Jukka Tilus Billions of Neutrinos Pass Through Us Every Second Like We Are Nothing 3.–26.9.2021

Hippolyte Studio

Jukka Tiluksen näyttely Hippolyte Studiossa koostuu kuvista, joita hän kerää alati kasvavaan ”arkistoon”. Arkisissa tilanteissa otetut kuvat ovat materiaalia, jota Tilus kerryttää kuvaamalla päivittäisessä elämässään aina kohdatessaan jotain kiinnostavaa. Kyseinen kuvaamisen tapa on muodostunut osaksi hänen työskentelyään viime vuosien aikana, ikään kuin vastapainoksi kaikelle muulle, erityisesti mietityimmille kokonaisuuksille ja taiteellisen työskentelyn sanallistamiselle. Harkitumman, kieleen nojaavan työskentelyn rinnalle on noussut tarve löytää vapaampi, spontaanimpi tapa reagoida ympäristöön ja sen tilanteisiin.

Ympäröivän elämän tallentaminen ja kohdattujen, satunnaisten tilanteiden kuvaaminen on tietenkin luontaista juuri valokuvalle välineenä, ja siihen liittyvät traditiot ovat läsnä myös Tiluksen työskentelyssä. Hänen ilmaisussaan näkyy jälkiä niin katuvalokuvauksen perinteestä kuin 1900-luvun loppupuolen kuvaajien oman elinpiirin puoleen kääntyvästä dokumentaristisesta kuvasta. Näyttelyn nimi puhuu kehojemme läpi pyyhältävistä alkeishiukkasista, neutriinoista, jotka kuvastavat Tilukselle sattuman virtaa ja tapahtumien hetkellisyyttä. Toisaalta nuo näkymättömät, pienet partikkelit kiinnittävät meidät aina myös menneeseen – kaikki muuttuu jostain hetkestä tähän hetkeen.

Näyttely heijastelee lähteenään toimivaa kasvavaa kuvamassaa myös toteutuksessaan; kuvat muodostavat studiotilaan ryhmittymiä, joiden yksittäisiä osia taiteilija vaihtaa sen kuluessa. Näyttelyllä ei siten ole yhtä lopullista, valmista olomuotoa, kuten ei myöskään sen muodostavaa materiaalia tuottavalla kuvausprosessilla. Improvisointi ja kokeilu ohjaavat sekä Tiluksen kuvaamista, näyttelyn rakentamista että toivottavasti myös katsojan kokemusta kuvista, jotka on koettavissa niin näyttelytilassa kuin verkossa – aina uusina yhdistelminä.

Jukka Tilus on Vantaalla asuva kuvataiteilija ja valokuvaaja. Tilus on valmistunut medianomiksi Lahden Muotoiluinstituutista (nyk. LAB-Ammattikorkeakoulu) opiskeltuaan ensin kuvataidetta Limingan taidekoulussa. Hänen kuviaan on nähty Helsingissä edellisen kerran keväällä 2020 Kalasataman Vapaakaupungin näyttelytilassa. Viime vuosina Tiluksella on ollut yksityisnäyttelyitä myös Pohjanmaan Valokuvakeskuksessa Lapualla (2019) sekä Galleria Uusi Kipinässä Lahdessa (2019).

www.jukkatilus.com

kuva: Jukka Tilus, 2019

Jukka Tilus
Billions of Neutrinos Pass Through Us Every Second Like We Are Nothing

3.–26.9.2021
Hippolyte Studio