Mikko Rikala Drift 5.–28.2.2021

Valokuvagalleria Hippolyte

Mikko Rikalan näyttelyssä on sekä valokuvia että pieniä veistoksellisia elementtejä, joiden kautta taiteilija käsittelee ajan ja sen kokemuksen suhteellisuutta sekä materiaalien kiertokulkua. Teoksissa on nähtävissä jälkiä muutoksista, joita erilaiset näkymättömät voimat jättävät ympäristöön ajan kuluessa. Niissä on läsnä myös samojen prosessien syklinen luonne ja kahdensuuntainen liike, jota toisensa kohtaavat materiaalit synnyttävät. Juuri nämä ympäristössä tapahtuvat ja ihmisaistien kautta havainnoitavat muutokset saavat meidät yhtäältä hahmottamaan ajan kulumista omassa kokemusmaailmassamme, mutta toisaalta niiden kautta on kuitenkin mahdotonta ymmärtää suurempia, inhimillisen mittaluokan ylittäviä muutoksia.

Keskeinen prosessi Rikalan työskentelyssä on hidas ja keskittynyt havainnointi. Geologiset ja kulttuurihistorialliset ajanjaksot ovat vaikeasti hahmotettavia, sillä ne ylittävät ihmisen olemassaolon ajan. Maan muodostumisen ja mannerten kokoisten muutosten näkyväksi tulemiseen tarvitaan monta ihmisen olemassaolon aikaa, samalla tavalla kuin tyylisuuntien syntymiseen ja kuolemiseen. Silti suuretkin syklit koostuvat lopulta samoista, toistuvien muutosten kiertokuluista, kuin arkisen elämän rytmi. Rikalan kuvissa esimerkiksi rapautuvat mantereen reunat, veden pyörteet ja sen virta tekevät näkyvämmäksi näitä vääjäämättömiä, hitaita voimia ihmisen hallinnan ulkopuolella.

Näyttelyyn kuuluvassa tekstiteoksessa Mikko Rikala kiinnittää huomiota ihmiskeskeisen perspektiivin syntyaikoihin ja -paikkoihin. Modernin, Eurooppalaisen, kaupungistuneen subjektin synnyn on mahdollistanut järjen näennäinen irtautuminen ruumiista ja ihmisen erottautuminen luonnosta. Tekstissä ympäristönsä muotoihin ja vuorokaudenaikojen tai sään mukanaan tuomiin muutoksiin keskittyvä kertoja löytää kuitenkin pysähtyessään hetkellisen mahdollisuuden sulautua itsekin muodoksi; osaksi maiseman virtaa.

Mikko Rikala on Helsingissä toimiva valokuvataiteilija. Hän on jo pitkään lähestynyt työssään aikaa ja aikakäsitystä. Syklisyyden ja toisteisuuden teemat ovat muodostuneet myös osaksi hänen taiteellista työskentelyään. Saman kuvan toistaminen, sarjoittainen kuvaaminen sekä vedosten jättäminen ajan ja elementtien armoille muodostuvat lähes meditatiiviseksi tavaksi lähestyä aikaa aiheena. Rikala on valmistunut Aalto-yliopiston Valokuvataiteen maisteriohjelmasta, jonka lisäksi hän on opiskellut valokuvausta myös École Supérieure National de la Photographiessa, Ranskassa, Lahden muotoiluinstituutissa, Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimédiassa, Espanjassa. Helsingissä hänen teoksiaan on nähty viimeksi yksityisnäyttelyssä Galleri Sinnessä (yhdessä Juuso Noronkosken kanssa) vuonna 2018. www.mikkorikala.com

Näyttely on saanut tukea Taiteen edistämiskeskukselta.

Mikko Rikala
Drift

Valokuvagalleria Hippolyte
5.2.–28.2.2021
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

kuva (yllä): Mikko Rikala, Edge of Europe (south), 2021
installaatiokuvat (alla): Milla Talassalo