Pekko Vasantola & Sheung Yiu Common Objects in Context 5.–28.8.2022

Valokuvagalleria Hippolyte & Hippolyte Studio

COCO käsittelee konenäköä ja valokuvien muuttunutta luonnetta. Näyttely on nimetty konenäön opettamisessa käytetyn tietoaineiston (Common Objects in Context) mukaan. Tähän data-aineistoon pohjautuvat myös näyttelyn teokset.

Common Objects in Context on aineisto, joka on koottu yli 300 000:sta Flickr-palvelusta poimitusta valokuvasta ja kuviin liitetyistä teksteistä. Microsoftin tutkijaryhmä palkkasi satunnaisia ihmisiä luonnehtimaan kuvia. Heille annettiin tekstien kirjoittamiseen seitsemän sääntöä, jotta kuvailuista tulisi konenäön harjoittamiseen sopivia – yksinkertaisia ja “objektiivisia”.

Describe all the important parts of the scene.
Do not start the sentences with “There is”.
Do not describe unimportant details.
Do not describe things that might have happened in the future or past.
Do not describe what a person might say.
Do not give people proper names.
The sentences should contain at least 8 words.

Työntekijät siis yrittivät katsoa kuin kone. Tältä pohjalta kertyi tietoaineisto, jonka avulla opetetaan koneita katsomaan kuin ihmiset, jotka yrittävät katsoa kuin kone. Tietoaineistossa jokaiseen kuvaan on yhdistetty viiden ihmisen laatimat tekstit.

Tämän näyttelyn veistokset on tehty työntekijöille annettuja sääntöjä noudattaen. Säännöt irrotettiin kontekstistaan ja niitä sovellettiin veistosten tekemisessä esimerkiksi näin: turhat yksityiskohdat on poistettu leikkaamalla objekteista osia pois. Tulkinnat menneestä ja tulevasta on poistettu kiillottamalla jokainen objekti.

Veistoksiin on kaiverrettu COCO-tietoaineistosta löytyviä, samojen sääntöjen perusteella luotuja tekstejä. Yksinkertaisistakin kuvista kirjoitetut tekstit tuovat esiin viisi samankaltaista, mutta erilaista tapaa nähdä. Rinnakkain asetellut tekstit paljastavat työntekijöiden perspektiivieroja ja luovat runollisen kuvauksen satunnaisista tilanteista ympäri maailman. Ne osoittavat sääntöjen noudattamisen mahdottomuuden: ihmisen katsetta ei voi pakottaa objektiivisuuteen. Siksi datakin on täynnä tulkintaa.

Teos, joka koostuu kivilohkareesta, kolmesta vasarasta ja kolmesta älypuhelimesta, tarkastelee konenäön kehittämisen tärkeää osa-aluetta: työtä. Katsominen on työtä. Niin valokuvan ottaminen kuin sen luokittelukin voi olla työtä. Havainto voidaan tallentaa ja valjastaa automatisoidun näkemisen välineeksi.

Teoksessa abstrakti työ muuttuu hyvin konkreettiseksi vasaroiden avulla muuttaen samalla valokuvattavan kohteen muotoa vähän kerrallaan.

Olet tervetullut työskentelemään. Ota valokuvia näyttelyn puhelimilla.

 

Pekko Vasantola (s. 1994) on Helsingissä työskentelevä kuvanveistäjä ja mediataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta vuonna 2019 ja viimeistelee Taiteen maisterin opintoja Aalto-yliopistossa. Henkilökohtainen data, ihmisen mittaaminen ja muotokuvat ovat olennaisia teemoja Vasantolan työskentelyssä. Hän luo dataan pohjautuvia, abstrakteja muotokuvia pohtien identiteettimme rakentumista ja inhimillisen havainnon ja teknologian vuorovaikutusta. Vasantolan käyttämät tekniikat vaihtelevat soluviljelystä graniittiveistoksiin ja tekoälyohjelmien kirjoittamisesta videoinstallaatioihin.

Sheung Yiu (s. 1991) on hongkongilainen kuvataiteilija ja tohtoritutkija Helsingistä. Hänen kiinnostuksenaan on tietokonevalokuvauksen lisääntyvä monimutkaisuus ja toimijuus nykyajan digitaalisessa kulttuurissa. Hän pyrkii laajentamaan sen ontologiaa muotoilemalla yhteyksiä valokuvauksen teorioiden ja uusien realismin muotojen, olio-ontologian ja verkostoajattelun välillä. Taiteelliseen työskentelyyn ja monitieteiseen yhteistyöhön pohjautuvassa tutkimuksessaan hän tarkastelee teoksissaan laskennallisen tietokonevalokuvauksen poetiikkaa ja politiikkaa, kuten tietokonenäköä, tietokonegrafiikkaa ja etäaistimuksia. Yiun teokset ovat valokuvia, videoita, valokuvaobjekteja, näyttelyinstallaatioita sekä kirjaprojekteja.

 

Kiitokset
Kiitämme kaikkia näyttelyn tekemisessä auttaneita. Erityiskiitokset haluamme antaa Annika Nyströmille kiven lahjoittamisesta, Heikki Pullolle vasarakoneiden suunnittelu- ja toteutusavusta sekä Matti Niinimäelle ja Teemu Lehmusruusulle arvokkaista neuvoista.

Näyttelyn tukemisesta kiitämme Suomen Kulttuurirahastoa, Olga ja Vilho Linnamon säätiötä sekä Taiteen edistämiskeskusta.

 

Pekko Vasantola & Sheung Yiu
Common Objects in Context

5.–28.8.2022
Valokuvagalleria Hippolyte & Hippolyte Studio