisiä teemoja ovat subjektiviteetti, queer identiteetti ja kuulumisen kokemus. Teen näkyväksi sitä, kuinka subjekti voi olla monta ja vapautua kulttuuristen kategorioiden kahleista. Rakennan omakuvia ja miljöömuotokuvia, jotka perustuvat elettyyn kokemukseen, kohtaamiseen, ruumiillisuuteen ja empatiaan. Nimellä Saara M. Scharlin julkaisen runoja ja runollisia valokuvateoksia, joissa keskityn autofiktiivisesti kehon, tunteiden ja urbaanin ympäristön yhteyteen. My artistic photographic work explores themes of subjectivity, queer identity, and belonging. I visualize the subject as multiple, freeing it from the bounds of cultural categorizations. I create self-portraits and environmental portraits that are built upon lived experiences, encounters, embodiment, and empathy. As Saara M. Scharlin, I publish autofictive poetry and poetic photographic works where I examine the conjunction of body, feelings, and urban environment.

Tekniikat

PimiötyöskentelyTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

FeminismiIdentiteettiKehollisuusLuontoMateriaalisuusMuotokuva,ihminenOmakuvaPerformatiivisuusQueerSubjektiivisuusTutkivataideUrbaanielämäVuorovaikutteisuus

Heikki Mäntymaa

Helsinki

Johanna Naukkarinen


Katri Naukkarinen

Helsinki My artistic practice examines meanings projected and phenomena readily existing in immediate everyday environments.

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenMediataidePimiötyöskentelyPoikkitaiteellinenValokuvataidekirja

Aiheet

AikaAistielämysDokumentaarinenKäsitteellinenMaisemaPerformatiivisuusSubjektiivisuusTutkivataide

Kirsti Nenye

Lahti

Leena Neuvonen

Helsinki

Kristiina (Pirjo) Niemenrinne

Turku Olen turkulainen kuvataiteilija, valmistunut Porin Taidekoulusta v. 1995. Töissäni käytän pääasiallisesti valokuvaa, mutta yhdistelen myös mielelläni eri tekniikoita. Kuulun myös Turun Taiteilijaseuraan, Porin Taiteilijaseuraan ja PERI ry:hyn. I am a Turku-based artist, a graduate of the Pori Art School v. 1995. In my work I use mainly photographs, but also happy I combine different techniques. I am also a member of the Artists 'Association of Turku, the Artists' Association of Pori and the PERI ry.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaMustavalkoinenSekatekniikka

Aiheet

Aistielämys

Joel Nieminen

Helsinki

Viivi Nieminen

Helsinki Käyttämäni tekniikka on analoginen värivalokuva. Kuvaan filmille ja vedostan kuvat pimiössä. Analogisen työskentelyn fyysisyys, käsityömäisyys ja konkreettisuus ovat osa kuvallista ajatteluani. Valokuvien lisäksi näyttelyihini on sisältynyt tekstiä, esineitä, videoita, piirustuksia, lumenvedoksia ja pikafilmikuvia. Olen kiinnostunut ajasta, muistin muokkautuvaisuudesta ja todellisuuskokemuksen subjektiivisuudesta. Työskentelen sarjallisesti mutta vähäeleinen kuvakieli toistuu teoksissani.

Tekniikat

InstallaatioKameratonkuvaKokeellinenPimiötyöskentelySekatekniikkaVideo

Aiheet

AikaEkologisuus,YmpäristöKielellisyysLeikki,leikkisyysMateriaalisuus

Pekka Niittyvirta

Helsinki Pekka Niittyvirta (s. 1974) Taiteellisessa työskentelyssään Niittyvirta ylittää raja-aitoja kokeellisen, käsitteellisen ja perinteisen kuvan välillä materiaalinaan video, valokuva ja installaatiot. Niittyvirran teokset eivät aina toimi ainoastaan perinteisen kuvausprosessin varassa ja käsittelevät mm. teknologian ja informaatioyhteiskunnan ongelmakohtia . Niittyvirta työskentelee myös ympäristötaiteen kentällä. Niittyvirran teoksia on mm. Kiasman ja HAM:in kokoelmissa. Pekka Niittyvirta (b.1974) The central focus in his artistic works lies on social-political photography. He has been shortlisted for the Fotofinlandia prize in 2004, 2006 & 2014. He is also working as installation and environmental artist. His works are held in many museum and private collections: Kiasma Museum of Contemporary Art / Finland; Serlachius Museum / Finland; The Palestine Museum / Ramallah, Helsinki Art Museum / Finland, State art collection of Finland.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideKameratonkuvaKokeellinenMediataidePoikkitaiteellinenTilaustyöVideo

Aiheet

AbstraktiAikaArkkitehtuuriDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöEläinIdentiteettiKatukuvaus,SnapshotKäsitteellinenLuontoMaisemaRakennettuympäristöTilallisuusTulevaisuusTutkivataideUrbaanielämäYhteiskunnallinen

Ida Nisonen

Kerava Olen Ida Nisonen visuaalinen taiteilija ja taidekasvattaja. Taidemedioina käytän valokuvaa, videota ja installaatiota. Teosteni aiheet kumpuavat arjesta ja ihmisenä olemisen ytimestä kuten tunteista ja identiteetistä. Ajattelun polut kulkevat aiheisiini feministisen filosofian ja feministisen taiteen kautta. Taiteen avulla yritän ymmärtää ihmisenä olemisen ristiriitoja. Minulle taiteen tekeminen on aina henkilökohtaista. Se on tapa ajatella ja toimia sen mukaan. I´m Ida Nisonen visual artist and art educator. As my art medium I use photography, video and installation. The themes of my works emerge from everyday life and the core of being human, such as emotions and identity. The paths of my thoughts run through feminist philosophy and feminist art. Through art, I try to understand the contradictions of being a human. For me Art making is always personal and a way thinking and acting to it.

Tekniikat

InstallaatioMediataideValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AbstraktiFeminismiIdentiteettiKehollisuusKäsitteellinenMuotokuva,ihminenOmakuvaPerformatiivisuusToiseus

Pekka Nuikki

Söderkulla, Sipoo Pekka Nuikki on toiminut galleristina, ammattivalokuvaajana ja taiteilijana vuodesta 1985. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyjä 15 maassa, viimeksi 2014 Ranskassa ja Saksassa, 2015 Itävallassa ja USAssa sekä 2016 Intiassa. Pekka on julkaisut yli kolmekymmentä kansainvälistä kirjaa. Pekalla on ollut omia valokuvagallerioita Helsingissä, Porissa ja Tallinnassa. Hän myös kuratoinut ja rakentanut maamme suurimman kansainvälisen valokuvataidekokoelman-Lumi Collectionin. VTL:n jäsen vuodesta 1990

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaMediataideMustavalkoinenValokuvataidekirja

Aiheet

AbstraktiAistielämysArkkitehtuuriEkologisuus,YmpäristöKatukuvaus,SnapshotPaikallisuus,yhteisöRakennettuympäristö

Pirjo Nykänen

Oulu Olen taidemaalari-valokuvataiteilija. Maalaustapani on kerroksellinen. Samankaltaisuus syntyy myös työstäessäni valokuvataidetta. Rakennan ja etsin tiloja, jotka mahdollistavat kerroksellisen ilmaisun. Pyrin monitulkinnallisuuteen. Teoksista voi löytää laajaa tarinallisuutta ja ajankohtaisia asioita symbolisoivaa kerrontaa. Ihmismielen leijaileva ajatus usein johtaa myös klassiseen ajattomuuteen, runolliseen tulkintaan. Teokset käsittelevät ihmisen yhteyttä luontoon ja elinympäristöön.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioMediataideVideo

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKasviKehollisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaTilallisuusVuorovaikutteisuusYhteiskunnallinen

Artto Aulis Nyqvist

Helsinki

Markku Nyytäjä

Helsinki Taiteeni on hetken näkemisen ja vangitsemisen taidetta. Valokuvani ovat usein dokumentaarisia mutteivät aina dokumentiksi tarkoitettuja. Saatan haltioitua hienosta valosta ja näkemästäni sommitelmasta tai minua voi kiehtoa hetken absurdius. Kun kaikki tämä on läsnä yhtä aikaa, kuvan elementtien summa on itseään suurempi. Silloin kuvan osia ei ole laskettu yhteen vaan kerrottu keskenään ja valokuvani voi ylittää sen häilyvän rajan, jota dokumentin ja taideteoksen väliin usein on yritetty vetää. My art is an art of seeing and capturing. My photographs are often documentary but not always intended as documents. I may get exalted by the delicate light and the composition I see or be charmed by the absurdity of the moment. With all this simultaneously present the image is greater than the sum of its elements. The elements are then not added up but multiplied with each other, and my photograph may surpass the vague and artificial line between a document and a piece of art.

Tekniikat

ArkistomateriaaliMustavalkoinenTilaustyö

Aiheet

DokumentaarinenKatukuvaus,SnapshotKuvajournalistinenLeikki,leikkisyysLuontoMaisemaMuotokuva,ihminenOmakuvaPaikallisuus,yhteisöRakennettuympäristöSubjektiivisuusTyöUrbaanielämä

Raakkel Närhi

Turku

Tuula Närhinen

Helsinki Teokseni ovat installaatioita, joiden aihepiiri liittyy luontoon ja luonnonilmiöihin, kuten tuuleen, sateeseen, pakkaseen tai meriluonnon ympäristöongelmiin. Teosten keskiössä on kuvaamisen prosessi – taiteilijan, luonnon sekä kuvausvälineiden yhteistoiminta, jonka kautta ilmiöt muuttuvat näkyviksi ja visuaalisesti havaittaviksi. Monissa teoksissa luonto itse ottaa taiteilijan roolin: puut piirtävät tai meri kirjoittaa. The process of image making is at the core of my art. Homemade instruments and a documentation of the working method are important elements of my works, along with a dry sense of humor. I construct simple devices and use various (photo)graphic techniques for grasping natural phenomena invisible to the naked eye. I’ve developed methods for letting trees trace the shape of wind on their branches or found techniques that the enable the waves of the sea to inscribe themselves on paper.

