Nuoret 2023 Timo Andersson, Iisa Lepistö, Amy Gelera & Dominik Fleischmann 5.–28.5.2023

Valokuvagalleria Hippolyte & Hippolyte Studio

Timo Andersson
Depictions

Timo Andersson esittää galleria Hippolytessä sarjan uusia maalauksia osana Nuoret 2023 -näyttelyä. Teokset on maalattu akryylilla kankaan päälle pingotetulle polyesteriverkkokankaalle ja viimeistelty värikkäällä polypropeeninauhakehyksellä. Tämän ympäröivän kehyksen tehtävä on korostaa kuvapinnan ja sen välittömän ympäristön välistä kontrastia. Se rajaa teokset fyysisiksi, kokonaisvaltaisiksi kappaleiksi, joilla on vahva tilallinen rooli ja aktiivinen toimijuus, joka ilmenee niiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa toistensa ja katsojan välillä.

Teosten pohjamateriaalina käytetyn polyesteriverkkokankaan voi ajatella olevan eräänlainen maalauksen ympärille kiristetty, sen alla olevasta kankaasta erillinen rakenne tai teline, jonka tehtävä on esittämisen sijaan yksinkertaisesti näyttää. Kankaan huokoinen, hienovaraisesti jännittynyt pinta sisältää maalauksellisten eleiden ja väripintojen risteäviä verkostoja, jotka vaikuttavat hetkittäin asettuvan luettaviin muotoihin – puoliksi hajonneisiin tai hajoaviin kehoihin ja paikkoihin, molekyylitason kauneuteen, epämääräistä elämää säteileviin tiloihin – asettumatta kuitenkaan lopulta mihinkään yksiselitteiseen genreen tai määritelmään. 

Teosten maailma ei ole abstrakti tai esittävä, vaan ne pyrkivät ainoastaan tuomaan esiin monitulkintaisia visuaalisia argumentteja, jotka voi joko vastaanottaa sellaisenaan tai sivuuttaa. Ne ovat omanlaistaan materiaalirunoutta, jossa ihmiselämän rujo, synteettinen kauneus kohtaa ylevän ja epätodellisen.

Timo Andersson (s. 1989) on Espoossa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, joka keskittyy tällä hetkellä erityisesti nykymaalauksen kieleen ja sen mahdollisuuksiin. Anderssonin maalausten voimakas visuaalinen luonne nojaa erilaisten synteettisten materiaalien käyttöön ja yhdistelyyn tavalla, joka korostaa hänen monimutkaista suhdettaan valitsemaansa välineeseen. Andersson on valmistunut Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2018.  Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä Suomen (viimeisimpänä Forum Box, Helsinki, 2021) lisäksi Saksassa ja Yhdysvalloissa, minkä lisäksi hän on osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin kotimaassa sekä ulkomailla. Hänen teoksiaan on muun muassa Kiasman, Saastamoisen säätiön, Porin taidemuseon (deponointikokoelma A.J.) ja Kuvataideakatemian kokoelmissa.


Näyttelyn teoksien toteuttamista on tukenut Suomen Kulttuurirahasto residenssityöskentelyn muodossa SeMA NANJIssa, Soulissa Etelä-Koreassa.

Kuva: Timo Andersson

 

Iisa Lepistö
Veiston pyöreä aika, kaiken lineaarisena näyttäytyvän keskellä

Iisa Lepistön Hippolytessä esillä oleva veistosinstallaatio, Veiston pyöreä aika, kaiken lineaarisena näyttäytyvän keskellä, asettuu galleriaan kuuden veistoksen muodossa, jotka ovat tilassa seinään kiinnitettynä sekä lattialle aseteltuna. Jalkojen ja maan välistä yhteyttä vaaliva teema ilmenee teoksen osana nähtävistä graniittikengistä, jotka viittaavat hieroviin akupunktio-jalkineisiin. Lisäksi kokonaisuuden veistokset tuntuvat kuin hakevan tasapainoa sekä itsensä, että alustansa välillä. Muotokielensä puolesta osa teoksista viittaa tunnistettaviin esineisiin kun taas osa säilyy abstrakteina, itsenäisinä veistos-objekteina. 

