28.11.–21.12.2014 Kenneth Bamberg: Koteka Impressions

Valokuvagalleria Hippolyte

poster

Näin ensimmäisen kerran kotekan eli peniskotelon tai -suojan Melanesiassa otetuissa valokuvissa Kulttuurien museossa Helsingissä.

Se oli tehty kalebassista ja simpukoista ja peitti muuten alastoman miehen siittimen. Se palautti mieleeni, kuinka kerran varhaislapsuudessani koristelin pippelini erivärisillä, kauniilla nauhoilla. Esitellessäni koristeltua sukukalleuttani mummolleni ymmärsin hänen katseestaan tehneeni jotain sopimatonta.

Muisto ja kuva kotekasta herättivät minussa kysymyksen siitä, miten suhtautuisimme penissuojaan, jos se siirrettäisiin nykypäivän länsimaiseen kulttuuriin. Mitä annettavaa traditionaalisella, falloksen muotoisella miehuuden symbolilla voisi olla ja millaisia muotoja moderni koteka saisi?

Kotekoita käytetään Melanesian, Etelä-Amerikan ja Afrikan heimokulttuureissa. Peniskoteloiden ulkomuoto ja merkitys vaihtelevat eri alueiden ja heimojen välillä. Kotekoja saatetaan käyttää niin asusteena, rituaaliesineenä kuin puhtaasti käytännön syistä.

Kysyessäni eri-ikäisiltä ja -taustaisilta ahvenanmaalaisilta miehiltä, haluaisivatko he rakentaa oman kotekansa ja tulla kuvatuiksi sen kanssa, ensireaktio oli usein hämmennys. Mukaan suostuneet sitoutuivat projektin edetessä siihen yhä hartaammin.

Kaikille oli tärkeää että koteka ilmentäisi heidän persoonaansa. Rakennusmateriaaliksi valikoitui muun muuassa vaimon kutoma villasukka, lapsuudesta rakas Mustanaamio-sarjakuva – sekä eriväriset, kauniit nauhat. Oli ilo todistaa miesten ylpeyttä valmiista koteloistaan.

Lopputulosten hämmästyttävä moninaisuus tuntuu kertovan, että nykyään on yhtä monta tapaa esittää miehisyyttä kuin on ihmisiäkin. Miehet kuvissani loivat kukin oman tulkintansa falloksesta, ja kotelot kasvoivat kehon ulkopuolisiksi sisäisen miehisen minäkuvan ilmentymiksi.

Oma kotekani on rakennettu haravasta, metalliverkosta ja kukkakorista. Haravan piikit symboloivat minulle elämän eri polkuja, joista valita, vihreä väri taas viattomuutta, joka muistuttaa minua siitä ensimmäisestä kerrasta, kun koristauduin johonkin samankaltaiseen.

– Kenneth Bamberg
www.kenbam.com

28.11.–21.12.2014
KENNETH BAMBERG
Koteka Impressions

Valokuvagalleria Hippolyte
Yrjönkatu 8-10 (sisäpiha), 00120 Helsinki
+358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Avoinna: ti–pe 12–16, la–su 12–16