Tekniikat

FotogrammiInstallaatioJulkinentaideKameratonkuvaKokeellinenMediataideNeulanreikäPoikkitaiteellinenSekatekniikkaVideo

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöEläinKasviKehollisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaPerformatiivisuusTilallisuusTutkivataide

Nina-Maria Oförsagd

Helsinki Työskentelen valokuva- ja video taiteilijana. Olen kiinnostunut ympäristöstä, löytääkseni paikkoja, joilla on oma historiansa ja kerrostumat, jolloin muodostuu mahdollisuus kokeelliseen tila-/paikka suhteeseen. Pyrin ymmärtämään, kuinka visualisoida aikaa tässä kon- tekstissa.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaKokeellinenMediataidePoikkitaiteellinenVideo

Aiheet

AbstraktiAikaTilallisuusUrbaanielämä

Vesa Oja

Helsinki

Yoshi Omori

Helsinki Olen valokuvataiteilija Yoshi Omori. Työtäni on usein kuvattu runolliseksi valokuvaksi. Taiteeni artikuloi intuitiota, vaikutelmia, häivähdyksiä abstraktista sekä ajan, tilan ja kehon välisyyksiä ja syvyyksiä. Työskentelen usein aiheiden ja asioiden parissa, jotka ovat pysyvän muutoksen tilassa ja/tai kukoistavat sellaisenaan vain hetkellisesti (esim. kukinto, tanssi, liike, tuuli, valo etc.) Työtäni kehystää nyt-hetkeen ja läsnäoloon liittyvät aiheet ja kysymykset. I’m photography artist Yoshi Omori. My work is often described as “photographic poetry”. Through my art I’m trying to articulate impressions and intuition, glimpses of the abstract; indescribability, feels as well as inbetweenesses and depths of time and space. I often work with subjects and things that are ever changing and bloom for a short period of time; a flowering, a dance, a movement, the wind, etc. My artistic work is closely linked with the topics and questions of presence and the now.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaTilaustyöValokuvataidekirja

Aiheet

AbstraktiAikaKehollisuusLuontoMateriaalisuusTilallisuus

Kari Paajanen

Helsinki Valokuvaus on minulle subjektiivinen lähtökohdiltaan ja työni ovat aina syntyneet asioista lähelläni. Teokseni ovat käsitelleet olemassaolon ja eksistenssin teemoja analogisin keinoin, jolloin näyttelyihini on liittynyt mm. tila, valo, ääni, tuoksu ja kosketus. Nykyään työskentelen pääosin digitaalisesti. Käsitteet: Subjective Document, Nature, Excistence, Haptic ja Conceptual määrittävät mielestäni hyvin suhdettani valokuvataiteeseeni. My photography is very subjective and all my works come near of me. The themes of excistence are important and in my private shows I have worked with space, light, sound, smell and haptic things. Nowadays I work mainly digitally (Subjective Document, Nature, Excistence, Haptic ja Conceptual).

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaFotogrammiInstallaatioKokeellinenKollaasiMediataideMustavalkoinenPimiötyöskentelyPoikkitaiteellinenSekatekniikkaVideo

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysArkiAsetelmaDokumentaarinenIdentiteettiKielellisyysKäsitteellinenLeikki,leikkisyysLuontoMaisemaMateriaalisuusOmakuvaPaikallisuus,yhteisöSubjektiivisuusToiseusUrbaanielämäYhteiskunnallinen

Ulla Paakkunainen

Helsinki Olen valokuvataiteilija Ulla Paakkunainen, minulla on myös tekstiilisuunnittelijan koulutus. Työskentelen eri valokuvaustekniikoilla fotogrammeista Polaroidin kautta filmi- ja digikuviin. Tapani kuvata arkisia asioita muuttaa käsityksen tuosta todellisuudesta joksikin toiseksi. Teoksilleni on ominaista veistoksellisuus ja materiaalisuus. Teen uniikkiteoksia ja pieniä sarjoja. I am a photographer artist Ulla Paakkunainen. I work with different photographic techniques and mixed media. I mainly do unique works and small series. The way I document everyday things changes the idea of that reality to another.

Tekniikat

FotogrammiKameratonkuvaKokeellinenKollaasiMustavalkoinenPimiötyöskentelySekatekniikka

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysArkkitehtuuriAsetelmaDokumentaarinenEläinIdentiteettiKasviKielellisyysKäsitteellinenLuontoMaisemaOmakuvaSubjektiivisuusTilallisuus

Johanna Pahalahti

Putkijärvi Olen Hartolassa asuva valokuvataiteilija. Minua kiinnostaa dokumentaarinen oman aikani kuvaus, myös kokemukset ja luonto tulevat esille teoksissani. Tällä hetkellä keskityn kokeileviin ja kamerattomiin tekniikoihin, kuten syanotypiaan.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaFotogrammiKameratonkuvaKokeellinenPimiötyöskentelySyanotypia

Aiheet

AikaArkiDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiLuontoYhteiskunnallinen

Hannu Pakarinen

Tuusula

Nelli Palomäki

Isnäs Olen muotokuvaan keskittynyt valokuvataiteilija (s. 1981 Forssassa), asun sekä työskentelen Isnäsissä ja Helsingissä. Työni ovat ajattomia muotokuvia lapsista sekä nuorista aikuisista. Keskeisiä teemoja ovat kasvu, perhesuhteet, muisti/muistot ja ongelmallinen tapa nähdä itsemme sekä kuvamme. Valokuviani on esitetty lukuisissa kansainvälisissä yksityis- sekä yhteisnäyttelyissä ja julkaisuissa. Olen valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston valokuvataiteen osastolta. I'm mainly focused on portraiture, currently living and working in Isnäs and Helsinki, Finland. My timeless portraits of children and young people deal with our growth, memory, family relationships and our problematic way of seeing ourselves - both in the mirror and in the photograph, as well as in our complex mind. My works have been exhibited in numerous international solo and group exhibitions as well as published in various publications. I'm a graduate of Aalto University.

Tekniikat

MustavalkoinenValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysDokumentaarinenIdentiteettiKehollisuusOmakuvaSubjektiivisuusVuorovaikutteisuus

Sami Parkkinen

Helsinki

Jaana Partanen

Kuopio Olen tutkija ja alkemisti. Ihmettelen elämää loputtomasti. Suurin osa ajastani kuluu tieteen ja ihmisten tutkimiseen, kuuntelemiseen ja tarkkailuun. Toisinaan huomaan tekeväni johtopäätelmiä, toisinaan olen vain havainnoija. Taide on tapani käsitellä kohtaamani elämä ja kertoa siitä. Teosteni aiheet pohtivat ihmisen olemuksen syvyyttä, sisimpiä salaisuuksia. Hyödynnän kuvankäsittelyä, 3D-tekniikkaa, graafisia elementtejä, valokuvaa ja videota, joita yhdistämällä syntyy unenomaista kuvakerrontaa. I am a researcher and alchemist. I wonder about life endlessly. Most of my time is spent researching, listening to and observing science and people. Sometimes I find doing conclusions, sometimes I'm just an observer. Art is my way of dealing with the life I face and telling about it. The subjects of my works reflect on the depth of human nature, the innermost secrets. I combine image processing, 3D technology, graphic elements, photography and video to create a dreamlike storytelling.

Tekniikat

JulkinentaideMediataidePoikkitaiteellinenSekatekniikkaVideo

Aiheet

AbstraktiAistielämysKehollisuusKäsitteellinenTutkivataide

Sini Pelkki

Helsinki Sini Pelkki on Helsinkiläinen kuvataiteilija. Hän työskentelee valokuvan, installaation ja liikkuvan kuvan; kokeellisen elokuvan parissa. Työssään hän pohtii kuvan ja tilan muotoa, katsomisen ja näkemisen subjektiivisuutta, katsomisen rajallisuus ja mahdollisuus. Tilojen ja eleiden moniselitteisyys ja muotoisuus, kätketyt merkitykset: kuinka nähdä ja esittää näkymätöntä näkyvästä. Teokset saavat muotonsa asettuessaan tilaan, joka voi olla galleria, kirja tai muu: teosten välinen tila, rytmi Sini Pelkki is an Artist based in Helsinki. She works with photography, installation and moving image, film. In her work Pelkki focuses on images and spaces, their form. She is interested in the subjectivity of the gaze, the limits and possibilities of seeing. The ambiguity and variation, of gestures, hidden meanings, how to see and portrait invisible from the visible. The works receive their form in the space, which can be a gallery, book or other. The space between the works, rhythm and details are important.

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenMediataidePimiötyöskentelyValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaKehollisuusKielellisyysKäsitteellinenSubjektiivisuusTilallisuusToiseusVuorovaikutteisuus

Emilia Pennanen

Helsinki

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenPoikkitaiteellinen

Aiheet

Ekologisuus,YmpäristöFeminismiLeikki,leikkisyysLuontoMaisemaMateriaalisuusTilallisuus

Jonna Pennanen

Helsinki Olen keskittynyt valokuvataiteessani kuvaamaan muotokuvia ja tiloja, joiden kautta pyrin käsittelemään jatkuvan muutoksen, ohikiitävän hetken ja tilapäisyyden käsitteitä ja tuntemuksia. Tällä hetkellä pohdin työssäni arkipäiväisiä kompastuskiviä. Valmistuin valokuvataiteen kandidaatiksi University for the Creative Arts yliopistosta Englannista vuonna 2015. Jonna Pennanen photographs portraits and interiors as a way of exploring impermanence in life.Through capturing small details, she hopes to allow the viewer to appreciate simplicity. Jonna is also interested in concepts of spaces and memory.This approach has been influenced by photographers like Rinko Kawauchi and Uta Barth. At the moment Jonna is studying the obstacles in everyday life. Jonna Pennanen studied photography at University for the Creative Arts, Farnham, graduating in 2015.

