Jere J. Aalto & Heikki Kaski (eds.) 17.9.–6.11.2021

Jere J. Aallon ja Heikki Kasken näyttelyssä Hippolyte Korjaamolla temaattisina heittovarjoina toimivat elämän itsensä presentaatio, fiktiivinen yön ja päivän päällekkäisyys, sekä vielä jokin toistaiseksi määrittymätön asiayhteys. Sen ytimessä valokuvan riittämättömyydestä kumpuava fiktio näyttäytyy uudelleen vertauksena vallitsevasta maailmasta. Aallon ja Kasken työskentelyssä valokuvan medium, sen suhde yksilön ja yhteisön ymmärrykseen olemassaolosta ja valokuvataiteen tekijyys tulevat näytetyksi kahdesta yhteen sovitetusta lähtökohdasta.

Yhtäällä Jere J. Aalto pyrkii kohti valokuvan narratiivin riittämättömyyttä. Hän tutkii valokuvan vastavuoroisuutta yhteiskunnan ja yksilöllistymisen välillä, sitoakseen merkityksiä fiktiivisen ja mikrokosmoksen tasoille. Toisaalla Heikki Kaski keskittyy valokuvallisen esittämisen kompleksisuuteen, laajentamalla traditionaalisia perusmuotoja – asetelmaa, pastoraalia ja henkilökuvaa – perinteisten funktioiden yli ja poikki. Hänen työskentelynsä keskiössä ovat erityisesti henkilökuvat, joissa mallien identiteettien representaatio on mahdotonta. Molemmissa katsannoissa valokuvallisuuteen yhdistyy virheellisyys, määrittämätön sekä vallitsevien kulttuuristen koodien moninaisuus.

Näyttelyn nimi (eds.) viittaa kahden tekijän yhteen sovitettuun lopputulokseen tavalla, jonka myötä yksittäinen taiteilijan intentio väistyy, ja muuntautuu kantavaksi taustavoimaksi. Toimitettaessa sisältö johdetaan uuteen kontekstiin, joka sisältää osatekijöidensä – editorien, toimittajien – keskeiset taiteelliset moodit, pyrkimykset ja halun sopimukseen. Prosessina yhteistyö on kokeellinen konteksti, jossa riskien, väärinymmärrysten ja sattumusten on mahdollista tuottaa lopulta jotain ainutlaatuista. Nimikkeenä ‘eds.’ tai ‘editors’ viittaa myös sisällön hienovaraiseen toimittamiseen; sen jonkin äärelle saattamiseen, yhteistyönä. Keskeisenä rajana teoksissa näyttäytyvät tavat tuottaa tietoa dokumentaarisen valokuvan reunaehtoja noudattaen, mutta niiden konventionaalisia rajapintoja laajentaen.

Jere J. Aallon ja Heikki Kasken keskusteleva yhteistyö toistensa taiteellisten prosessien ‘editoreina’ alkoi vuonna 2015 valokuvataiteen maisteriopinnoissa Akademin Valandissa, Göteborgissa, Ruotsissa. Yhteistyö on muuttanut muotoaan tähän päivään asti – keskittyen varsinkin keskusteluihin siitä, miten paradoksaalisesti valokuvataiteilija kokee positionsa, ja sosiaalisen vaikuttamisen dynaamikan, entistä monimutkaisemmassa, globaalistuvassa visuaalisessa maailmassa. Jere J. Aalto yhdistää työskentelyssään fiktion, semiotiikan, valokuvan ja manipulaation kautta tuotettua tietoa sekä rajallisuuden käsitystä kuvallisuuden hybridimuotojen parissa. Aalto on valmistunut kuvataiteen maisteriksi 2017 Akademin Valandista ja hänen teoksiaan on ollut yksityis -ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja muualla pohjoismaissa vuodesta 2010 alkaen. Heikki Kasken työskentely keskittyy valokuvaan, videoon, installaatioon ja performanssitaiteeseen. Hän on opiskellut valokuvausta Lahden Muotoiluinstituutissa sekä Akademin Valandissa. Hänen töitään on esitetty eri paikoissa ja niitä on useissa kokoelmissa.


Jere J. Aalto & Heikki Kaski

(eds.)

17.9.–6.11.2021
Hippolyte Korjaamo

Avoinna Korjaamon aukioloaikoina: ti-to 11-21, pe 11-21.30, la 14-21.30

kuva: Jere J. Aalto, 0.00.9.6.if, 2020