Pasi Rauhala Fragmented Reality 3.–26.8.2018

Valokuvagalleria Hippolyte

Pasi Rauhalan vuorovaikutteisen installaation teokset reagoivat katsojan liikkeisiin ja toimiin näyttelytilassa. Lähtökohtana näyttelylle on ollut ajankohtainen keskustelu totuuden kokemuksen muuttumisesta saatavilla olevan informaation määrän kasvaessa entisestään. Siinä missä algoritmit muovaavat sosiaalisen median sisältöä käyttäjän toimien perusteella, näyttelyssä katsojan läsnäolo ja valinnat tilassa vaikuttavat sen esittämiin totuuden vertauskuviin. Teokset muuttavat olemustaan ja hajoavat katsojan niitä tarkkaillessa.

Fragmented Reality kysyy, voiko todellisuus näyttäytyä meille muuna kuin pirstaloituneena ja henkilökohtaisena kokemuksena ja millaisia seurauksia voi olla totuuden arvon romuttumisella? Tullessamme tietoisemmiksi siitä miten saamamme tieto on sen määrästä huolimatta yhtä valikoitua kuin aina ennenkin käy ajatus todellisuudesta kenties entistä sumeammaksi ja tavoittamattomammaksi. Valeuutisten, klikkiotsikoiden ja sisältömarkkinoinnin värittämässä maailmassa mielipide ja tosiasia ovat helposti keskenään vaihdettavissa.

Valokuvan mullistettua näkökulmamme todellisuuden esittämiseen jo kauan sitten, tuovat virtuaalinen ja lisätty todellisuus sen jatkoksi uusia mahdollisuuksia kokea omaa todellisuuttamme ylittäviä näkymiä. Myös tekoäly haastaa ymmärryksemme siitä mitä pidetään todellisena tai mahdollisena. Visuaalisesti Pasi Rauhalan teos muistuttaa osin graafista esitystä jostain, jota omat aistimme eivät pysty havaitsemaan. Galleriatilan seinälle heijastuvassa projisoinnissa katsojan liikkeiden ja toimien perusteella muuttuva viivasto mittaa kenties jonkun kuvitteellisen olion kokemus- ja havaintomaailmaa – jotain meille vierasta todellisuutta johon ihmisaistein ei ole pääsyä. Samalla näyttelyn teokset reagoivat myös toisiinsa, sulkien ihmisen pois laitteiden välisestä keskustelusta.

Pasi Rauhala on Lohjalla asuva ja toimiva monialainen kuvataiteilija, joka käsittelee teoksissaan arkitodellisuuden kysymyksiä. Rauhala hyödyntää työskentelyssään niin mediataiteen uusimpia tekniikoita kuin kierrätysmateriaaleja ja nostalgista esineistöä. Hänen teoksilleen ominaista on vakavien aiheiden ympärille kietoutuva humoristisuus sekä mittasuhteilla leikittely. Pasi Rauhalan teoksia on ollut esillä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin yksityis- ja ryhmänäyttelyissä vuodesta 2004 alkaen. www.pasirauhala.fi

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskuksen audiovisuaalisten taiteiden toimikunta ja Uudenmaan taidetoimikunta.

 

Pasi Rauhala
Fragmented Reality

3.–26.8.2018
Valokuvagalleria Hippolyte
Avoinna: ti–pe 12–17, la–su 12–16