Aiheet

IdentiteettiMuotokuva,ihminenTilallisuus

Sanna Peurakoski

Helsinki

Niina Pietarinen

Helsinki Käsittelen teoksissani muistoja ja muistamista sekä sukuun tai paikkaan kuulumisen kokemuksia. Minua kiinnostaa näkymättömän, kuten tunteen tai tunnelman näkyväksi tekeminen. Yhdistelen teoksissani usein valokuvaa ja tekstiä. Työskentelyssäni olen keskittynyt valokuvakirjoihin.

Tekniikat

ArkistomateriaaliPoikkitaiteellinenValokuvataidekirja

Aiheet

AikaAistielämysIdentiteettiKerronallisuusMateriaalisuus

Outi Pihlajoki

Teijo

Sakari Piippo

Helsinki

Heidi Piiroinen

Helsinki

Ida Pimenoff

Helsinki Taiteilijana minua kiinnostaa ihmisen sisäisen maailman ja ulkoisen todellisuuden välinen rajapinta – se miten taiteen kautta se on mahdollista tehdä näkyväksi, ja jakaa. Teoksissani yhdistän kuvia ja tekstiä; lyhyitä tarinoita, yksittäisiä ajatuksia, muistoja. Tuotantoni, joka on usein melko omaelämäkerrallista, keskeisiä teemoja ovat minuus, yksilön identiteettiin liittyvät kysymykset, perhesuhteet, kohtaamattomuus, yksinäisyys, läheisyys, rakkaus. As an artist I am fascinated by the dichotomy of a first person conscious experience: the simultaneous existence of a person’s inner world (the world of memories, fears and hopes) and an outside reality (a physical reality in which we exist with each other). In my work I combine images with text, short stories, memories, etc. The central themes of my work are: questions of identity, loneliness, family relations, love, loss.

Tekniikat

PoikkitaiteellinenValokuvataidekirja

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysIdentiteettiKatukuvaus,SnapshotKehollisuusKielellisyysLuontoOmakuvaSubjektiivisuusTilallisuus

Vilma Pimenoff

Helsinki Vilma Pimenoffin teokset tutkivat mm. sitä miten ymmärrämme mailmaa merkkien ja symbolien kautta. Hän käyttää teoksissaan usein arkisia esineitä joiden avulla hän tarkastelee erilaisia kulttuurisia tapoja ja ilmiöitä. Vilma Pimenoffin valokuvia on ollut esillä mm. The Photographers’ Galleryssa Lontoossa, Circulation(s) valokuvafestivaaleilla CentQuatressa Pariisissa, Moscow Multimedia Art Museumissa, sekä gallerioissa Suomessa, Ruotsissa, Italiassa, Ranskassa, ja Isossa-Britanniassa. Vilma Pimenoff’s work is often dealing with semiotics and explores the ways in which we perceive the world around us through signs and symbols. She is equally interested in observing cultural conventions through her study of everyday objects, by placing them slightly out of their expected context or altering their scale. Pimenoff’s works have been exhibited at The Photographers’ Gallery in London, at the Circulation(s) photography festival at CentQuatre in Paris and as giant blow-ups in Paris metro stations, at the Moscow Multimedia Art Museum in Russia and at galleries in Sweden, Finland, Italy, France and the UK. Pimenoff has a Master of Arts degree in photography (LCC / University of the Arts London). She currently lives and works in Helsinki.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKameratonkuvaKollaasiMediataideMustavalkoinenPoikkitaiteellinenSekatekniikkaTilaustyöVideo

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysAsetelmaEkologisuus,YmpäristöFeminismiIdentiteettiKehollisuusKielellisyysKäsitteellinenLeikki,leikkisyysLuontoMateriaalisuusRakennettuympäristöToiseusTulevaisuusVuorovaikutteisuusYhteiskunnallinen

Jyri Pitkänen

Tallinna

Jyrki Portin

Kokkola Työskentelen ja asun Kokkolassa.Valokuvan mahdollisuudet kertoa ajasta ja sen kulumisesta kiehtoo minua. Pyrin vähäeleiseen ilmaisuun, joka liikkuu monella tasolla ja antaa katsojalle tulkintavaraa.Klassiset 5x7 ja 8x10 tuuman palkkikamerat, keskikoon kamerat ja erilaiset neulanreikätekniikat tuntuvat kotoisilta välineiltä itsensä toteuttamiseen.Myös poikkitaiteellinen työskentely muiden taiteilijoiden ja taiteenalojen edustajien kanssa on itselle luonteenomainen lähestymistapa. I am fascinated by the possibilities of photography as a way to tell about time and it's passage.I aim to the minimalism expression, which works on many levels simultaneously and leaves the viewer room for interpretation.Most of my work is exploration of the meeting with man and nature. The great mystery of existence fascinates me. I work with large format camera with 5x7 and 8x10 inch film.

Tekniikat

MustavalkoinenNeulanreikäPimiötyöskentelyPoikkitaiteellinenTilaustyöValokuvataidekirja

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaEkologisuus,YmpäristöEläinKasviKäsitteellinenLuontoMaisemaRakennettuympäristöSubjektiivisuusVuorovaikutteisuus

Tero Puha

Rajamäki Taiteellisessa työssäni tutkin ja tarkastelen länsimaisen nykyihmisen elämää - erityisesti kehonkuvaa, identiteettiä, sukupuolirooleja ja kuluttamista. Nopeasti lisääntyvät mahdollisuudet muokata olemustamme, elämäämme ja sen yksityiskohtia luovat ristiriitoja olemassaolonsa tarkoitusta etsivälle. Toivon omien kokemusteni kautta syntyneiden teoksieni esittäytyvän universaaleina heijastumina ajasta ja maailmasta, jossa elämme. In my artistic practice I study the life of the modern Western individual - focusing on body image, identity, gender roles and consumerism. Rapidly increasing possibilities to alter our habitus, life and it´s specifics are bound to create conflicts for the individual in the search of meaning of life. I hope the personal works universally reflect the time and the world, in which we currently live.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenMediataideMustavalkoinenPoikkitaiteellinenSekatekniikkaValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AistielämysIdentiteettiKehollisuusOmakuvaPerformatiivisuusQueerRakennettuympäristöSubjektiivisuusTulevaisuusVuorovaikutteisuusYhteiskunnallinen

Jussi Puikkonen

Amsterdam Minua kiinnostavat teemat rakennetun maiseman ja identiteetin ympärillä. Erityisesti ilmiöt identiteetin muodostajina kiehtovat minua. Tästä esimerkkinä suomalainen saunakulttuuri. Olen koostanut aiheesta teoskokonaisuuden Saunakansa. Lähestymistapani aiheisiin on dokumentaarinen ja yhdistän erilaisia kuvaustekniikoita saavuttaakseni haluamani lopputuloksen. I am interested in themes around the human altered landscape and identity. I'm fascinated by the various phenomenons as the creators of identity. As an example of this body of work "Sauna Folk." Project about Finnish sauna culture.. My approach to the topics is documentary. I combine different techniques of photography to achieve the desired outcome.

Tekniikat

Valokuvataidekirja

Aiheet

DokumentaarinenIdentiteettiMaisema

Jorma Puranen

Helsinki

Sirpa Päivinen

Helsinki Taiteellisessa työssäni käsittelen valokuvan ja videon keinoin yksilön suhdetta ympäröivään maailmaan. Keskiössä on länsimaisen elämäntavan turmelema ihminen. Haavoittuvuuden ja huumorin keinoin käsittelen yhteiskuntamme nykytilaa ja nykyihmisen elämää. Main focus in my work is modern lifestyle and today’s phenomenons. In the centre is a human corrupt by the western lifestyle. I processes those topics through landscape and my personal life and body. By means of vulnerability and humor, I address the present state of our society and human life.

Tekniikat

MediataideVideo

Aiheet

Ekologisuus,YmpäristöIdentiteettiYhteiskunnallinen

Riitta Päiväläinen

Helsinki

Harri Pälviranta

Helsinki Valokuvataiteelliset kiinnostukseni liittyvät yhteiskunnallisiin kysymyksiin, esimerkiksi väkivaltaa käsitteleviin aiheisiin ja miehen roolin pohtimiseen. Monissa töissäni nämä kasi tulokulmaa kytkeytyvät yhteen. Otteeni on post-dokumentaarinen: vaikka toimin osittain sosiaalisen dokumentarismin jatkumossa, myös lainaan, kierrätän ja muokkaan muiden tuottamaa materiaalia. Olen yhtäältä vakava mutta myös kokeellisuudella ja leikittelevyydellä on sijansa työskentelyssäni. At the core of my artistic curiosity are issues relating to violence and masculinity, and often in my works I bridge these two themes. I work with still and moving images. Theoretically much of my work falls into practice that can be categorized as post-documentary. Even though I have great appreciation towards traditional social documentary approach, I am mainly interested in expanded practices within documentary expression. My perspective is simultaneously serious and playful.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaKameratonkuvaKokeellinenVideo

Aiheet

DokumentaarinenKehollisuusKäsitteellinenMuotokuva,ihminenOmakuvaTutkivataideYhteiskunnallinen

Mimmu Rankanen

Helsinki

Maria Rannanheimo

Helsinki

Jaana Rannikko

Helsinki Työskentelyssäni toistuvia teemoja ovat ihmisyys ja ajan kerrostumat sekä kuvan arvoitus ja ihme. Pyörittelen faktasta fiktiota. Etsin kuvan takaista aarretta, vastausta kysymykseen, jota en tavoita. Työssäni valokuva on hauraan muistin hiljainen jatke, lasso, haave, haavi ja bumerangi. Tallennan näkyvää, jäljitän näkymätöntä. Tänään on eilen ja eilen tänään. Punon nauhaa menneen ja nykyisyyden välille.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioSekatekniikka

