5.–28.4.2013, Natalia Kopkina: 10/10

Valokuvagalleria Hippolyte

VALOKUVAGALLERIA HIPPOLYTE
Yrjönkatu 8–10 (sisäpiha), 00120 Helsinki, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

5.–28.4.2013
Natalia Kopkina
10/10

 

Kuten elämää, myös valokuvaa pitäisi ymmärtää holistisesti eikä pelkästään kuvaelementtiensä summana. Valokuvassa on sanoin selittämättömiä ulottuvuuksia ja merkityksiä. Kun valokuva syntyy, syntyy aivan omanlaisensa maailma. Se on irrallinen todellisesta kohteestaan, ja on täydellinen itsessään. Olen kiinnostunut tämän uuden maailman tuottamasta tunne-elämyksestä, enkä niinkään sen järkiperäisestä analyysistä.

Näyttelyni Valokuvagalleria Hippolytessä koostuu kahdesta kokonaisuudesta; juuri valmistuneesta sarjasta 10/10 ja aiemmasta teoksestani After All (Kaiken jälkeen). Vaikka kokonaisuudet ovat erillisiä, ne tukevat toisiaan ja esittelevät ajatteluni ja työskentelyni jatkumoa.

Kolmen vuoden ajan olen kuvannut erilaisia ideoita erilaisista lähtökohdista, joista muodostui vähitellen kuvasarja 10/10. Pääosassa on ollut välitön, tunteeseen perustuva ja hidas työskentely, jota on tukenut ison negatiivikoon kameralla kuvaaminen. Sarjalla ei ole ennalta annettua teemaa eikä myöskään jälkikäteistä selitystä. Punaisena lankana on toiminut henkilökohtainen pohdiskeluni maailmasta ja todellisuuden luonteesta, sekä suhteeni valokuvaan ja muuhun kuvataiteeseen.

10/10 -sarjassa on kaikkiaan kymmenen kuvaparia, joista valmistuu näyttelyn yhteyteen kymmenen numeroidun kappaleen kuvasalkku.

After All -teos vuodelta 2009 käsittelee nimensä mukaisesti aikaa ja kaikkeutta, sekä elämän ja ihmisen olemassaolon turhuutta. Teos perustuu Saarnaajan kirjassa olevaan Ei mitään uutta auringon alla -tekstiin ja on syntynyt sen intuitiivisesta visualisoinnista. Myös tämä kokonaisuus koostuu kymmenestä valokuvasta.


Natalia Kopkina (s. 1984, Leningrad) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän suorittaa parhaillaan MA-opintoja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. 10/10 Valokuvagalleria Hippolytessä on Kopkinan ensimmäinen yksityisnäyttely.

 

Näyttelyä ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Valtion valokuvataidetoimikunta.

 

Untitled from series 10/10

 

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

5.–28.4.2013
Natalia Kopkina
10/10

 

Såsom livet, bör även fotografiet förstås holistiskt och inte enbart som en summa av dess föreställande delar. I fotografiet ingår dimensioner och betydelser som inte kan förklaras i ord. När ett fotografi föds är det en helt egen värld som ser sin födelse. Den är inte kopplad till objektet och är fulländad i sig själv. Jag intresserar mig för den emotionella upplevelsen som skapas av denna nya värld och inte i så stor utsträckning att dess rationella analyserande.

Min utställning på Fotogalleri Hippolyte består av två helheter: den nyligen avslutade serien 10/10 samt mitt tidigare verk After All (Efter allt). Fast helheterna är skilda, stöder de varandra och presenterar en linje i mitt sätt att tänka och arbeta.

Från serien 10/10 har en portfolio tillverkats i en numrerad upplaga på tio exemplar.


Natalia Kopkina
(f. 1984, Leningrad) bor och arbetar i Helsingfors. Hon är MA-studerande vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur i Helsingfors. 10/10 vid Fotogalleri Hippolyte är Kopkinas första separatutställning.

 

Utställningen har fått stöd av Alfred Kordelinin säätiö, Statens fotokonstkommission & Suomen Kulttuurirahasto.