Johanna Ketola For G, As Ground – A Spring 28.10.–20.11.2022

Valokuvagalleria Hippolyte

”In your spinal cord, there is a dark, blue and deep lake.”

 

Johanna Ketolan näyttelyssä For G, As Ground – A Spring on esillä installaatio, joka koostuu kahdesta teoksesta; The Ground ja A Spring. Teokset lomittuvat toisiinsa näyttelyssä, johon niille on rakennettu yhteinen äänimaailma. Liikkuvasta kuvasta, valokuvasta ja tilaan vapaasti asettuvista kappaleista muodostuva kokonaisuus rakentuu taiteilijan kirjoittaman 5-osaisen runon ympärille. Näyttelyn teokset ovat osa laajempaa monimediallista teoskokonaisuutta For G, as Ground, johon on aiemmin kuulunut muun muassa live-performansseja.

Teosten taustalla Ketolan kiinnostuksen kohteina ovat olleet kieli sekä materia sen eri muodoissa. Teoksessa The Ground sanojen ja kuvien yhdistelmät ilmentävät kielen vajavaisuutta ja toisaalta kuvastavat erilaisten kappaleiden tai kehojen materiaalista yhteyttä. The Ground pohjautuu henkilökohtaiseen kokemukseen, jossa Ketola on todistanut läheisen toipumista vakavasta onnettomuudesta – itsestään selvänä pidetyt perustoiminnot, kuten puhuminen, nieleminen, näkökyky, raajojen liikuttaminen tai sanojen merkityksen ymmärtäminen, kyseenalaistuivat. Näyttelyn teksti- ja kuvamaailma ilmentää kielen hajoamisen lisäksi myös kehojen hajoamista – ja elpymistä.

Ydinkokemus näyttelykokonaisuuden taustalla on aistimus ihmiskehon sekä muiden orgaanisten ja ei-orgaanisten kehojen materiaalisesta yhteydestä. Viettäessään kuukausia parantoloissa, joissa oleminen keskittyi ei-kielellisiin ja fysiologisiin prosesseihin, kokemus ajasta alkoi Ketolan ympärillä taipua ja etääntyä tavanomaisesta. Tilalle tuntui tulevan uudenlaisia ajallisia ja materiaalisia pulsseja, joihin samaistua, kuten maapallon geologiset ja hydrologiset kierrot. Teoskokonaisuuden teksti lähestyykin erilaisten kehojen, kuten maapallon ja ihmiskehon, sairaustilaa yhtenä kokonaisuutena.

A Spring -teos antaa Ketolan kirjoittamille runoille kuvallisen ilmaisun ja keskittyy erityisesti toipumisen kokemukseen. Teos on kuvattu taiteilijaresidenssin yhteydessä Paimion entisessä parantolassa. A Spring ei kuitenkaan kuvaile parantolaa vaan pyrkii luomaan omalakisen maailman, joka voisi sijoittua minne tahansa. Teoksessa nähdään eräänlaisia puhelaulajia, jotka toistavat runojen sanastoa. Teoskokonaisuuden innoittajana on toiminut myös arkaaisen itkuvirsiperinteen tapa käsitellä huolta, jossa ikään kuin eletään konflikti kehollisesti läpi, sanoja laulaen.

 

Johanna Ketola (s.1978) on valmistunut Taideyliopiston Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolta ja Lahden Muotoiluinstituutin valokuvauksen osastolta sekä opiskellut valokuvataidetta Gerrit Rietveld Academiessa Alankomaissa. Ketola työskentelee videon, installaation, valokuvan ja tekstin keinoin.

Teoskokonaisuuden äänisuunnittelusta on vastannut muusikko-tuottaja Petri Alanko. Näyttelyn valaisun on tehnyt Anna Pöllänen. Teoskokonaisuudessa esiintyvät Jessie Bullivant, Satu Herrala, Sari Hiltunen, Johanna Ketola, Sara Salamäki, Johanna Sipilä, Reetta Sironen ja Asiya Wadud.


Teoskokonaisuutta ovat tukeneet Suomen kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus Taike, Koneen säätiö ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK sekä HIAP – Helsinki International Artist Programme, Paimion parantolan säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto residenssien muodossa.


Taiteilijan kiitokset: Janina Ahlfors, Petri Alanko, A. Andersson, Martin Born, Jessie Bullivant, CaConrad, Satu Herrala, Sari Hiltunen, Tiina Hirvonen, Matti Huttunen, Pilvi Hyväri, Ella-Noora Koikkalainen, Muriel Kuoppala, Raili Kyntäjä, Sirpa Laaksonen, Astri Laitinen, Katja Lautamatti, Kristina Marenk, Silja Mäki, Jaakko Pallasvuo, Mika Palonen, Eleonora Pecoraro, Johanna Sipilä, Reetta Sironen, Guido van der Werve ja Asiya Wadud sekä Monitoimitila O.

 

Johanna Ketola
For G, As Ground – A Spring

28.10.–20.11.2022
Valokuvagalleria Hippolyte

Kuva: Johanna Ketola, A Spring, stillkuva, 2022