Aiheet

AikaAistielämysIdentiteettiKielellisyysTilallisuus

Vesa Ranta

Oulu

Kati Rapia

Loviisa

Pasi Rauhala

Lohja

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideKokeellinenMediataidePoikkitaiteellinenTilaustyöVideo

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysArkiEkologisuus,YmpäristöFeminismiIdentiteettiKehollisuusKäsitteellinenLeikki,leikkisyysMaisemaMateriaalisuusOmakuvaPerformatiivisuusTilallisuusTulevaisuusVuorovaikutteisuus

Lars Rebers

Nykarleby Valokuvataiteilijana kuvaan kaikkea mikä eteen tulee. Minua ei kiinnosta mitä näen vaan miten sen koen. Näkymätön on heikkouteni ja kuvaamalla teen sen näkyväksi. Jokaisessa kuvassa pyrin löytämään sommittelun, valon ja rytmin tasapainon samalla luoden kuvaan jännitteen. Jokaisen uuden kuvan kohdalla tämä prosessi alkaa alusta. As an Artist I photograph everything that I come across. I am more interested in the way I experience things rather then how I see them. Invisible things and moments are my weakness and by photographing them I make them visible. In every picture I try to find the balance between the composition, light and rhythm for creating the excitement in the photograph. The process begins from the beginning for each new image.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaMustavalkoinen

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysArkkitehtuuriKatukuvaus,SnapshotKäsitteellinenLuontoMaisemaSubjektiivisuusTilallisuusUrbaanielämä

Anna Reivilä

Porvoo Tutkin ihmisen ja luonnon suhdetta yhdistäen teoksiini valokuvauksellisia, veistoksellisia ja performatiivisia elementtejä. Teoksissani esiintyy erilaisia köysin sidottuja luonnon elementtejä maisemassa. Köysien käyttäminen viivoina on tapani piirtää. Köydet tuovat esiin yhteyksiä elementtien välillä luoden uudelleentulkintoja maisemasta. Nämä kolmiulotteiset piirrokset ovat fyysisesti epävakaita ja olemassa vain hetken. Valokuva ikuistaa prosessin ja tulee näin osaksi teosta.

Tekniikat

Mustavalkoinen

Aiheet

Ekologisuus,YmpäristöKasviKäsitteellinenLuontoMaisema

Heli Rekula

Helsinki

Mikko Rikala

Helsinki

Minna Rissanen

Jaala Olen kuvataiteilija Minna Rissanen. Valokuvani käsittelevät maisemaa. Maisemaa lähestyn humanistista maantiedettä peilaten, jossa tarkastelun kohteena ovat kokemukset, tunne ja paikkoihin liittyvät merkitykset. Tarkastelen, miten tavanomaiselta vaikuttava maasto ja tuttu ympäristö tarjoavat ihmettelyn kohteita, ja millaisena piirtyy todellisuuden ja kuvitellun välinen raja. Kiinnostukseni kohteena on ns. piiloutunut paikka, josta uudelleen katsonnan kautta nousee visuaalisia näyttämöjä esille.

Tekniikat

InstallaatioMustavalkoinenPoikkitaiteellinenSekatekniikka

Aiheet

AistielämysEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKasviKäsitteellinenLuontoMaisemaSubjektiivisuus

Patricia Rodas

Tölby Taiteellisessa käytännössäni olen pitkään tutkinut väkivallan teemaa ihmissuhteissa.Työssäni keskityn visuaaliseen estetiikkaan metaforana, joka edustaa posttraumaattista kokemusta ja tietynlaisia posttraumaattiseen kokemukseen liittyviä tunteita, kuten pelkoa, häpeää, syyllisyyttä ja yksinäisyyttä. Maisemalla on tärkeä rooli taiteessani, se voidaan nähdä suojana tai uhkana. Työskentelen taiteellisessa käytössäni 4x5-kameralla analogiselle filmille ja joskus kirjoitetun sanan avulla. In my artistic practice, I have been exploring the topic of domestic violence for a long time and the lifelong healing process as a result of a violent experience. I strongly believe that it is not a personal problem but very much a social issue. My work is focusing on the visual aesthetics as a metaphor which represents a post traumatic experience and certain kind of emotions related to the post traumatic experience, like fear, shame, guilt, loneliness. The landscape plays an important role in my art, it can be seen as a protection or a threat. In my artistic practice I work with a 4x5 view camera on analog film and sometimes the written word.

Tekniikat

PimiötyöskentelySekatekniikka

Aiheet

FeminismiIdentiteettiKerronallisuusKäsitteellinenMaisemaYhteiskunnallinen

Venla Roponen

Helsinki

Kukka-Maria Rosenlund

Helsinki

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideKameratonkuvaKokeellinenSekatekniikkaTilaustyö

Aiheet

AikaAistielämysEkologisuus,YmpäristöFeminismiIdentiteettiKasviKerronallisuusKehollisuusKäsitteellinenLeikki,leikkisyysLuontoMateriaalisuus

Tuuli Rouhiainen

Helsinki Olen helsinkiläinen kuva- ja yhteisötaiteilija. Työskentelyssäni olen syventynyt lavastettuun valokuvaan sekä valokuvasta rakentuvaan digitaaliseen kollaasiin. Intuitiivisuus, surrealistiset näkymät ja rooleilla leikittely ovat taiteeni keskiössä. Kuulun All Walls -valokuvataidekollektiiviin, jonka yhteisöllisesti toteuttamien ja eri metodein osallistavien taidekokonaisuuksien tavoitteina on tuoda valokuvataidetta osaksi arkea, kyseenalaistaa totuttua ja kutsua ihmisiä vapautumaan oudon äärellä.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideKollaasiPoikkitaiteellinenVideo

Aiheet

AistielämysIdentiteettiLeikki,leikkisyysOmakuvaPaikallisuus,yhteisöSubjektiivisuusVuorovaikutteisuus

Jenna Rutanen

Amstelveen Suomalainen valokuvataiteilija Alankomaissa. Olen kiinnostunut kokeilevasta valokuvauksesta ja eri tekniikoista, joiden kautta etsin ja kyseenalaistan valokuvan merkityksellisyyttä. Viimeisin projektini on "Ruined holiday memories", jonka vuoksi kuvaan filmille eri maita ja myöhemmin manipuloin filminegatiivejä aineilla, jotka jollakin tapaa kuvastavat kyseisen maan identiteettiä.

Tekniikat

KokeellinenSekatekniikka

Aiheet

Käsitteellinen

Hanna Råst

Helsinki Hanna Räst on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee installaatioiden, videon, veistosten ja kollaasien parissa. Hänen taiteellinen työnsä keskittyy ajan ja muistin arkeologiaan. Hän käyttää arkistomateriaalia, kuten löydettyjä esineitä, valokuvia ja tekstiä teostensa pohjana. Hänen teoksissaan on usein jotain poissaolevaa, pilotettua tai fragmentaarista - elementtejä, joita löydämme myös muistin, ymmärryksen ja havainnon rajoilta. Hanna Räst is a visual artist based in Helsinki who works on installations, video, sculptures, and collages. Her artistic work focuses on archaeology of time, and memory, and she incorporates archival material such as found objects, photographs, and texts into her pieces. Yet, something is often absent, hidden or fragmented in her works - just like the limits of our memory, comprehension, and perception.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioJulkinentaideKollaasiMediataidePoikkitaiteellinenSekatekniikkaVideo

Aiheet

AikaArkiIdentiteettiKerronallisuusKielellisyysKäsitteellinenLuontoMaisemaOmakuvaPerformatiivisuusTilallisuusTulevaisuusTutkivataide

Pasi Räsämäki

Joensuu

Aura Saarikoski

Helsinki Yhdistän kuvaa ja tekstiä. Liikun välineiden välissä lainaten valokuvataiteen, käsitetaiteen, performanssin ja kirjallisuuden perinteistä. Työskentelen esseistisesti. Esseen ajatus mahdollistaa haaroittuvan, useasta näkökulmasta keskipistettä lähestyvän, monitulkintaisen teoksen. Viime aikoina olen työssäni kartoittanut sumua, joka peittää ja paljastaa, siihen eksyy ja tulee löydetyksi. Sumun keskipiste on piste, jossa täytyy olla rohkeutta luottaa intuitioon ja antaa sattumalle tilaa. “The foggy mornings started to increase. I was standing on the shore and tried to see the sea. The sound of foghorns tells me I'm not the only one lost. Is there a densest point to the fog and if so, can I reach it? The fog hides and protects and you can get lost in it. On the other hand the fog gives space for boldness and courage to trust your intuition. “ I work with mixed-media installations where I combine photographs, video and text.

Tekniikat

InstallaatioPoikkitaiteellinenValokuvataidekirja

Aiheet

ArkiDokumentaarinenFeminismiIdentiteettiKerronallisuusKielellisyysKäsitteellinenOmakuvaPerformatiivisuusSubjektiivisuusTutkivataide

Ari Saarto

Helsinki Voiko uhka olla näkyvää? Onko sata vuotta sitten tapahtunut rikos mahdollista jäljittää? Kuinka masennuksesta toipuminen on mahdollista esittää videolla? Olen toiminut viimeisten kahden vuosikymmenen ajan valokuvataiteilijana ja luennoitsijana. Paradoksaalisesti, tavoittelen kuvin vaivoin havaittavissa olevaa. Teemani ovat vaihdelleet murha- ja teloituspaikoista uhkaan kaupunkitilassa; itsemurhista, asunnottomuuteen tai masennukseen. Can a threat be visible? Is it possible to track a century-old crime? Is it possible to make mental recovery visual? During the last two decades I have been working as a photographic artist and a lecturer. Paradoxically, with my photographs, I am pursuing barely visible topics. My themes have varied from murder and execution sites to threat in urban space, from suicides to homelessness or depression.

