Janne Riikonen When Everything Comes Together, but Nothing Makes Sense 9.8.–1.9.2019

Hippolyte Studio

Janne Riikosen näyttelykokonaisuus on visuaalinen tutkielma ruotsalaisesta graffitikulttuurista. Näyttelyssään When Everything Comes Together, but Nothing Makes Sense Riikonen tarkastelee erityisesti graffitin tekijöitä ja heidän omistautumistaan riskialttiille urbaanille taideliikkeelle.

Siitä lähtien kun graffiti rantautui Ruotsiin 1980-luvun puolivälissä, ovat sadat, jopa tuhannet graffitimaalarit – tai vandaalit – omistaneet elämänsä tälle taiteenmuodolle. Maalaustensa ansiosta ”graffarit” saavat kunnioitusta oman, melko pienen yhteisönsä sisällä, samalla kun heitä yleisesti pidetään yhteiskunnan riesana. Graffareiden uskaliaisuus, omistautuneisuus ja pyrkimys riskialttiuteen kasvattavat yksilön statusta yhteisön keskuudessa. New Yorkissa 1970-luvulta alkunsa saanut junien maalaaminen näyttäytyy graffitikulttuurin sisällä arvostetuimpana graffaamisen muotona. Kiinnijäämisen riski on korkea, mutta kunnian ja adrenaliinipiikin tavoittelu pitää omistautuneen maalaajan otteessaan.

Riikonen kiinnostui graffitikulttuurista jo nuorena – erityisesti graffitien leimaava olemus kaupunkiympäristössä ja -maisemassa vetivät taiteilijaa puoleensa. Riikonen on kuvannut ruotsalaista graffitikulttuuria neljän vuoden ajan (2015-2019) keskittyen kolmeen pääteemaan. Projektin pääpaino on rehellisissä henkilökuvissa, jotka keskittyvät erityisesti graffitin tekijöihin ja siihen, millaisena he kokevat asemansa yhteiskunnassa. Henkilökuvien taustana on paikkoja, joissa on jääty kiinni, loukkaannuttu, vietetty aikaa lapsena tai käyty vain lenkillä perheen kanssa. Näyttelyn toiminnalliset kuvat kertovat maalareiden omistautumisesta harrastukselleen ja antavat ulkopuolisille mahdollisuuden kurkistaa graffitimaailman sisälle. Kolmannen ulottuvuuden kokonaisuuteen tuovat kuvat julkisista tiloista, joista graffiti on puhdistettu pois. Teokset herättävät kysymyksiä graffitin puhdistuksen välttämättömyydestä ja tietynlaisen kaupunkiympäristön subjektiivisuudesta.

Graffitikulttuuria on viime aikoina kohdannut laajempi yhteiskunnallinen asenneilmapiirin muutos ja suhtautuminen graffiteihin on muuttunut liberaalimmaksi myös lainsäädännöllisellä tasolla. Toisaalta graffitiin liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu kohdistuu useimmiten yhä graffitin puhdistamisesta koituviin kustannuksiin, siinä missä itse graffitimaalarit pysyvät tuntemattomina hahmoina. Riikonen pyrkii teossarjallaan lisäämään tietoa ja ymmärrystä graffitikulttuuria kohtaan, ja samalla rikkomaan lajin harrastajiin liittyviä stereotypioita nuorista syrjäytyneistä miehistä. Teosten henkilöt pysyvät anonyymeinä, mutta heitä ei myöskään esitetä graffiti-pseydonyymeillä. Näin Riikonen haluaa korostaa tekijöiden tasa-arvoista yhteiskunnallista asemaa kulttuurin sisäisestä hierarkisesta statuksesta riippumatta.

Janne Riikonen (s. 1988) on Tukholmassa, Ruotsissa, työskentelevä freelance-valokuvaaja. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Keski-Ruotsin yliopistosta. Lisäksi Riikonen on perustanut valokuvakirjakustantamo Kult Booksin. Taiteellisessa työskentelyssään Riikosta kiinnostavat oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin ja globaaleihin ilmiöihin liittyvät kysymykset. When everything comes together but nothing makes sense on aiemmin ollut esillä mm. Tukholman valokuvamuseo Fotografiskassa osana Fotografiska Talent 2018 -näyttelyä. Projekti julkaistaan Personalia-nimisenä valokuvakirjana elokuussa 2019. www.janneriikonen.com

 

Janne Riikonen
When Everything Comes Together, but Nothing Makes Sense
Hippolyte Studio
9.8.–1.9.2019
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

kuva: Janne Riikonen, portrait_18_75_01