Osana Nuoret 2023 näyttelykokonaisuutta oleva teos käsittelee toistoa sekä kuvitteellista yhteyttä taiteiljan ja veistomateriaalin välillä – usein etenkin veistotaiteeseen liitetään käsitys jonkinlaisesta, lähes maagisesta yhteydestä. Omassa työskentelyssään, teksteissään ja veistoksissaan, Lepistö haluaa tuoda esiin suhteen yksipuolisuutta, vähättelemättä kuitenkaan sen tärkeyttä. Kivi, tai mikään muukaan veistomateriaali, ei halua häneltä mitään. Sen sijaan Lepistön oma suhde veistoon on toisteinen ja siten meditatiivinen sekä  merkityksellinen.

Toisteisuutensa ansiosta veisto liimaa jalkapohjani tiukasti maan pintaan. Toiston voi mieltää paikallaan olemiseksi, sillä sen luonne kieltäytyy heittäytymästä uusien rytmien vietäväksi. Käärmeen lailla se kiertyy kerälle kunnes päätyy puremaan omaa häntäänsä. Uskon kuitenkin, että ainoastaan tietynlainen jääminen ja samojen asioiden toistaminen yhä uudestaan, on tie yllättäville ajatuksille ja tulisille ideoille. On täysin ennalta-arvaamatonta, koska käärme päättää rikkoa kehän kiertämisen ja siirtyä kohti uutta toiston rinkulaa. Kohti oivallusta on työnnettävä jalat graniittikenkiin ja hypättävä käärmeen selkään”. 

Toukokuun lopussa julkaistavassa Nuori Voima (2/2023) lehdessä on Lepistön kirjoittama teksti, joka sivuaa Nuoret 2023 -näyttelyssä esillä olevaa teoskokonaisuutta sekä taiteilijan lähestymistapaa veiston praktiikkaan.

Iisa Lepistö (s.1994) on helsinkiläinen veistoksellisten elementtien sekä kirjoittamisen parissa työskentelevä taiteilija. Hänen työnsä pohjaa veistomaterian alkuperiin ja niiden mahdollisiin tulevaisuuksiin hyödyntäen veiston, taiteellisen tutkimuksen sekä kirjoittamisen keinoja. Viime vuosien ajan työ on keskittynyt pääosin kiveen, jonka työstön laatu nostaa praktiikan keskiöön toiston, kuuntelemisen ja kehollisen muistin. Lepistö on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2020. Veiston ja materiaalien ymmärryksen kannalta tärkeä osa hänen koulutuksestaan koostuivat myös vaihto-opinnoista Taipeissa National University of Arts ‐yliopistossa sekä Ècole Supérieure d’art et de Design Marseillessa. Hänen veistoa käsitteleviä tekstejään on julkaistu mm. Nuoressa Voimassa, Mustekalassa sekä Astrassa.


Taiteilijan työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto ja Paulon Säätiö. Lisäksi osa teoksesta on työstetty Kuvataideakatemian alumniresidenssissä Cove Parkissa sekä Scottish Sculpture Workshopissa.

Kuva: Iisa Lepistö

 

Amy Gelera & Dominik Fleischmann
Hegemonia Saliva

Nuoret 2023 -näyttelyssä taiteilijat Amy Gelera ja Dominik Fleischmann jatkavat visuaalista dialogiaan teoksessa Hegemonia Saliva, joka käsittelee kriittisesti ihmisen kolonisaatiota ja luonnon dominointia.

Taiteilijaduo on saanut vaikutteita sekä inspiraatiota modernin ja kolonialismin suoraan yhdistävästä diskurssista, jonka kehittivät latinalais-amerikkalaiset kirjailijat Aníbal Quijano ja Walter Mignolo. Moderni ja kolonialismi ovat erottamattomia, saman kolikon kääntöpuolet – samankaltaisesti kuin kuun pimeä puoli, kolonialismi on modernin pimeä puoli.

