Sanna Sarva MatkaKuvia 30.10.–22.11.2020

Hippolyte Studio

Sanna Sarvan näyttely MatkaKuvia vie katsojan italialaisille, toisen maailmansodan jälkeen rakennetuille hautausmaille. Valokuvat arkkitehtonisesti vaikuttavista ja geometrisistä nekropoleista nostavat esiin kysymyksiä kaupunkirakentamisesta, sodan laahuksista, melankoliasta ja suremisen kulttuureista.

Hippolyte Studiossa esillä oleva MatkaKuvia on kokonaisuus, jota varten Sarva kuvasi italialaisten hautausmaiden laajennusosia useamman vuoden ajan. Erityisen kiinnostavina Sarva on kokenut Aldo Rossin 1970-luvulla suunnitteleman San Cataldon postmodernin hautausmaan Modenassa sekä Leonardo Riccin 1980-luvulla suunnitteleman brutalistisen hautausmaan Jesissä. Niiden arkkitehtuuri sekä ilmentää perinteitä että etsii radikaalisti uutta. Kokonsa puolesta ne vastasivat aikanaan jälkiteollisen yhteiskunnan kiihtyvän kaupungistumisen luomiin tarpeisiin ja pyrkivät vahvistamaan yhteisöjä, joiden lähihistoriassa oli raskaita menetyksiä.

Kaupunkien ulkopuoliset hautausmaat syntyivät Euroopassa 1700-luvun loppupuolella kaupungistumisen ja lääketieteellisen kehityksen aikaansaamien uusien hygieenisyyden vaatimusten johdosta. Tämä mahdollisti myös hautausmaiden kokonaisvaltaisen suunnittelun, jonka yhdeksi johtoajatukseksi muodostui kuoleman herättämän pelon ja kauhun kesyttäminen melankoliaksi. Kuitenkin Jesin ja Modenan hautausmaissa kauhu ja pelko tulevat tunnistetuiksi melankolian rinnalla. Sarvalle kuvausmatkat näille näyttäville ja arkkitehtonisesti jopa sankarillisia, maskuliinisia tai sosialistisia ihanteita hipoville hautausmaille muodostuivat kokemuksiksi, joita leimasivat lähimenneisyyden uudelleenajattelu ja sodan trauman tunnistaminen. 

Aika on modernin ihmisen ja hänen yksilöllisen minuutensa ongelma: syntymän ja kuoleman kautta yksilö on ajan vallassa. Yhteisö sen sijaan on kuolematon. Paikka voi tarjota keinon voittaa lakkaamaton ajassa virtaamisen tunne.
– Yi-Fu Tuan*

Kuvataiteilija Sanna Sarva asuu ja työskentelee Espoossa. Hän käsittelee taiteellisessa työskentelyssään muun muassa toiseutta ja kuoleman kulttuuria. Sarva on osallistunut teoksillaan useisiin näyttelyihin koti- ja ulkomailla (mm. Baltic Biennale (Galleria Boreay, Venäjä, 2012), Viides suomalaisen valokuvataiteen kolmivuotisnäyttely (Salon taidemuseo, 2006), Manifesta 3 (Gallery of Fine Arts, Slovenia, 2000)) sekä pitänyt yksinäyttelyitä Suomessa ja Pohjoismaissa (mm. Galleria Augusta, Helsinki, 2016; Galleria Paletten, Göteborg, Ruotsi, 2002; Galleria Sculptor, Helsinki, 2001). Sarva on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 1998 ja taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2013. Lisäksi vuosina 1992–1993 hän opiskeli Lontoon Slade School of Fine Artissa.

Teossarjan kuvaamista ja taiteilijan työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto. 

_______
*teoksessa Liisa Lindgren, Memoria – Hautakuvanveisto ja muistojen kulttuuri, Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009

 

 

Sanna Sarva
MatkaKuvia
Hippolyte Studio
30.10.–22.11.2020
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

kuva: Sanna Sarva, kokonaisuudesta MatkaKuvia
kuvat näyttelystä: Milla Talassalo