Marko Karo Sea Change 29.10.–21.11.2021

Valokuvagalleria Hippolyte

Marko Karon näyttelyssä Sea Change nykyhetki avautuu pohdittavaksi kuvitellun tulevaisuuden näkökulmasta. Näyttelyn nimeä kantava videoteos (Sea Change, 2021) tarkastelee yhteiskuntamme kantavien rakenteiden haurautta ja kuvitteellisuutta hyödyntäen sekä dokumentaarisia että fiktiivisiä aineksia. Teoksessa katsoja kohtaa vieraan, mutta kuitenkin tunnistettavan vedenalaisen maailman: meren pohjalle kivettyneiden metsien, toinen toistaan seuraavien tiilimuurien ja kivikasoiksi murentuneiden rakennusten katveesta paljastuu raunioitunut vankila, aikojen saatossa kadonneen kulttuurin kurinpidollinen rakenne. Millaisesta yhteiskunnasta tämä muinaisjäänne kertoo?

Teos näyttää arkisena itsestäänselvyytenä pidetyn rangaistusjärjestelmän entropian muokkaamana kohteena, tulevaisuuden fossiilina, joka horjuttaa sekä ihmiskeskeiseen ajallisuuteen että ulossulkemiseen pohjautuvaan yhteisöllisyyteen liittyviä käsityksiä. Marko Karo on viime vuosina kehittänyt työskentelyään kohti spekulatiivista visuaalista arkeologiaa tuoden esiin paitsi sivuun jääneitä historioita myös mahdollisia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Erilaisia tulevaisuudennäkymiä hahmotteleva lähestymistapa toimii Karolle keinona nostaa esiin perustavia kysymyksiä sekä väkivallan ajallisuudesta ja kuvallisuudesta että yhteisyyttä rakentavista ja erottavista voimista.

Näyttelyn nimi, Sea Change, viittaa merkittävään suunnanmuutokseen, olennaiseen käännekohtaan. Tämä avautuu tulkittavaksi monin eri tavoin. Karon videoteoksen kertoja antaa hienovaraisia vihjeitä yhtäältä yksittäisestä perustavanlaatuisesta tapahtumasta, mutta toisaalta myös rakenteellisesta siirtymästä tai uudelleenajattelusta. Näyttely jatkaa Karon työskentelyä luonnehtivaa erilaisten aikatasojen yhteen punomista. Siinä missä edellisessä Hippolyten näyttelyssään hän toi kosketusetäisyydelle kaksi vuosisadan erottamaa valokuvallista maailmaa (Book of Stains, 31.10.-23.11.2014) on tällä kertaa näyttämöllä samanaikaisesti nyt-hetki ja inhimilliset rajat ylittävä tulevaisuus.

Marko Karo on helsinkiläinen kuvataiteilija joka käyttää työssään valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Hänen teoksensä liittyvät usein erilaisiin konflikteihin ja niiden paikkoihin; historiallisiin tapahtumiin, inhimillisen ja ei-inhimillisen rajoihin sekä niihin nivoutuviin geopoliittisiin konteksteihin ja juridisiin rakenteisiin. Karo on opiskellut valokuvataidetta Taideteollisessa korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopisto), oikeustiedettä Turun yliopistossa sekä kriittistä teoriaa Lontoon yliopiston Birkbeck Collegessa. Hän on toiminut myös kuraattorina sekä opetustehtävissä mm. Aalto-yliopistossa. Marko Karon teoksia on ollut esillä useissa näyttelyissä Suomessa ja sen ulkopuolella. Helsingissä hänen töitään on ollut viimeksi nähtävillä ryhmänäyttelyssä Toista mieltä! Helsingin kaupunginmuseossa vuonna 2019. Parhaillaan hän kuvaa systeemisen väkivallan merkitsemiä paikkoja Koneen Säätiön rahoittamassa kolmevuotisessa hankkeessa.


Marko Karo

Sea Change

29.10.–21.11.2021
Valokuvagalleria Hippolyte

 

Kiitos:

kuva: Marko Karo, stillkuva teoksesta Sea Change, 2021