7.12.2012 – 5.1.2013, David Muth: Preface

Valokuvagalleria Hippolyte

(se nedan för svenska)

VALOKUVAGALLERIA HIPPOLYTE
Yrjönkatu 8–10 (sisäpiha), 00120 Helsinki
+358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi

Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

7.12.2012 – 5.1.2013
DAVID MUTH
Preface

Wieniläinen runoilija ja Wiener Gruppen perustajajäsen Konrad Bayer näkee kielen konventioiden paikkana – paikkana, jossa yksilö on alistettuna yhteiskunnan sekä pysyville että huomaamattomille korjauksille. Tätä ajatusta laajentamalla voidaan myös muita sanattomia aloja, kuten designia tai arkkitehtuuria, tarkastella kielenomaisina järjestelminä – alueina, joihin näyttäisi syntyneen tulkittavissa oleva visuaalinen sanasto.

Preface (Esipuhe) -näyttelyn teokset, suuret värikuvat rinnastettuina käsiteltyihin polaroid-kuviin, kuvaavat inhimillistä ympäristöä ilman asukkaitaan. Niissä on nähtävissä jälkiä tuntemattomista päähenkilöistään tai ne ovat tallentaneet näennäisesti hylättyjä asetelmia menneiden luovien valintojen ilmentäjinä. Jotkut teoksista toistavat ajatusta kulttuurillisista rajoitteista ja sen vaikutuksesta identiteettiin. Toiset kuvaavat kerroksittain merkityksiä keskustelemassa toistensa kanssa. Näyttelyssä on mukana myös uusi videoteos, joka on hiljattain toteutettu Turussa.
David Muth on taiteilija, muusikko ja ohjelmoija. Muth kasvoi Salzburgissa, Itävallassa, mutta suoritti taiteen maisterin tutkintonsa (Digital Arts) Middlesexin yliopistossa. Tällä hetkellä Muth asuu ja työskentelee Lontoossa, Wienissä ja Turussa. Hänen taiteellinen työskentelynsä yhdistelee käsitteellisiä ja kokeellisia lähestymistapoja, johon myös hänen arkkitehtuuritaustansa vaikuttaa. Hänen työskentelynsä ulottuu installaatiosta ympäristötaiteeseen, videon ja kokeellisen dokumentarismin kautta säveltämiseen ja musiikin esittämiseen.

Muthin teoksia on ollut esillä useissa eri yhteyksissä kansainvälisesti, eri tapahtumissa ja näyttelypaikoissa kuten: Musée d’Art Contemporain, Montreal; Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki; Ars Electronica, Linz; ISEA2006, San Jose; Le Cube, Paris; Montevideo, Amsterdam; Laboral, Gijón; SIGGRAPH2009, New Orleans ja Museo Reina Sofía, Madrid.

Lisätietoja ja lehdistökuvia:
Petronella Grönroos, näyttelykoordinaattori, +358 9 612 3344, petronella.gronroos@hippolyte.fi

David Muth, Turku 2011 #1

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors
+358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

7.12.2012 – 5.1.2013
DAVID MUTH
Preface

Poeten Konrad Bayer, en av Wiener Gruppes grundare, ser språket som en plats för konventionen – en plats där individen är underställd i förhållande till samhällets både permanenta och onoterade rättelser. För att utvidga tankesättet, kan man även betrakta andra o-verbala oråden som design eller arkitektur som språkliknande system – områden där en avkodbar visuell vokabulär framstår att ha etablerats.

Verken som visas i utställningen Preface (Förord) – färgfotografier i stort format och manipulerade polaroidbilder – framställer människans omgivningar utan dess invånare: de visar spår som lämnats av okända protagonister eller dokument, likt tillsynes övergivna arrangemang som manifestationer av tidigare kreativa val. Vissa av dessa kompositioner reflekterar tanken om kulturella restriktioner och dess inverkan på identiteten, andra framställer flera lager av betydelser som är i förhandling med varandra. Utställningen innehåller även en ny video som nyligen förverkligats i Åbo.

David Muth är konstnär, musiker och programmerare. Efter sin uppväxt i Salzburg, Österrike, flyttade han till Stor-Britannien för att studera vid Middlesex University, varifrån han utexaminerades med en magisterexamen i digital konst. Nu bor och arbetar han i London, Wien och Åbo. I sitt konstnärskap förenar han konceptuella och experimentella sätt och sin bakgrund i arkitektur. Hans projekt sträcker sig från installationer och omgivningar med gensvar till video och experimentell dokumentär, samt komposition och musikframföranden.

Muths verk har visats internationellt på platser och under evenemang, inkl. Musée d’Art Contemporain i Montreal, Museet för samtidskonst Kiasma i Helsingfors, Ars Electronica i Linz, ISEA2006 i San Jose, Le Cube i Paris, Montevideo i Amsterdam, Laboral i Gijón, SIGGRAPH2009 i New Orleans och Museo Reina Sofía i Madrid. Han undervisar vid Goldsmiths och vid Royal College of Art i London.


För mera information och pressbilder :
Petronella Grönroos, utställningskordinator, +358 9 612 33 44, petronella.gronroos@hippolyte.fi

 

Kiitos, Tack: