Milla Toukkari

Milla Toukkari Die Verwandlung 25.11.–18.12.2022

Hippolyte Studio

Milla Toukkarin Die Verwandlung -näyttelyn muotoutumisen monista rinnakkaisista prosesseista yksi on ollut ihastuminen tiettyyn vanerilevyyn. Ihastumisen juurisyy oli puun syyn näkyväksi tulemisessa. Kulkiessaan työmaa-aidan ohitse Toukkari havainnoi levyjen harmaantumisen myötä tapahtuvaa havuvanerin kuvion paljastumista. Hän alkoi haaveilla levyn painamisesta ja siitä, mitä kaikkea painoväri saattaisi paljastaa tuosta oikeustaloa pystyssä pitävästä levystä.

Toukkari sai neuvoteltua vanerilevyn itselleen mutta työhuoneella levy ei kuitenkaan enää ollut rakennusmateriaalia: painettuna se tuotti kuvan, joka on vanerin, rakennusmateriaalin ja itse oikeustalon rakennustyömaan käsitteellinen esitys. Puulevyn muutosprosessiin yhdistyy näyttelyssä myös kirjallisia ja biografisia viitteitä, joiden kautta Toukkari käsittelee ihmisen ja luonnon, taiteen ja työn keinotekoisia kategorioita.

Teoksissaan Toukkari tutkii viivan kääntymistä̈ toisille menetelmille ja uusiin yhteyksiin. Painetun kuvan lisäksi hän tutkii viivan läheisyyttä̈ toiseen todellisuuden paljastamisen, näkyväksi tekemisen ja tallentamisen tekniikkaan – valokuvaan. Näyttelyyn installoitu kokonaisuus rakentuu tyhjentyneestä työmaalevystä, joka on luovuttanut viivansa painokuviin, kollaaseihin ja taiteilijakirjaksi tiivistyneeseen taiteellisen tutkimuksen prosessiin.

Koukeroiset ja katkonaiset, karvantapaiset piirros- ja painoviivat samalla täyttävät pintaa että̈ tekevät sen näkyväksi. Nämä kuvan pienimmät elementit toisaalta piirtävät kuvan esiin, ja toisaalta auttavat kyseenalaistamaan sen pinnan. Parhaimmillaan viivojen verkosto voi paljastaa myös itsemme ja todellisuuden väliin pystyttämämme seinän. Kääntymällä pois alkuperästään, muuttamalla muotoaan käsitteellisiksi, nuo viivat tuovat esiin jotain uutta: puunsyyn painettu kuva näyttää puun selvemmin. Karvan kuva näyttää, mitä ajattelemme eläimestä. Kirjasintyypin päätteet paljastavat kirjoittajan.

 

Milla Toukkari (s. 1986) on vuonna 2015 Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta valmistunut kuvataiteilija, taideopettaja ja museoteknikko, joka työskentelee erityisesti painetun kuvan, tekstin ja installaatioiden parissa. Hän on yksi helsinkiläisen KELLARIPRESS-taidegrafiikan työhuoneen perustajajäsenistä. Toukkari tutkii painetun kuvan olemusta käsitteellisenä ja erityisesti taidegrafiikasta käsin, mutta menetelmärajoja kiinnostavimpina hän pitää käsitteiden ympärille hahmottuvia taidetekoja. Hänen työskentelynsä keskittyy mm. kollaasin, tulemisen ja eron teemoihin. Toukkari on pitänyt yksityis- ja yhteisnäyttelyitä Suomessa mm. Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Hänen teoksiaan on useissa kansallisissa kokoelmissa. Viime vuosina Toukkari on työskennellyt monissa kansainvälisissä residensseissä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

 

Taiteilijan kiitokset: Suomen Taideyhdistys, Vesa Laitinen, Tuomas Toukkari, Aki Kaivola

 

Milla Toukkari
Die Verwandlung

25.11.–18.12.2022
Hippolyte Studio

 

 

 

kuva: Milla Toukkari, yksityiskohta teoksesta Mitä minulle on tapahtunut? Ajatteli Gregor. Se ei ollut unta. Hänen huoneensa, kunnollinen joskin hieman liian pieni ihmisen huone lepäsi rauhallisena neljän tutuksi käyneen seinän sisällä. Pöydän yläpuolella, jonne oli levitetty näytekokoelma kangastilkkuja – Samsa oli kauppamatkustaja – , riippui kuva, jonka hän hiljakkoin oli leikannut jostakin kuvalehdestä sekä varustanut sievällä, kullatulla kehyksellä. Kuva esitti naista, joka turkishattu ja kaulapuuhka yllään istui suorana ja kohotti katsojaa kohti raskasta käsipuuhkaa, johon hänen koko käsivartensa oli uponnut, 2022