Virpi Stjerna Leave Them All Behind 2.–25.2.2018

Valokuvagalleria Hippolyte

Vakava masennus tuo ajatukset kuolemasta ja kuolemisesta osaksi arkipäivää. Virpi Stjernan näyttelyn aiheena on omakohtainen kokemus masennuksesta ja sen tuomista itsetuhoisista ajatuksista. Mahdollisten itsemurhatapojen sekä taakse jätettävien ihmisten valokuvaaminen on ollut taiteilijalle keino työstää alati läsnä olevia ajatuksia kuolemasta.

Stjernan kohdalla itsetuhoisten ajatusten käsittely valokuvan kautta tuntui lopulta ainoalta vaihtoehdolta lähestyä aihetta, jonka keskellä ollessa sen ohi on vaikea nähdä mitään muuta. Kuvillaan Stjerna käy läpi mahdollisia itsemurhatapoja lavastamalla itsensä kuviin esimerkiksi hirttosilmukan tai kiväärin kanssa. Kuvattuna kukin tapa on tuntunut taiteilijalle ikään kuin läpikäydyltä ja kyseinen mahdollisuus tutkitulta. Vaikka kuvat voivat olla vaikeita katsoa ja taiteilijalle raskaita tehdä, ei aiheen käsittely ei ole täysin vailla huumoria.

Toinen näyttelyn kuvasarjoista on taiteilijan yritys hahmottaa suhdettaan lähellään oleviin ihmisiin ja toisaalta asettaa itsensä jo ennalta vastuuseen suunnitelmiensa lopullisuudesta. Samalla kuvasarja on osoittanut vaikeuden määritellä pysyvästi suhdetta muihin – ystävyydet katkeavat ja väljentyvät ja varsinkin mielenterveyden ongelmat muokkaavat suhdetta muihin arvaamattomillakin tavoilla. Kokonaisuuteen kuuluu yhteensä 168 muotokuvaa ystävistä, sukulaisista ja muista läheisistä, joiden elämään itsemurha vaikuttaisi tavalla tai toisella.

Vaikka sekä masennus että itsemurha koskettavat suurta joukkoa suomalaisista, on aiheesta edelleen hyvin vaikea puhua ja varsinkin omakohtaisten kokemusten esiintuomista rajoittaa voimakas pelko leimautumisesta. Yksi Virpi Stjernan motivaatioista näyttelynsä tekemiseen ja esittämiseen onkin halu tuoda esiin yhteiskunnallisesti tärkeää aihetta tavalla, joka on juuri hänelle mahdollistanut aiheen käsittelyn. Mielenterveysongelmien yleisyydestä huolimatta niistä ei hänen mielestään keskustella riittävän avoimesti ja silloinkin keskusteluun harvoin osallistuvat ne, jotka ongelmista itse kärsivät.

Virpi Stjerna on Helsingissä asuva ja toimiva valokuvataiteilija. Hän valmistui valokuvataiteen kandidaatiksi Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen koulutusohjelmasta 2008. Valmistumisensa jälkeen Stjerna on osallistunut useisiin ryhmänäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla. Virpi Stjernan edellinen yksityisnäyttely The Autumn Takes oli esillä Galleria Sinnessä, Helsingissä vuonna 2010. Hippolytessä nyt nähtävä näyttely muodostaa Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun valokuvataiteen maisteritutkinnon lopputyön taiteellisen osuuden. Näyttelyn teokset on kuvattu Helsingissä, Tukholmassa, Berliinissä ja Lontoossa vuosina 2010–17.

 

Virpi Stjerna
Leave Them All Behind

2.–25.2.2018
Valokuvagalleria Hippolyte
Avoinna: ti–pe 12–17, la–su 12–16

kuva: Virpi Stjerna, sarjasta Leave Them All Behind, 2010–17