2.–25.9.2016 KASTEHELMI KORPIJAAKKO
Raskas Huoleton

jaljet3_1728x1382

Maa kasvaa käsistämme kyliä ja satamia, luotisuoria leimikkoja, polkuja ja valtateitä. Jokaisessa rakennelmassa ja teon jäljessä on läsnä kaikki inhimillisen olemassaolon runsaus ja paino.

Kastehelmi Korpijaakon näyttelyssä Raskas Huoleton nähdään vähäeleinen kokonaisuus valokuvia kuopista, painoista ja ihmisen kuluttamasta maanpinnasta sekä kuva-aiheisiin kytkeytyvä esineinstallaatio. Pääosassa teoksissa on kosketus, joka katsojan tulkinnasta riippuen on yhtä aikaa hellä ja raskas. Näyttely käsittelee ihmistä jäljen jättäjänä sekä eroosiota aiheuttavana, kuluttavana voimana.

Teostensa kautta Korpijaakko pohtii ihmisen rakentaman kulttuurin ympäristölle aiheuttamia tuhoisia prosesseja. Näyttely sivuaa keskustelua antroposeenin aikakaudesta – siitä, kuinka kohdata oman olemassaolonsa vaikutukset aikana, jolloin ne ovat ratkaisevalla tavalla kaikkialla läsnä. Samalla teokset toimivat hyvin perustavanlaatuisella tasolla: ne kysyvät samoja tyhjentymättömiä olemassaoloon liittyviä kysymyksiä, joita on kysytty vuosisadasta toiseen.

Korpijaakko kuvaa kuoppia rajaten kuvan perinteisen muotokuvan tavoin. Kuoppa muotokuvan kohteena on liettualaissyntyisen filosofin Emmanuel Levinasin (1909–2005) ajatuksista syntynyt yritys kohdata maa kuvassa kuin kasvotusten. Levinas korosti kasvojen merkitystä ihmisten eettisille valinnoille ja hänen mukaansa juuri kasvot ovat se perustava ja välitön vaatimus toimia oikein, jolle muu eettinen toiminta rakentuu. Toinen näyttelyssä toistuva aihe on työmaiden pintoihin piirtyvät jäljet, jotka ovat sekä tilapäisiä että pysyviä. Niissä maan pinta vertautuu ihoon olemalla samaan tapaan herkkä pohja kosketuksen jäljille.

Näyttelyn tematiikka on kaksijakoinen: se käsittelee toisaalta tekojen raskaisiin vaikutuksiin liittyvää syyllisyyttä ja toisaalta pyrkimystä keveyteen, yrityksiä toimia hyvin ja olla kunnioittavassa yhteydessä ympäröivään todellisuuteen. Raskas Huoleton on eroosion ja lempeän huolenpidon elegia, ehdotus asenteeksi ja katseen tarkentaminen yksityiskohtaan: siihen, miten tuhannet kosketukset kuluttavat kallion siltä kohdin kun se julistetaan pyhäksi, kuvailee taiteilija itse käsittelemäänsä aihetta.


Kastehelmi Korpijaakko
(s.1984) viimeistelee opintojaan Aalto-yliopiston Valokuvataiteen maisteriohjelmassa. Korpijaakon työskentelyä määrittelee ympäristöhuoli sekä kiinnostus valokuvan rooliin yksilön eettisen ymmärryksen rakentumisessa. Hänen teoksiaan on aiemmin nähty yksityisnäyttelyissä Helsingissä ja Turussa.

 

2.–25.9.2016
KASTEHELMI KORPIJAAKKO
Raskas Huoleton

VALOKUVAGALLERIA HIPPOLYTE
Yrjönkatu 8–10 sisäpiha, 00120 Helsinki
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Avoinna: ti–pe 12–17, la–su 12–16

(kuva: Kastehelmi Korpijaakko, Todiste nro. 040715, 2015)