Saku Soukka Ikkuna Välissä 23.11.–16.12.2018

Hippolyte Studio

Näyttelyssä esitetään vuodenaikojen mukaan neljään osaan jaettu valokuviin perustuva projisointi, jossa pohditaan ihmisen suhdetta itseensä, muihin ihmisiin ja kaupunkiympäristöön. Teosten läpikäyvänä teemana on välitila, jossa korostuvat siirtymävaiheet ja hetket, jolloin jokin vanha muuttuu uudeksi, jota ei vielä tunneta. Yhdistäessään elementtejä kahdesta eri kuvasta, joiden maailmat ovat erilaisia, uusi näin syntymässä oleva kuva on outo.

Saku Soukka on kiinnostunut katsojan kokemuksesta jatkuvassa sisä- ja ulkotilojen tai julkisen ja yksityisen tilan keskinäisessä muutosprosessissa. Internetin vaikutus on tässä ratkaiseva, sillä konkreettinen fyysinen todellisuus on lähes katkeamattomassa yhteydessä netin maailmaan. Nämä kaksi maailmaa ovat lomittain läsnä arjessamme, jossa nämä siirtymävaiheet eli sisään-ulos-julkinen-yksityinen hallitsevat kokemuksiamme. Soukka valitsee katsomisen hidastamisen ja samalla syventämisen. Hän pyrkii näyttämään kuinka arjen banaalien esineiden ja ilmiöiden sisällä, takana ja näkemisen kerrostumissa on aina syvällisiä koko ihmisen olemiseen liittyviä tasoja. Valokuvat on otettu sekä sisätiloissa että Helsingin kaduilla ja laitamilla. Asiat haihtuvat, niiden päälle tulee uusia kuvia, jotka muokkaavat maailmaamme ja tämä prosessi on loppumaton. Taide, joka visualisoi tämän prosessin kommunikoi sisäisen maailmamme ja sen tapahtumien kanssa.

Saku Soukka kuvailee itse teostaan:

”Valokuvista, teksteistä ja äänistä muodostuva narratiivinen ja omaelämäkerrallinen kokonaisuus harhailee ja ajelehtii eri suuntiin niin kuin mieli tekee. Mieli on alati muuttuva ikkuna, jossa ilmavirta kulkee sekä sisään että ulos. Sisä- ja ulkomaailman välissä on lasimainen pinta, joka hakee muotoaan.”

Projisointi mahdollistaa valokuvien hitaan ja taiteilijan omin sanoin ’viipyilevän’ kohtaamisen, jolloin kaksi kuvaa muuttuu toiseksi tai oikeastaan kolmanneksi kuvaksi. Keskeisenä on tavoite, jossa mielen maisemalle, asioiden sisäistykselle pyritään löytämään ilmaisu ja tyyli. Kuvien päällekkäisyydessä ja niiden hitaassa sulautumisessa toisiinsa on runollinen ulottuvuus, joka vie ajatukset surrealismin maailmaan, jossa yllättäviä asioita rinnastetaan, jossa tapahtuu kummallisia kohtaamisia ja syntyy uusia merkityksiä. Näiden yhtäältä arkinen luonne avaa silmämme ympärillämme oleviin asioihin, jotka uudelleen katsottuina saattavatkin olla samalla tavalla kummallisia ja vieraita. Ne terästävät katsettamme ja huomiokykyämme, mutta avaavat myös uusia merkityksiä, jotka osaltaan tekevät maailman mielenkiintoiseksi. Valokuvassa, johon liittyy teksti ”this is not about winning or losing” on juomalasiin nuukahtanut tulppaanikimppu kuin muistutuksena siitä että elämässä ei voi ”voittaa” eikä ”hävitä”, sillä olemme kaikki biologisia olentoja ja sidottuja aikaan ja sen lakeihin.

– Maaretta Jaukkuri

Saku Soukka (s. 1982) on Helsingissä asuva taiteilija. Hänen ensisijainen ilmaisuvälineensä on valokuva, jota hän yhdistelee eri tavoin tekstin, äänen, videon ja installoinnin kanssa. Monien alateemojen kautta teoksien yhteiseksi pääteemaksi nousee identiteetti. Ne peilaavat itseyden ja toiseuden sekä hybridin käsitteitä. Kohtaamiset ja vuoropuhelut sisäisen ja ulkoisen, pysähtyneisyyden ja liikkeen sekä orgaanisen ja teollisen välillä ovat läsnä. Teoksissa on usein omaelämäkerrallinen tunnelma. Soukka on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2016, pitänyt näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla sekä julkaissut valokuva- ja runokirjan Paperipeili (Noxboox 2016), joka löytyy myös Hippolyten kirjakaupan valikoimasta. www.sakusoukka.com

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Neliosainen valokuvaprojisointi Ikkuna Välissä, 2017. kesto: 63min. valokuvaus: Saku Soukka tekstit: Saku Soukka kenttä-äänitykset: Jani A. Purhonen ja Saku Kämäräinen valokuvien vaihtamistekniikka: Saku Soukka kenttä-äänityksiin perustuva äänimaailma: Saku Soukka lyhyt näyte talvi-osiosta: https://vimeo.com/203963329

 

Saku Soukka
Ikkuna Välissä
23.11.–16.12.2018
Hippolyte Studio
Avoinna: ti–pe 12–17, la–su 12–16

kuva: Saku Soukka, Ikkuna Välissä (Talvi), 2017, stillkuva valokuvaprojisoinnista