Sheung Yiu The Twinkling of an Eye 3.–26.1.2020

Hippolyte Studio

Vesipisaran putoamista esittävien kuvien kautta Sheung Yiu pohtii kuvan ja todellisuuden muuttuvaa suhdetta. The Twinkling of an Eye Hippolyte Studiossa ehdottaa, ettei tieteellisiä kuvia ja teknisiä valokuvia pitäisi ymmärtää pelkästään representaatioina tai kuvapintoina, vaan myös omina maailmoinaan. Näitä maailmoja tukevat erilaiset näkemisen ja tietämisen väliseen suhteeseen liittyvät maailmankuvat ja filosofiset asetelmat.

Yiun projektin nimi The Twinkling of an Eye* viittaa brittiläisen fyysikko Arthur Worthingtonin (1852–1916) hyvin dokumentoituun tutkimukseen vesipisaran putoamisesta ja projekti simuloi tätä prosessia käyttäen apunaan 3D-mallinnusohjelmaa. Worthington tutki tätä monimutkaista tapahtumasarjaa ennen valokuvan keksimistä, ja kehitti pikkutarkan observointimenetelmän tallentaakseen pisaran putoamisen – ilmiön, joka on liian nopea paljaan silmän havaittavaksi. Elektromagneeteista ja mekaanisista osista koostuva apparaatti päästi tietyn kokoisen pisaran putoamaan määrätystä korkeudesta ja samanaikaisesti laite laukaisi nopean valopurkauksen. Hämärässä laboratoriossa Worthington luotti tämän intensiivisen salamavalon ”jäädyttävän” pisaran roiskeen niin pitkäksi aikaa, että hän ehtisi sen nähdä. Tämän jälkeen tutkija piirsi putoamiskaavan luottaen verkkokalvolleen tallentuneeseen jälkikuvaan. Uusi pisara pudotettiin eri korkeuksista kunnes tutkija oli käynyt läpi koko prosessin. Worthingtonin havainnot esittävät sarjan peräkkäisiä ja täysin symmetrisiä kuvioita.

Nyt, tällä simuloidun ja tekoälyn tuottaman kuvatulvan aikakautena, galleriassa esillä olevat kuvat havainnollistavat ihmissilmän riittämättömyyden tavanomaisessa tiedon tuottamisessa. Lisäksi Yiu pohtii, että vaikka perinteinen käsitys valokuvasta maailman toistajana on edelleen voimassa, se ei enää riitä ottamaan huomioon kuvien kietoutunutta, monimutkaista ja epäluotettavaa suhdetta maailmaan. Todellisuutemme on yhä enemmän punoutunut kuviin, mutta silti kuvat ovat yhä enenevissä määrin irrallaan kokemuksellisesta maailmasta ja pakenevat ihmisen ymmärrystä.

Valtava selfie- ja spektaakkelipakkomielteemme, valvontatekniikka ja tietokonenäön avulla mahdollistetut Deepfake-videot ovat vain muutamia esimerkkejä kuvien nykyisestä kapasiteetista. Yiu sijoittaa kuvat ja koneet ihmisten kanssa samalle tasolle, olennoiksi, joilla on oma toimijuutensa. Lisäksi studiossa esillä olevat teokset tarjoavat useita tulkinnanvaraisuuksia. Kuten esimerkiksi messinkijalustan päällä makaava akryylipallo toimii sekä kuvan visuaalisena elementtinä että katselulaitteena, jonka avulla tarkkailla korjattua, pystyssä olevaa kuvaa.

Sheung Yiu on hongkongilainen taiteilija ja itsenäinen tutkija, jonka kotipaikkana on Helsinki. Hänen pääintressinsä on tutkia tietokoneella tuotettujen kuvien (CGI) lisääntyvää monimutkaisuutta ja siihen liittyvää tekijyyttä nykypäivän digitaalisessa kulttuurissa. Vuonna 2019 Yiu valmistui taiteiden maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, Visual Culture and Contemporary Art -ohjelmasta. Hänen teoksiaan on ollut esillä kansainvälisesti, viimeiseksi Guangzhou Image Triennialessa. Kun Yiu ei ole ottamassa valokuvia, hän kirjoittaa valokuvasta. Hänen viimeisin projektinsa Para-images: Cultural Ideas and Technical Apparatuses Beyond the Pictorial Surface on omakustanteinen taidekirja. www.sheungyiu.com

Näyttely on saanut tukea Koneen Säätiöltä.

_____
* Pisaran putoaminen on tapahtuma, joka suoritetaan silmänräpäyksessä, ja jotkut voivat olla vakuuttuneita siitä, että ihminen, joka haluaa keskustella aiheesta tunnin, on menettänyt koko suhteellisuudentajunsa. Jos tällainen mielipide on olemassa, toivon kykeneväni tänä iltana poistamaan kaikki epäilykset aiheesta ja vakuuttamaan teidät siitä, että meidän on käsiteltävä tätä hienosti säänneltyä ilmiötä, joka kuvaa hyvin onnistuneesti joitain nesteiden perusominaisuuksia. (A.M. Worthington, Splash of a Drop, 1895, s.7. Hippolyten vapaasti suomentama käännös.)

Näyttely mediassa
Ny tid

 

Sheung Yiu
The Twinkling of an Eye
Hippolyte Studio
3.1.–26.1.2020
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

kuva: Sheung Yiu, Splash on splash, 2019
kuvat näyttelystä: Eija Mäkivuoti, 2020