Milla Talassalo 3 1.–24.3.2019

Hippolyte Studio

Milla Talassalon näyttelykokonaisuus on tutkielma kolmoissisaruudesta. Näyttelyssään 3 Talassalo pohtii minuutta ja omaa identiteettiään suhteessa samanikäisiin sisaruksiinsa.

Kolmoissisaruutta on vaikea selittää, parasta on tulla ymmärretyksi joskus jopa ilman sanoja. Toisen huoli on oma huoli ja toisen ilo oma ilo. Lapsena siskokset pitivät aina yhtä: samat aikataulut, samat harrastukset, samat kaverit ja sama koulu. Ulkopuolisten katseiden ja ihmettelyjen alla siskokset kuitenkin tunsivat olonsa välillä turhautuneiksi. Talassalolla oli usein tunne, että lähipiiriin kuulumattomat eivät ajatelleet siskoksia yksilöinä, kun taas perhepiirissä he olivat kuin kuka tahansa yksilöllinen perheenjäsen.

Hippolyte Studiossa esillä olevan näyttelyn katsojana ja katsottavana olemisen teema kietoutuu minuuden kokemiseen. Teoskokonaisuus on samaan aikaan sekä intiimi että etäinen. Useissa näyttelyn teoksissa Talassalo käsittelee minuutta omakuvin, mutta myös viittauksin luontoon. Samalla hän pohtii näkymättömyyden tematiikkaa. Näyttelyn ydinkysymys kuuluukin: olenko yksin näkymätön? Kuka minä olen ilman sisariani?

Valokuvissaan Talassalo havainnoi sisarten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä minimalistiseen tyyliin kuvaamalla asioita ja esineitä valkoista taustaa vasten, ja toisaalta myös hyödyntäen pitkällä valotusajalla aikaansaatua poeettista kerroksellisuutta. Lapsuuden muistikuvia, mennyttä, aikuisuutta ja nykyhetkeä käsittelevä näyttely nostaa esiin ajatuksia perheyhteyden tärkeydestä ja elämänmittaisista ihmissuhteista.

Milla Talassalo (s. 1981, Mänttä) on Helsingissä asuva ja työskentelevä valokuvaaja. Talassalo opiskelee Tampereen yliopistossa Visuaalisen journalismin maisteriohjelmassa. Hippolyte Studiossa esillä oleva teoskokonaisuus on ensi kertaa esillä, ja Talassalo työstää parhaillaan aiheeseen liittyvää valokuvakirjaa.

Näyttely mediassa
Fast Forward: Women in Photography
Me Naiset

 

Milla Talassalo
3
Hippolyte Studio
1.–24.3.2019
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

kuva: Milla Talassalo, Kolmoset, 2019