Hippolyten Studiossa taiteilijat keskustelevat Latinalaisen Amerikan ja Euroopan hegemonioiden suhteesta persoonallisella visuaalisella kielellään. Teos törmäyttää eri mediumeja ja materiaaleja, käsityksiä ja arvoja. Välkkyvä projisointi pomppii emojisydämien ja Guatemalan kaduilla kuvatun protestin välissä, kohtaa kaksi kehyksissä olevaa teosta, jotka puhuvat väkivallasta ja erottelusta suojelun nimissä. Mediainstallaation vastapainona on rauhallinen lukunurkkaus, jossa on kaksi käsintehtyä zineä ja Amy Geleran tutkimus visuaalisen kulttuurin kolonisaatiosta ja kuvapankki-valokuvauksen alistavasta vaikutuksesta.

Amy Gelera ja Dominik Fleischmann tapasivat Suomessa opiskellessaan Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Nuoret 2023 näyttelyssä Hippolytessä esillä oleva Hegemonia Saliva on taiteilijoiden toinen yhteistyö. Heidän visuaalisen dialoginsa esitys oli Galleria Uudessa Kipinässä, Lahdessa vuonna 2021.

Amy Gelera on visuaalisen viestinnän muotoilija Guatemalasta, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Gelera on opiskellut eri puolilla Eurooppaa ja suorittanut maisteriopinnot Aalto-yliopistosta, visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelmasta. Hän toimii tällä hetkellä jäsenenä dekolonisaatiota ajavassa kollektiivissa nimeltä S.U.R. Hänen itsenäinen työskentelynsä pohtii sosiaalisia keskusteluita diskriminaation ja dekolonisaation ympärillä – protesti, ironia ja huumori ovat avainelementtejä Geleran kriittisessä lähestymistavassa.

Dominik Fleischmann on kuvataiteilija Würzburgista, Saksasta. Hän on opiskellut valokuvausta Berliinissä (btk) ja Espoossa (Aalto-yliopisto). Ennen Suomeen muuttoaan Fleischmann on työskennellyt erilaisilla eläinten suojelualueilla ympäri maailmaa tutkien ihmisen ja luonnon suhdetta. Matkat Latinalaisessa Amerikassa ovat saaneet hänet kyseenalaistamaan valokuvauksen esittäviä ominaisuuksia sekä omaa rooliaan kuvatessaan maita länsimaisen linssin läpi. Fleischmannin taiteellinen tutkimus käsittelee moraalia, oikeudenmukaisuutta ja empatiaa taideteoksissa, joissa yhdistyvät dokumentaarinen lähestymistapa ja lyyrinen kerronta.


Amy Geleran ja Dominik Feischmannin Hegemonia Saliva -teosta ovat tukeneet Olga ja Vilho Linnamon säätiö ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) sekä and UrbanApa Miniresidenssi.

Kuva: Dominik Fleischmann

 

Nuoret 2023 on uuden sukupolven taiteilijoita esittelevä näyttelykokonaisuus, joka järjestetään Helsingissä 22.4.-4.6.2023 välisenä aikana. Nyt ensimmäistä kertaa näyttely laajenee seitsemään eri sijaintiin ympäri Helsingin keskustaa ja Helsingin Taidehallin lisäksi teoksia on esillä Galleria G:ssa,Valokuvagalleria Hippolytessä, MUU Helsinki nykytaidekeskuksessa, Sculptorissa, tm•galleriassa ja HAM-kulmassa Tennispalatsissa.

Valokuvagalleria Hippolytessä teoksia nähdään monimediaisesti neljältä taiteilijalta: Timo Anderssonilta, Iisa Lepistöltä sekä Amy Geleralta & Dominik Fleischmannilta.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään erilaisia tapahtumia mm. opastettuja galleriakierroksia, taiteilijatapaamisia ja keskusteluja.

Lue lisää Nuoret 2023 kokonaisuudesta sekä ohjelmasta: nuoret2023.fi

 

Nuoret 2023

Timo Andersson
Depictions
Iisa Lepistö
Veiston pyöreä aika, kaiken lineaarisena näyttäytyvän keskellä
Amy Gelera & Dominik Fleischmann
Hegemonia Saliva

5.–28.5.2023
Valokuvagalleria Hippolyte & Hippolyte Studio

 

Kuvat: Timo Andersson, Iisa Lepistö, Dominik Fleischmann