Kaisa Syrjänen Tutkimus kauneuden politiikasta 1.–24.9.2023

Hippolyte Studio

Tutkimus kauneuden politiikasta on ote Kaisa Syrjäsen teoskokonaisuudesta, jonka ytimessä ovat ulkonäkötyö ja kauneus sosiaalisina ilmiöinä. Syrjänen käsittelee ulkonäön roolia ja merkitystä eritoten feminiinisyyteen ja naisoletettuihin kohdistuvien odotusten näkökulmasta.

Hippolyten Studioon suunniteltu installaatio koostuu erilaisten risteävien aikakausien havainnoista, huomioista, tarkasteluista ja väittämistä. Saattamalla omia ja kerättyjä valokuvia sekä muita aineistoja uusiin asiayhteyksiin, Syrjänen pyrkii raottamaan yhteiskuntamme valtasuhteita sekä vaadetta olla tietyn näköinen tietyssä paikassa. Kokonaisuutta ohjaavana punaisena lankana kulkee käsitys työstä ja sen suhteesta ulkonäköön.

Ulkonäkötyö on sosiologian termi, jolla kuvataan ulkonäön eteen tehtävää työtä. Se on arkipäiväistä toimintaa: laittautumista, ehostautumista, koristautumista, vaatteiden valitsemista ja puhtaanapitoa. Länsimaisessa kulutuskulttuurissa ja uusliberalistisessa ajatusmaailmassa ulkonäköä, kuten yksilöä ylipäätään, tarkastellaan usein talouden tavoin. Ihmiskehoon ja sen ulkokuoreen heijastetaan odotuksia tuottavuudesta, tehokkuudesta ja kunnollisuudesta. Kansalaisen ja yksilön tulee yksin ottaa vastuu itsestään – ennen kaikkea näyttää siltä, että pitää huolta itsestään. Työntekijälle ei kuitenkaan makseta ennen työpäivää tapahtuvasta ehostautumisesta, päinvastoin – ehostautumiseen kuluu tekijänsä aikaa, rahaa ja energiaa.

Näyttely sisältää lisäksi taiteilijan käymän keskustelun taloussosiologian tohtorin ja ulkonäkötutkija Erica Åbergin kanssa, joka on luettavissa erillisenä tekstinä.


Kaisa Syrjänen (s.1997) on helsinkiläinen kuvataiteilija ja valokuvaaja, joka työskentelee tutkimuslähtöisen taiteen parissa. Syrjänen yhdistää töissään erilaisia valokuvallisia materiaaleja, dokumentteja ja tekstejä. Häntä kiehtovat esittämismuoto sekä valokuvien merkitysten kontekstisidonnaisuuteen liittyvä jatkuva epävarmuus. Syrjänen on kiinnostunut taiteen ja tieteen yhtymäkohdista ja häntä inspiroivat kysymykset taiteen saavutettavuudesta. Syrjänen on valmistunut Lahden Muotoiluinstituutista valokuvauksen opintolinjalta vuonna 2022.

Taiteilijan työskentelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto sekä Taiteen edistämiskeskus (Taike). Kiitokset Fat Lizardille avajaisjuomien sponsoroinnista.

 

 

Kaisa Syrjänen
Tutkimus kauneuden politiikasta
1.–24.9.2023
Hippolyte Studio

 

 

Kuva: Kaisa Syrjänen, Hiusharja, 2021