Tekniikat

MustavalkoinenNeulanreikäValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysKäsitteellinenLuontoMaisemaMuotokuva,ihminenSubjektiivisuus

Minna Saastamoinen

Utsjoki

Sanna Saastamoinen-Barrois

Helsinki Olen dokumentaariseen kuvaan ja videoon keskittynyt valokuvataiteilija. Asun,työskentelen Helsingissä ja Pariisissa. Sisältä tuleva katse on työssäni tärkeä, olen dokumentoinut lähipiiriäni vuodesta 1995 jolloin muutin Pariisiin. Keskeisiä teemoja on kehollisuus ja sen suhde ympäröivään luontoon, kasvu, kuolema, katoaminen, syntyminen, elämän kierto, henkilökohtaisen muuttuminen universaaliksi. Valokuviani on esitetty kansainvälisissä yksityis- sekä yhteisnäyttelyssä ja julkaisuissa As a fine art photographer I am mainly focused on documentary photography and video. The inner gaze is important in my work, -I have been documenting my inner circle since 1995 when I moved to Paris. My work deals with time, corpus and its relation to surroundeing nature, birth, death, disappearing, the cycle of life, personal becomig universal. I live and work In Helsinki and Paris. My works have been exhibited in international solo and group exhibitions as well as published in various publications.

Tekniikat

InstallaatioJulkinentaidePoikkitaiteellinenValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysArkiDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöFeminismiIdentiteettiKerronallisuusKehollisuusLuontoMuotokuva,ihminenOmakuva

Laura Salazar Bogoya

Helsinki

Marja Saleva

helsinki Työskentelyni lähtökohtana on dokumentaarinen valokuva, jota muokkaan käyttämällä erilaisia digitaalisia manipulaatioita ja kollaasitekniikkaa. Liikun todellisen ja kuvitteellisen, ulkoisen ja sisäisen välillä, ja leikin valokuvan todellisuussuhteella. Teokseni ovat installaatioita, kirjoja ja lehtiä, joissa tila on aina oleellinen osa kokonaisuutta. Teoksissani on usein myös tekstiä. The starting point in my work is a documentary photograph that I alter using various forms of digital manipulation and collage techniques. I move between the real and the imagined, the external and the internal and play with the relationship that photographs have with reality. My works are installations, books and zines where space is always an essential part of the whole. I often use text in my works.

Tekniikat

ArkistomateriaaliDigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenKollaasiValokuvataidekirja

Aiheet

ArkiDokumentaarinenFeminismiIdentiteettiKerronallisuusLeikki,leikkisyysOmakuvaSubjektiivisuusTilallisuusYhteiskunnallinen

Asko Salminen

Tampere

Pentti Sammallahti

Helsinki

Rebecca Sandelin

Raseborg

Leena Saraste

Helsinki Toimin aluksi muotikuvaajana ja kuvajournalistina. Uusien opintojen myötä suuntauduin tutkimus- ja opetustyöhön. Olen julkaissut useita kirjoja, mm. valokuvauksen historiasta. Varhaisimpia näyttelyitäni olivat Lintumetsät – karjahaat, ekologisia kuvia Ahvenanmaalta 1977 ja Beirut – jäähyväiset elokuussa (1983), Palestiinalaisten pakolaisleireiltä. Olen dokumentaristi, mutta rinnalla kulkee taiteen historiaa kommentoiva, välineitä sekoittava ilottelu, usein ristipistoin ommeltuna.

Tekniikat

InstallaatioPoikkitaiteellinenSekatekniikka

Aiheet

DokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöLuontoYhteiskunnallinen

Paula Saraste

Helsinki Olen Helsingissä ja Berliinissä asuva kuvataiteilija. Työskentelen pääasiallisesti liikkuvan kuvan, valokuvan ja performanssin keinoin. Työni ovat usein lähtökohdiltaan psykologisia ja minua kiinnostavatkin mielen tilat ja kerrostumat, niiden suhde aikaan sekä identiteettiin liittyvät kysymykset. Lähestyn työskentelyssäni laajempia ilmiöitä yksilön näkökulmasta. Työskentelen projektikohtaisesti sekä yksin että yhdessä muiden taiteilijoiden kanssa. I’m a visual artist living and working in Helsinki and Berlin. My main artistic tools are film, photography and performance. My works often have a psychological starting point and I’m interested in the states and layers of the human mind, their relationship with time as well as questions related to identity. In my practice I approach broader phenomena through an individual’s point of view. Depending on the project, I work independently or in collaboration with other artists.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioMediataidePoikkitaiteellinenVideo

Aiheet

AikaDokumentaarinenIdentiteettiKehollisuusKäsitteellinenSubjektiivisuus

Emma Sarpaniemi

Helsinki Olen helsinkiläinen valokuvaaja ja valokuvataiteilija. Töissäni tutkin naiseuden määritelmiä ja naisrooleja omakuvien kautta. Performatiivisuus ja yhteistyö kuvattavien kanssa on tärkeässä roolissa taiteellista työskentelyäni. Töitäni on ollut esillä muun muassa Suomen valokuvataiteen museossa, Wäinö Aaltosen museossa, Suomen Tukholman-instituutin galleriassa Tukholmassa ja Melkweg kultturitalossa Amsterdamissa.

Tekniikat

PimiötyöskentelyValokuvataidekirja

Aiheet

AistielämysAsetelmaFeminismiIdentiteettiKehollisuusLeikki,leikkisyysMateriaalisuusMuotokuva,ihminenOmakuvaPerformatiivisuusSubjektiivisuusVuorovaikutteisuus

Maija Annikki Savolainen

Helsinki Ajattelen valokuvausta käännösprosessina, jossa valon tieto käännetään yhdestä materiaalisesta muodosta toiseen. Työskentelen sekä valokuvallisesti, että installaatioiden parissa. Usein lähtökohtanani on luonnontieteellinen tutkimus auringonvalon ominaisuuksista tai sen vaikutuksista esimerkiksi kasveihin. Pyrin luomaan kokonaisuuksia, joissa ihmisen tai kameran katse ei ole ainut tai dominoiva näkökulma. Maija Annikki Savolainen is a visual artist working with photography and installation. With a background in studying biology, her work tend to combine natural science and art in a distinctive way. Sunlight and photographic gestures are significant themes in her practices.

Tekniikat

InstallaatioJulkinentaideKokeellinenPoikkitaiteellinenTilaustyöValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

Ekologisuus,YmpäristöFeminismiKehollisuusKäsitteellinenLuontoMateriaalisuusTulevaisuusTutkivataideYhteiskunnallinen

Miina Savolainen

Helsinki Toimin taiteen ja osallisuuden välialueella. Olen kehittänyt sote/opetusaloilla laajassa käytössä olevan voimauttavan valokuvan menetelmän. Sen ydinidea on arvostava katse ja kuvaamisen vallan kääntäminen identiteettityön ja moniäänisyyden palvelukseen. Työlläni on missio: muuttaa kohtaamistyön ammatillisuus dialogisemmaksi. Töitäni ovat mm. lastensuojeluprojekti Maailman ihanin tyttö, Valokuvan voimaa -tv-sarja, sukupuolen moninaisuutta ja isyyttä käsittelevät yhteisötaideprojektit, koulutus...

Tekniikat

ArkistomateriaaliPimiötyöskentelyPoikkitaiteellinenValokuvataidekirja

Aiheet

AistielämysIdentiteettiKehollisuusLuontoOmakuvaQueerTutkivataideVuorovaikutteisuusYhteiskunnallinen

Ulla Schildt

Oslo

Victoria Schultz

New York

Sanni Seppo

Helsinki Valokuvaukseni ydin on yhteiskunnallisuudessa ja dokumentaarisuudessa. Nostan töissäni esiin yksilöitä, jotka elävät omaan tapaansa erilaisten sosiaalisten tilanteiden puristuksessa. Taiteellisen ilmaisun välineenä käytän valokuvaa ja tekstiä. Teoksissani olen kertonut muun muassa ihmisistä, jotka elämäntavallaan ja toiminnallaan pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan, sen arvoihin, onnenkuviin ja muutokseen. Teemojani ovat myös vieraan kulttuurin kohtaaminen sekä ihmisen ja luonnon suhde. I use photography as a primarily social and documentary instrument. The media of my artistic work are photography and text. In my work, I have depicted people who through their lifestyle and actions seek to influence society, its values, its ideas of happiness, and its change. The themes of my work include encounters with other people and cultures, and relationship between humanity and nature.

Aiheet

DokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöLuontoMaisemaTutkivataideVuorovaikutteisuusYhteiskunnallinen

Marja Seppälä

Harju

Lorenzo Servi

Helsinki Using my educational and professional background in architecture, my projects are always the result of a logical and rational process: rather than taking photographs, I design photographs. My work is at the edge of two domains: digitally created images (fiction) and photographs (reality): this allows me to communicate what others don’t see.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

KäsitteellinenRakennettuympäristöUrbaanielämä

Päivi Setälä

Pori Olen valokuvataiteilija, kirjoittaja ja tutkija. Kuvallisesti olen kiinnostunut yksityiskohdista, näkymistä ja muistista. Aiheinani ovat eläimet, autiot tilat, viittomakielen eleet, kukkamekot ja kasvihuoneet. Valokuvailmaisullisesti kuvissani on kyse vallitsevasta luonnonvalosta ja lavastetuista luonnollisilta vaikuttavista tilanteista. Käytän erilaisia tekniikoita, vedostus, vedostusmenetelmiä ja viimeistelytapoja sekä nopeita että hitaita valokuvauksen prosesseja. Etsin valokuvauksen rajoja. I am a photographer, writer and researcher. Visually, I am interested in details, views and memory. My subjects are animals, deserted spaces, sign language gestures, flower dresses and greenhouses. Photographically, my pictures are about the prevailing natural light and the seemingly natural situations that are staged. In my art I combine constructed and uncontrolled. The works are created by experimenting and combining different techniques, printing methods and finishing techniques. I use both fast and slow photographic processes.

