Eeva-Riitta Eerola & Jenni Toikka Between the Acts 3.–26.8.2018

Hippolyte Studio

Varta vasten Hippolyte Studion tilaan rakennettu Between the Acts on installaatio, joka muodostuu videoteoksesta, veistoksista ja muunlaisista esineistä sekä tilaan lisätyistä rakenteista. Samanaikaisesti tilassa oleva videokamera kuvaa asetelmaa ja projisoi sen erilliseksi liikkuvaksi kuvaksi. Katsojan näkökulma ja suhde teoksen elementteihin muuttuu hänen liikkuessaan tilassa, kun taas kameran silmä pysyy staattisena. Between the Acts on jatkoa Eeva-Riitta Eerolan ja Jenni Toikan Turun taidemuseon Studiossa 2017 esillä olleelle näyttelylle Double Take.

Eerolan ja Toikan yhteistyö on mahdollistanut taiteilijoille erilaisen kokeilun ja leikittelyn kummankin henkilökohtaisen työskentelyn rinnalla. Yksittäisen tekijän sijaan teoksen osat ovat dialogin tulosta – yhteistyön, jossa toisen puhe tai teko resonoi toisessa ja synnyttää uuden teon. Installaation osat ovat säilyttäneet luonnosmaisen, prosessuaalisen luonteensa ja se tasapainottelee valmiin ja keskeneräisen välimaastossa. Yhteisen tekemisen kautta esiin on noussut suhde modernismiin, paitsi sen kuvakieleen myös ilmentymiseen kulttuurissa laajemmin. Tämän voi nähdä teoksessa esimerkiksi pohdintana modernismin ihmiskäsityksestä ja suhteesta luontoon. Vaikka aiheen käsittely on näin ollut osin tietoisempaa, osin se on läsnä intuitiivisessa prosessissa taustalla vaikuttavana rakenteena, mikä osaltaan tuo näkyväksi sitä miten usein tiedostamattakin kuljetamme mukanamme modernin estetiikkaa ja oletusta hyvästä elämästä.

Between the Acts -näyttelyn sisään rakentuu erilaisia ajallisia ja tilallisia tasoja. Ikkunanomaisen videoteoksen hahmottelema kuvitteellinen raja sisä- ja ulkotilan välillä häilyy, kun sen rakenteita hiljalleen puretaan. Ajallinen viive sekä jännite liikkuvan ja staattisen välillä ohjaavat katsojaa tarkastelemaan installaation osasten välisiä suhteita. Erilaiset muodot, elementit ja symbolit reagoivat toisiinsa katseen liikkuessa objektien ja tapahtumien väliin jäävässä tilassa. Samalla katsojan oman tilallisen kokemuksen ja projisoidun kuvan välille muodostuu ristiriita, jossa nousee esiin kameran linssin välittämän informaation rooli todellisuuksien rakentumisessa.

Eeva-Riitta Eerola ja Jenni Toikka tutustuivat toisiinsa opiskellessaan Kuvataideakatemiassa. Heidän seuraava taiteilijaparina toteuttamansa näyttely on Maison Louis Carréssa, Ranskassa 2019.

Eeva-Riitta Eerola tunnetaan ensisijaisesti abstrakteista maalauksistaan. Eerola valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2010 ja hän on opiskellut myös École nationale supérieure des Beaux-arts de Parisissa. Hänen teoksiaan on nähty useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä mm. Galleri Bo Bjerggaardissa Kööpenhaminassa ja Gallery Jausissa Los Angelesissa. Eerolan viimeisin yksityisnäyttely oli Helsinki Contemporaryssa 2017, jonne hän valmistelee myös tulevaa näyttelyä vuodelle 2019. Hänen teoksiaan on mm. Nykytaiteen museo Kiasman, Saastamoisen Säätiön, Sara Hildénin taidemuseon ja Wihurin Säätiön kokoelmissa. www.eevariittaeerola.com

Jenni Toikka on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee pääasiallisesti liikkuvan kuvan parissa. Toikka valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2012. Hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä, niin Galleria Sinnessä, Forum Boxissa kuin Kluuvin Galleriassa. Seuraava yksityisnäyttely on HAM Galleriassa syksyllä 2019. Toikan videoteoksia on esitetty kansainvälisissä ryhmänäyttelyissä ja festivaaleilla. Hänen teoksiaan on Nykytaiteen museo Kiasman, Kuvataideakatemian, Emman ja Saastamoisen säätiön kokoelmissa. jennitoikka.blogspot.com

Taiteilijat kiittävät avusta Taru Elfvingia, Mika Hannulaa ja Sami Kustilaa, sekä näyttelyn tukemisesta Taiteen edistämiskeskusta.

 

Eeva-Riitta Eerola & Jenni Toikka
Between the Acts

3.–26.8.2018
Hippolyte Studio
Avoinna: ti–pe 12–17, la–su 12–16