Marja Söderlund Paikan käsikirjoitus 29.9.–22.10.2017

Hippolyte Studio

Marja Söderlundin näyttely tarttuu paikan tuntemiseen ja kokemiseen. Maisemien ja paikkojen kautta voimme olla yhteydessä, kuulua johonkin, vaikka paikat muuttuisivatkin.

Näyttelykokonaisuus noudattaa mise en abyme -rakennetta, jossa syvyyden vaikutelma syntyy, kun kokonaiskuvio toistuu pienemmässä muodossa suuremman kuvion sisällä. Söderlundin montaasimainen työskentely linkittyy teoksesta toiseen, rinnakkaisten hahmojen ja asetelmallisten ryhmien toistuessa. Yhdessä teokset rakentavat eri tavoin avautuvia ja sulkeutuvia sisäkkäisiä tiloja.

Taiteilijan kuvaamasta sekä löydetystä materiaalista koostuvien teosten pääroolissa ovat maisemien, sisätilojen ja arkkitehtonisten rakenteiden yhdistelmät. Kuvissa liikutaan vanhoissa paikoissa, puistoissa ja pihapiirissä – maisemissa, joihin taiteilija liittää muistumia muualta. Montaasien osaset siirtävät paikkaan rinnakkaisen tilanteen tai tapahtuman, mutta myös muokkaamattomat valokuvat liittyvät kokonaisuuteen kertautumisen kautta. Mittakaavan muutokset ja rakenteiden tai muotojen toistuminen tuovat esiin paikkojen ja hetkien yhteyksiä.

Paikkoihin liittyy tapahtumia, jotka voivat olla koettuja tai opittuja. Mennyttä tulkitaan nykyhetkessä aina uudestaan. Toisaalta nykyhetken hahmottamiseen tarvitaan menneisyyttä, historiaa ja sen tulkintaa. Marja Söderlundin teoksissa ei ole suoranaisesti sanallistettavia tarinoita, vaan rinnakkaista, liukuvaa, runonkaltaista tapahtumista. Paikan käsikirjoitus tarjoaa valokuvien kautta lähtökohtia ajan ja paikan kokemuksen tulkintaan.

Marja Söderlund on Helsingissä asuva ja toimiva kuvataiteilija, joka on valmistunut taiteen kandidaatiksi Taideteollisesta korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto) 1993. Hänen teoksiaan on ollut esillä Suomessa niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyissä jo 1990-luvulta alkaen. Edellisen kerran Marja Söderlundin yksityisnäyttely on nähty Helsingissä Galleria Heinossa. Hänen teoksiaan on useissa kotimaisissa kokoelmissa, kuten Valtion taidekokoelmassa sekä Saastamoisen säätiön kokoelmassa.

Kiitos: Taiteen keskustoimikunta

29.9.–22.10.2017
MARJA SÖDERLUND
Paikan käsikirjoitus

Hippolyte Studio
Yrjönkatu 8–10 sisäpiha, 00120 Helsinki, +358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Avoinna: ti–pe 12–17, la–su 12–16

kuva: Marja Söderlund, Sisäkuva, 2012/2017