Tekniikat

ArkistomateriaaliJulkinentaideKokeellinenMustavalkoinenPoikkitaiteellinenVideo

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysArkiDokumentaarinenLuontoMaisemaTutkivataide

Hannamari Shakya


Ulla Shemeikka

Helsinki Olen valokuvaaja, mutta taustani on maalaustaitessa. Kuvaaminen on minulle intuitiivistä. Kuvaan mielelläni yöllä ja hämärässä, sillä vähäinenkin valo on merkityksellistä. Olen kuvannut yöllä maisemaa merellä sekä valoja ja varjoja omassa kodissani aamuyön tunteina. Täysin valotonta ei ole koskaan. Hämärässä kuvattaessa pimeys peittää yksityiskohdat ja tuo esiin olennaisen. Valokuvissani historia ja luonto ovat voimakkaasti läsnä.

Tekniikat

MustavalkoinenNeulanreikäPimiötyöskentely

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysAsetelmaDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöLuontoMaisemaTilallisuusYhteiskunnallinen

Markku Siekkinen

Oulu Luonnontieteellinen ajattelu, joka on peräisin länsimaisen filosofian perinnöstä, on vaikuttanut paitsi länsimaiseen tieteeseen myös taiteeseen. Taiteilijat renessanssista lähtien ovat tutkineet maailmankaikkeutta tavalla, jota voidaan pitää tieteen simulaationa. Valotan FB lumen printtejä pimiössä viikon voimakkaassa uv-valossa. Kuvat esittävät humoristisia meditaatioita luonnontieteellisestä maailmankuvasta. For centuries, science has been strongly divided into natural sciences and humanities. The articially maintained division has often received openly hostile and political dimensions. Despite its various explanations, perspectives and methods, natural sciences and humanities are studying the same reality. To create my fiber based lumen prints, I expose my negatives up till one week in contact printing under strong uv-light. During this slow process each picture collects unplanned experimentation.

Tekniikat

Pimiötyöskentely

Aiheet

Tutkivataide

Aki-Pekka Sinikoski

Helsinki Olen valokuvaaja, kirjailija ja kahden lapsen isä. Valokuviani on usein kuvailtu värikkäiksi, lempeän humoristisiksi, mutta koskettaviksi. Aloin valokuvata koska halusin ymmärtää ja tallentaa elämää sekä ajan kulumista. Tämän sanottuani minun täytyy tunnustaa olleeni parantumattoman nostalginen jo viisivuotiaana ja tuon ikäisenä valokuvat tuntuivat minusta taikuudelta. Useimmat kutsuvat minua nimellä Peki. Se oli myös isäni ensimmäisen koiran nimi. I'm a photographer, author and dad of two. My photos have often been described as colorful, tenderly humourous, but touching. I started photographing because I wanted to understand and capture life and the passing of time. By saying that I have to admit that I was hopelessly nostalgic already at the age of five and in that age photographs felt like magic to me. Most people call me Peki. It was also the name of my father’s first dog.

Tekniikat

KokeellinenMustavalkoinenPoikkitaiteellinenTilaustyöValokuvataidekirja

Aiheet

AikaDokumentaarinenIdentiteettiKerronallisuusLeikki,leikkisyysMuotokuva,ihminenSubjektiivisuusVuorovaikutteisuus

Juliana Smith

Helsinki The work I produce explores both the mental and physical realities of overcoming trauma and living in the moment. I do this through material memory, text, archive and analog photography. Trauma is multiple and not linear. Our pasts are often defining the present. More than one bad thing has happened to each of us at varying degrees. Of course there were good things too on occasions. Those were the moments that were documented, put in the photo albums. There were no photographs of the bad things.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioJulkinentaideKollaasiMustavalkoinenPoikkitaiteellinenSekatekniikkaVideo

Aiheet

ArkiFeminismiIdentiteettiKerronallisuusKäsitteellinenLeikki,leikkisyysMuotokuva,ihminenOmakuvaPerformatiivisuusToiseusYhteiskunnallinen

Sari Soininen

Helsinki

Kari Soinio

Helsinki Olen keskittynyt temaattisesti omakuvapohjaiseen mieskuvaan sekä maiseman ja paikan esittämisen ja merkitysten käsittelyyn. Työskentelen yhtäaikaa sekä intuitiivisesti että huolella suunnitellen. Ihmiselo on sidottu yksilön käsitykseen itsestä ja paikasta maailmassa, identiteettiin. Siksi mieheyden, sukupuolen ja sen esittämisen tarkastelu on tärkeää, kuin myös paikan ja maiseman merkityksen käsittely. Tavallaan käsittelen usein kysymystä ideaalien asettamisesta ja tavoittamattomuudesta. Thematically I have concentrated both on self portraiture based work on masculinity and on meanings of ladscape and place. My method of working is often simultaneously intuitive and carefully planned. Human existence is connected with the sense of self and with one's place in the world, identity. That is why it is important to deal with gender and its representations. It is equally important to look into meanings of ladscape and place. I tend to look at nature of ideals and their elusive nature.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaKokeellinenPimiötyöskentelySekatekniikkaTilaustyöVideo

Aiheet

AikaArkkitehtuuriAsetelmaIdentiteettiKehollisuusLeikki,leikkisyysLuontoMaisemaOmakuvaPerformatiivisuusQueerRakennettuympäristöSubjektiivisuusTilallisuusToiseusYhteiskunnallinen

Antti Sorva

Helsinki Keskeisiä aiheitani on ihminen ja ihmisluonto, ihmismielikin osana luontoa - ilot ja surut, haaveet ja haavoittuvuus. Kameralla "veistän" tai "maalaan", liitän piirteitä perinteisestä kuva- ja käsitetaiteesta myös installaatioin ja metaforin. Tarvittaessa manipuloin ulkoista näkymää sisäisesti todemmaksi. Kuviini hiipii mietoa melankoliaa ja lempeää ironiaa, mutta myös hilpeää leikkimieltä, hiljaista huumoria ja hymyilevää (itse-)ironiaa. Meditatiivisesti hiljaa - tai mainoskuvan julkeudella.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinenPoikkitaiteellinenSekatekniikkaValokuvataidekirja

Aiheet

AikaAsetelmaEkologisuus,YmpäristöKerronallisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaSubjektiivisuusTulevaisuus

Virpi Stjerna

Helsinki Joskus ei jaksaisi millään elää tai olla. Tätä tunnetta on mahdottoman vaikeaa selittää sanoin. Ajauduin masennusteeman käsittelyyn kuvissani, kun muuta vaihtoehtoa ei enää ollut. Elämäni pyörii kuoleman ja sen väistelemisen ympärillä, mutta kuinka siitä voi puhua? Se, mitä ei voi sanoa, on kuvattava. I ended up reflecting the issue of depression in my photographs when there was no other option open anymore. My life revolves around death and the avoidance of it, but how to talk about it? What cannot be said, must be photographed.

Tekniikat

MustavalkoinenPimiötyöskentely

Aiheet

AikaAistielämysIdentiteettiOmakuvaYhteiskunnallinen

Carl-Erik Ström

Stockholm

Sakari Sunila

Helsinki

Risto Suomi

Helsinki

Riitta Supperi

Helsinki Taiteellisessa työskentelyssäni tutkin yhteiskunnallisisa kysymyksiä pääasiassa kokeilevan dokumenttikuvauksen keinoin. Sarjani voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia; käyttäni tekniikka muuttuu kunkin aiheen mukaisesti. In my artistic work I focus on social issues. My media is mainly creative documentary photography. My series can be quite different from each other since I choose technique based on the topic.

Tekniikat

TilaustyöValokuvataidekirja

Aiheet

AbstraktiDokumentaarinenKuvajournalistinenMaisemaOmakuvaYhteiskunnallinen

Kaisa Syrjänen

Helsinki

Marja Söderlund

Helsinki Olen Helsingissä asuva ja työskentelevä valokuvataiteilija. Teokseni liittyvät paikkojen, ajan ja historian kerrokselliseen kokemiseen. Työskentelyssäni yhdistän kuvattua ja löydettyä valokuvaa erilaisiksi montaaseiksi, jotka ovat usein maisemien ja sisätilojen yhdistelmiä. Teoksissa mittakaavan muutokset ja yhteiset rakenteet tai muodot kertautuvat. Yhdessä teokset muodostavat sarjallisia kokonaisuuksia ja runonkaltaista kuvakerrontaa.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaKollaasi

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaMaisemaTilallisuus

Ida Taavitsainen

Helsinki Taiteellisessa työskentelyssäni käsittelen usein läsnä- ja poissaoloa, muistoja ja perhesiteitä, sekä ihmisten emotionaalista kiintymystä paikkoihin ja esineisiin. Töissäni olen myös tutkinut muotia ilmiönä ja ajankuvana. Käsillä tekemininen on minulle tärkeää ja työskentelen pääsäntöisesti analogisesti. Olen tehnyt kaikkea syanotypioista kromogeenisiin värivedoksiin. Töitäni on ollut esillä näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Valokuvakirjani The Memory of My Wardrobe julkaistiin 2014. In my practise I’m interested in questions of presence and absence, memories and family relations as well as the emotional bonds we form with places and objects. Fashion as a phenomenon is also a reoccurring subject. The tangibility of photography is important to me and I mainly with analogue photography, with everything from alternative printing methods to C-types. My work has been exhibited in Finland and abroad. My first photo book, The Memory of Wardrobe, was published in 2014.

