26.5.–18.6.2017 Maija Laurinen, Mute Land: Silence, Stillness and Stasis

Maija Laurinen, stillkuva

Maija Laurinen pohtii näyttelyssään hiljaisuuden ja pysähtyneisyyden kokemusta sekä valokuvan ja liikkuvan kuvan välistä suhdetta. Hippolyte Studiossa esillä olevassa videoteoksessa Mute Land: Silence, Stillness and Stasis ollaan yön hiljaisuudessa. Luminen maisema muuttuu lähes huomaamattomasti valokuvaa muistuttavassa kuvassa. Kuvan muuttuessa hyvin hitaasti muutokset tiedostaa vasta niiden tapahduttua.

Paikallaan pysyttelevä teos jatkaa valokuvan hetkeä liikkumattomana ja hiljaa. Teos ei näennäisestä liikkumattomuudestaan huolimatta anna katsojan jäädä hetkeen, vaan karkaa keskeytymättömään kuvien virtaan. Täysi pysähtyneisyyden tila on hiljaisuuden tavoin saavuttamattomissa – muutos on väistämätöntä; niin maisema, vallitseva valo kuin katsomisen kokemus muuttuvat jatkuvasti. Odotukset tapahtuvasta nousevat esiin osaksi kokemusta. Maisema on hiljaa, mutta ajatuksemme, tulkintamme ja ennen kaikkea odotuksemme eivät vaikene.

Maija Laurinen (s. 1978) käyttää sekä valokuvaa että videota, ja käsittelee teoksissaan esiintyviä aiheita usein tilan ja maiseman katsomisen kokemuksen kautta. Havainnointi ja sen estyminen ovat keskeisiä näkökohtia hänen työssään. Laurinen on opiskellut elokuvausta sekä valokuvausta ja on valmistunut taiteen maisteriksi Slovakian kuvataideakatemiasta, missä hän on tällä hetkellä tohtorikoulutettavana. Maija Laurisen teoksia on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä kansainvälisesti.

 

26.5.–18.6.2017
MAIJA LAURINEN
Mute Land: Silence, Stillness and Stasis

Hippolyte Studio
Yrjönkatu 8–10 sisäpiha, 00120 Helsinki, +358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Avoinna: ti–pe 12–17, la–su 12–16

kuva: Maija Laurinen, Mute Land: Silence, Stillness and Stasis, 2016/2017 (still)