Tekniikat

FotogrammiKameratonkuvaMustavalkoinenNeulanreikäPimiötyöskentelySyanotypiaValokuvataidekirja

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaDokumentaarinenIdentiteettiOmakuva

Annimari Taivalsaari

Helsinki Olen Annimari Taivalsaari, helsinkiläinen valokuvataiteilija. Kuvillani olen halunnut ilmentää miten olen kokenut ja nähnyt maiseman, se on yhdistelmä todellista ja kuviteltua. Minua on innoittanut niin romantiikan ajan maalaustaide kuin Itä-Aasian maisemaperinne. Ajallinen ulottuvuus on usein läsnä, liikutaan menneisyyden ja nykyisyyden, unen ja todellisuuden rajalla. Kuvani ovat tulkinnanvaraisia; ne voi nähdä unikuvina tai mielenmaisemina. I am Annimari Taivalsaari a photographic artist from Helsinki. Through my photographs I want to embody my feelings and experiences about a landscape. There are features depicting both romantic and oriental landscapes – real and imaginary. The passage of time and capturing fleeting moments also play a big role in my pictures. My pictures are open to interpretation; they can be seen as dreams or mental landscapes.

Tekniikat

Digitaalisestirakennettukuva

Aiheet

AikaLuontoMaisemaSubjektiivisuus

Antero Takala

Helsinki Koen työskenteleväni "maiseman sisällä" - Mielenmaisemassa. Mustavalkoinen kuvaus mahdollistaa tyylittelyn ja pelkistämisen. Valo on tärkeä - samoin pilvet, maiseman silmät. Kokemus maisemasta siirtyy valokuvaksi - sävyasteikon ja valon kautta. Lopullinen kuva on tulkintaa - ei realismia. I feel like working "inside" of the landscape - Mindscape. My prints are black and white, plain and graphic expression. The light is important - as well as the clouds which are the "eyes" of the landscape. I transfere my feelings to the photograph with the aid of the tone scale and the light. The result is not realism. It is my expression of the landscape.

Tekniikat

JulkinentaideMustavalkoinenPimiötyöskentelyValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

MaisemaSubjektiivisuus

Maija Tammi

Helsinki Maija Tammen (s.1985) valokuvat ja videoteokset käsittelevät inhoa ja ihastusta sekä tieteen ja taiteen suhdetta. Häntä kiinnostavat fyysiset ja abstraktit alueet, joissa näkeminen lähestyy rajaansa. Tammi työskentelee usein yhteistyössä tieteilijöiden ja muusikoiden kanssa. Hän viimeistelee parhaillaan taiteellista väitöskirjaansa Aalto-yliopistossa. Maija Tammi (b. 1985) is a Finnish artist, whose photographs, videos converse on topics around disgust and fascination, science and aesthetics. In her practice Tammi is interested in the physical and abstract places where seeing approaches a limit. She regularly collaborates with scientists and musicians. She is currently completing her studio-art based PhD at Aalto University, School of Arts, Design and Architecture in Helsinki, Finland.

Tekniikat

InstallaatioValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöEläinKehollisuusKäsitteellinenTulevaisuusTutkivataide

Tiina Tanskanen

Kuopio Työskentelyäni inspiroi suomalainen mytologia ja vanhat uskomukset sekä sadut – varsinkin ne joissa esiintyy metsä. Tällä hetkellä työskentelen metsänpeitto -teeman parissa. Kuvaan neulanreikäkameralla värifilmille. Neulanreikäkameralla kuvaamisessa minua kiehtoo erityisesti välineen yksinkertaisuus: olen tehnyt kamerani vanhasta peltipurkista. En tavoittele nopean hetken tallentamista sillä valotusajat ovat pitkiä, useista sekunneista minuutteihin.

Tekniikat

Neulanreikä

Aiheet

AikaMaisema

Ananya Tanttu

Helsinki

Heidi Tikka

Helsinki

Eija Timonen

Helsinki Olen vuosia kuvannut jäätä luonnon jäillä ja studiomaisissa olosuhteissa. Jää herättää ajallisia ja tilallisia näkymiä, mikroskooppinen maailma laajenee kosmologiseksi maisemaksi. Jään läpikuultavuus synnyttää kysymyksen näkemisestä ja sen kohteesta: Mikä valon heijastuksen illuusiota, mikä konkreettista? Viime vuosina olen rakentanut asetelmia jäästä, luonnonmateriaaleista tai maalauksistani. Työskentelyyni liittyvät myös valokuvaleiketyöt kollaasit, tutkimus, poikkitaiteelliset projektit. For years, I have photographed ice on natural ice and in studio. Ice evokes temporal and spatial views, a microscopic world expands into a cosmological landscape. The translucency of ice rises the question of seeing and its object: What is the illusion of the reflection of light, what is concrete? In recent years, I have built still life installation from ice, natural materials, or my paintings. My work also includes photo-cut-outs, collages, research and interdisciplinary projects with textile artists, for example.

Tekniikat

InstallaatioKollaasiPoikkitaiteellinenSekatekniikka

Aiheet

AikaAsetelmaLuontoTilallisuusToiseusTutkivataide

Hanna Timonen

Helsinki Teokseni ovat valokuvasarjoja, jotka kuvaavat rakennettua ympäristöä ja sen muutoksia. Erityisesti kuvaan lähiöissä ja nostan tarkastelun alle arkisia, huomaamattomia muutoksia ympäristössämme. Olen kiinnostunut siitä, millä tavoin juuri sarjallinen valokuvaus voi järjestää näkemäämme ja paljastaa arjessa tapahtuvia laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Tekniikat

MustavalkoinenPimiötyöskentely

Aiheet

AikaAistielämysArkkitehtuuriDokumentaarinenKäsitteellinenRakennettuympäristöSubjektiivisuusTilallisuusUrbaanielämä

Soile Tirilä

Helsinki

Lydia Toivanen

Helsinki

Jenni Toivonen

Helsinki Jenni Toivonen (s.1993) on taiteellisessa työssään kiinnostunut tutkimaan ihmisen ja ei-ihmiskeskeisen maailman yhteyksiä muun muassa kehon ja ympäristön materiaalisuuksien kautta. In her artistic work Jenni Toivonen (b.1993) is interested in investigating the connections between human and non-human e.g. through the materialities of the body and the environment.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioSekatekniikkaValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

Ekologisuus,YmpäristöFeminismiIdentiteettiKehollisuusLuontoMateriaalisuusPerformatiivisuusTutkivataide

Iikka Tolonen

Helsinki

Marja-Liisa Torniainen

Tampere Olen kirjoittava ja valokuvaava taidemaalari. Vuosien kuluessa olen huomannut, että vesi ja vihreä väri toistuvat töissäni. Mutta ei pelkästään. Skaalani on laaja mustavalkoisuudesta ja herkistä sävyistä voimakkaisiin värikontrasteihin. Viime aikoina olen myös valokuvannut ihmistä, esimerkiksi viimeisessä sarjassani Kukaan ei ole saari - No man is an island. Sarja jatkuu. Maalarina olen suurten öljymaalausten tekijä. Valokuvistanikin näkee maalarin katseen. I am a painter, who also is a fine art photographer and an independent writer. Colours are my passion and You can see it in my photographs and paintings, too. People, urban enviroment and nature are my favorites, but also pure abstract expression.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaJulkinentaideKollaasiMustavalkoinenPoikkitaiteellinenSekatekniikkaTilaustyöValokuvataidekirja

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysArkkitehtuuriDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöEläinIdentiteettiKasviKuvajournalistinenLuontoMaisemaQueerTyöYhteiskunnallinen

Alexandra Trufanova

Turku

Nina Tuittu

Helsinki Olen dokumentaariseen, kerronnalliseen valokuvaan erikoistunut valokuvataiteilija, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmiskuvaus. Valmistuin 1996 Taideteollisesta korkeakoulusta (nyk. Aalto yliopisto) taiteen maisteriksi valokuvataiteen linjalta. Kuvausaiheitani yhdistää ihmisten omaehtoiset elämäntavat ja itseilmaisu, josta on muodostunut laaja elämänsisältö. Kuvillani tuon esille kunnioitustani ihmisen erityisyydelle, persoonalliselle itseilmaisun muodoille ja maailmassa olemisen tavoille.

Tekniikat

Valokuvataidekirja

Aiheet

AikaDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöIdentiteetti

Lumi Tuomi

Espoo Työskentelen valokuvan, videon ja hiusteosten parissa. Käsittelen teoksissani hiusten ja hiustenlähdön representaatioita, sukupuolta, ihmisen suhdetta luontoon sekä kulttuuriperintöä, piilotetun ja näkymättömän esiin tuomisen kautta. Teoksissani hiukset ja hiuksettomuus kietoutuvat toisiinsa materiaalina ja tarinankertojina, tutkiessani hiuksiin liittyviä merkityksiä ja suhteita. I work with photography, video and hair-based works. My interest lies in stories that are unseen and hidden, unveiling intricate questions about representations of hair loss, gender, human’s relationship with nature, and cultural heritage. In my works hair and hairlessness intertwine, as I investigate connections and meanings of our hair.

Tekniikat

ValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaIdentiteettiKehollisuusLeikki,leikkisyysLuontoMuotokuva,ihminenOmakuvaPaikallisuus,yhteisö

Ritva Tuomi

Espoo Teosteni yhteisenä nimittäjänä on ihmisen suhde luontoon ja ympäristöön. Luontoa ei voi hallita, vaan olemme mukana elämän kiertokulussa ja ajan vaikutuksen alaisena yhdessä kasvien ja puiden kanssa. Olemme osa maailmankaikkeutta, sukupolvien ketjua, yhteydessä menneeseen ja tulevaan. Kuvat ovat tulvillaan kesän tuoksuja, värejä ja valoja. Lapsuus, lasten aikuistuminen ja jäähyväiset ovat osa tätä pitkää projektia. Asun, työskentelen ja viljelen puutarhaa Espoossa ja Vihtijärvellä. I graduated from Lahti Institute of Design. My photographs explore the relationship between human and nature. In these colorful photographs you can feel lights and shadows of summer. Life is full of memories; we watch children grow up and say goodbye to our parents. I live, work and take care of my garden in Espoo and Vihtijärvi.

Aiheet

AikaEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKasviLuontoMaisemaOmakuva

Santeri Tuori

Espoo

Pekka Turunen

Mark

Katja Tähjä

Helsinki

Titta Valla

Nakkila

Toni Vallasjoki

Helsinki

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioKameratonkuvaKokeellinenPoikkitaiteellinen

Aiheet

AbstraktiAikaKielellisyysKäsitteellinenPerformatiivisuus

Linda Varoma

Loviisa Taiteellisen työni lähtökohtana on oma tarpeeni luoda jonkinlainen järjestys. Sydäntäni lähellä olevia aiheita ovat maisema ja metsä, historia ja yhteiskunnalliset ilmiöt sekä perhesuhteet ja vanhemmuus. Usein nämä kaikki kietoutuvat tavalla tai toisella yhteen. Työskentelen harkiten ja pyrin hierarkiaan jossa sekä muoto että merkitys voivat kohdata tasaväkisinä. My art practice explores the generic through the very specific and particular and the core of my art making lies in my need to arrange. Themes that currently interest me are the landscape and forest, heritage, family relations and parenthood. When I succeed, all of these different paths entwine.

Tekniikat

Pimiötyöskentely

Aiheet

AikaArkiDokumentaarinenIdentiteettiKerronallisuusMaisemaMuotokuva,ihminenSubjektiivisuus

Niina Vatanen

Helsinki Olen helsinkiläinen kuvataiteilija. Työskentelen pääosin valokuvan, tekstin, arkistojen ja installaatioiden parissa. Työskentelyssäni keskeisiä ovat aikaan, muistiin sekä näkemisen ja havaitsemisen problematiikkaan liittyvät kysymykset. Olen julkaissut kolme monografiaa: Time Atlas (2019), Archive Play (2014) yhdessä Hertta Kiiskin kanssa ja A Room’s Memory/Huoneen muisti (2013).

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioKameratonkuvaKokeellinenKollaasiMustavalkoinenPimiötyöskentelyValokuvataidekirja

Aiheet

AikaAistielämysKäsitteellinenLeikki,leikkisyysMateriaalisuus

Tuula Vehanen

Vantaa

Virpi Velin

Lahti Taiteessani käsittelen elävän ja elottoman olemusta sekä ihmisen valmistaman materiaalin ja orgaanisen aineen välistä vuorovaikutusta. Työskentelen digitaalisen valokuvan keinoin ja kantavina teemoina ovat materia, rakenne, aika, transformaatio, tieto, mittakaava ja kudos. My artistic practice draws from the essence of living and non-living, as well as the interaction between human made material and organic matter. I work with digital photography and the themes that carry through my practice are matter, construction, time, transformation, knowledge, scale and grid.

Aiheet

AbstraktiAikaAistielämysArkkitehtuuriIdentiteettiKehollisuusKäsitteellinenLuontoMaisemaSubjektiivisuusTilallisuusTulevaisuusTutkivataide

Nita Vera

Helsinki My subject matter deals with questions around the human condition and relationships. I am interested in the physicality as well as psychological aspect of human beings. I work with a fictional autobiographical approach exploring the relation between fiction and reality. A major source of inspiration in my work comes from literature, theatre and cinema adopting methods, theories and concepts into my visual work.

Tekniikat

ArkistomateriaaliInstallaatioPoikkitaiteellinenValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

ArkiIdentiteettiKerronallisuusKehollisuusMuotokuva,ihminenOmakuvaPerformatiivisuusRakennettuympäristöTilallisuusToiseus

Hans Viebrock

Tampere Valokuvateosteni keskeinen ajatus on vieraantuneiden alueiden ja todellisuuksien tutkiminen. Kuvaan usein yhteiskunnan reuna-alueille kätkeytyvillä ”unohdetuilla” alueilla, jotka ovat hetken tai ikuisuuksien ajan vapaasti muotoutuvan järjestyksen vallassa. Minua kiinnostavat niihin liittyvä luontokokemuksen ja arkitodellisuuden välinen epäsuhta sekä erilaiset käynnissä olevat reaaliaikaiset ja historialliset muutosprosessit.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioKokeellinen

Aiheet

AikaAistielämysDokumentaarinenEkologisuus,YmpäristöIdentiteettiKerronallisuusLeikki,leikkisyysLuontoOmakuvaSubjektiivisuusTilallisuus

Eeva Vierros

Helsinki

Sakari Viika

Espoo ”...Sakari Viika photographs like he breathes...” Leikin kameralla tehden huomioita maailmasta. Olen kiinnostunut jokapäiväisestä elämästä ja sen yksityiskohdista. Muoto, valo, väri, rakenteet ja pintojen struktuurit – miten kameralla tuotettu kuva niitä kohtelee - ovat kuvien elementtejä. Kuvieni olvat tiheitä, aistillisia, voimakkaan tunteen läpäisemiä. Haluaisin kuvien synnyttävän oman sisäisen tilansa, jonka katsoja voisi löytää vähän samanlaisena yllätyksenä, kuin minä kuvaustilanteessa.

Aiheet

AistielämysKatukuvaus,SnapshotMaisemaRakennettuympäristöTilallisuusTyö

Jari Viljanen

Jaala

Mirva Vittaniemi

Vaasa Olen vaasalainen valokuvataiteilija ja kuvataiteen lehtori. Teosteni keskeinen teema on ihmisen sisäinen rauha ja hyvä olo. Tämän hetkisessä maailmantilanteessa joutuu ihminen adaptoitumaan yhä nopeammin liikkuvaan kuvaan, tekstiin ja ääneen sekä reagoimaan nopeasti. Miten löydämme ja koemme mielenrauhaa? Sitä tutkin ja tuon esiin teoksissani. Yhdistän valokuvaan usein maalausta, veistosta, ääntä, luontokappaleita ja muuta, jonka näen tuovan kuvaan moniulotteellisuutta. I am an art teacher and a photographer based in Vaasa. My main themes are inner peace and inner well-being. In world as it is today people have to react ever faster and adapt to increasing amounts of pictures, texts, and sounds. How can we find and experience peace of mind? This is what I study in my artistic work, often combining photography with painting, sculpture, sound, nature, and other things that bring multidimensionality to the picture.

Tekniikat

InstallaatioKokeellinenMustavalkoinenPimiötyöskentelyPoikkitaiteellinenSekatekniikka

Aiheet

AistielämysKehollisuusMaisemaMuotokuva,ihminen

Tuomo-Juhani Vuorenmaa

Helsinki

Saana Wang

Helsinki Olen suomalainen kuvataiteilija. Työskentelen valokuvan ja liikkuvan kuvan keinoin. Minua kiinnostaa kokemuksen rajallisuus, ajan, tilan ja katsomisen kokemus.

Tekniikat

InstallaatioVideo

Aiheet

AikaIdentiteettiTulevaisuus

Eva Wardi

Helsinki Nimeni on Eva Wardi.Aloitin dokumenttivalokuvaajana 1990-luvun alussa. Kuvasin kansalaisjärjestöjen, Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun, Unicefin, Kirkonulkomaanavun kohteissa ja myös mm. Gazan pakolaisleireillä, Etelä-Afrikkassa Sowetossa saadakseni kuvaan aavistuksen suurista yhteiskunnallisista epäkohdista. Kokosin teemasta Choices valokuvateoksen.Olen tehnyt myös lyhyitä museofilmejä. Mm. William Kentridgestä. 2000-luvulla olen keskittynyt arkiseen todellisuuteen. Tärkein välineeni on valo. My name is Eva Wardi. In 1990s I focused my photography on themes dealing with societal unjustice, first along with organizations like Red Cross, Red Half Moon, Unicef, Bosnia & Herzegovina Unicef, Kirkonulkomaanapu, and alone to Gaza refusee camps, South-Africa Soweto, Balkans. I made a photography book Choices about these influences. I also have made short museum films, among others from William Kentridge. In 2000s I have concentrated on everyday life and objects. My major media is light.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioJulkinentaideMediataideMustavalkoinenPimiötyöskentelyValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

AikaAistielämysAsetelmaDokumentaarinenIdentiteettiKasviKatukuvaus,SnapshotKäsitteellinenLuontoMaisemaOmakuvaSubjektiivisuusTilallisuusTulevaisuusTyöVerkkotaide,Sosiaalinenmedia,wwwVuorovaikutteisuusYhteiskunnallinen

Niclas Warius

Helsinki

Sheung Yiu

Espoo Sheung Yiu is a Hong-Kong-born, image-centered artist and researcher, based in Helsinki. My research interests concern the increasing complexity of computer-generated imagery (CGI) in contemporary digital culture. Adopting multi-disciplinary collaboration as a mode of research, I investigate emerging image-making technologies and the intertwined relationship between image and human through the lens of a photographer. My work takes the form of photography, video and installation.

Tekniikat

DigitaalisestirakennettukuvaInstallaatioMediataidePoikkitaiteellinenSekatekniikkaValokuvataidekirjaVideo

Aiheet

KäsitteellinenTulevaisuusTutkivataideVerkkotaide,Sosiaalinenmedia,wwwVuorovaikutteisuus

Katri Yli-Erkkilä

Seinäjoki Olen kuvataiteilija ja työskentelen valokuvataiteen parissa. Teoksissani toistuva teema on vieraantuminen, ja sen eri muodot. Vieraantuminen itsestämme, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta, tai humaaniudesta.

Tekniikat

PoikkitaiteellinenTilaustyö

Aiheet

AsetelmaKehollisuusMuotokuva,ihminenOmakuvaPerformatiivisuusRakennettuympäristöSubjektiivisuusTilallisuusYhteiskunnallinen

Leena Ylä-Lyly

Helsinki