Sini Pelkki meaningful meanings 3.–26.9.2021

Valokuvagalleria Hippolyte

Sini Pelkin meaningful meanings muodostuu erilaisista elementeistä sekä niiden väliin jäävästä ja niiden yhdessä muodostamasta tilasta. Katsojan rooli voi ottaa näyttelyssä erilaisia muotoja. Elementit ohjaavat ja ehdottavat galleriatilassa katseelle ja kululle suuntaa, mutta ennen pitkää katsojan läsnäolo väistää ohjeita ja annettuja suuntaviivoja. Näyttelyn valokuvateokset, yhdessä näyttelypaikan kanssa, muodostavat katsojan ympärille erilaisten merkitysten, materiaalien ja heijastumien risteämiä. Niiden välinen tila on avoin kutsu, jonka voi ottaa vastaan.

Sini Pelkin teoksissa kädet kurottavat, lepäävät, koskettavat ja tavoittavat; toisaalta ne myös pyrkivät määrittämään, rajoittavat, jopa estävät. Teoksissa kädet, jalat ja kehot ovat osittain niiden sisältämissä tiloissa, osin jo jossain muualla tai ei koskaan aivan läsnä asti. Osa niiden hahmoista ovat kuin lepäämään asettuneita, osa puolestaan aktiivisina, mukana harjoituksessa tai leikissä, jolla yritetään tavoittaa jotain tilan ja tilanteen välisestä yhteydestä. Teosten sisään syntyvä kokemus tila-ajasta voi olla jaettu mutta ei koskaan yhteinen ja galleriassa ne asettuvat uudelleen suhteessa tilaan, suhteessa katsojaan ja toisiinsa. Yhdessä ne muodostavat kuin peilisalin, jonka heijastukset avaavat tilaa ja avautuvat tilassa aina eri suuntiin.

Työskentelyssään Sini Pelkki lähestyy tilaa ja sen kokemusta sekä valokuvan että liikkuvan kuvan kautta. Galleriatilaan asettuvassa kokonaisuudessa läsnä oleva liike syntyy assosiaatioiden, materiaalien ja katsojan oman olemisen kautta. Myös gallerian eteiseen installoitu videoteos Is All tuo yhteen erilaisia elementtejä, joissa teksti ja kuva kohtaavat materiaalina ja eleinä. Is All pohtii aikaa, hetkellisyyttä ja läsnäoloa, tulkinnan, toiston ja vaihtoehtojen kautta. Teoksessa esiintyvät tekstit ovat Emma Hammarénin ja Mikko Kuoringin variaatioita nimeämättömiksi jäävistä valokuvateoksista, jotka Pelkki on puolestaan uudelleen varioinut videoteoksessa.

Sini Pelkki on Helsingissä toimiva, valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa työssään käyttävä taiteilija. Häntä kiinnostaa näkemisen subjektiivisuus ja tilojen sisäiset elämät. Hänen teoksissaan maisemat, hahmot ja esineet synnyttävät kerroksellisia narratiiveja, jotka johdattavat erilaisille poluille ja monitulkintaisiin luentoihin. Viime vuosina hänen työskentelynsä on suuntautunut kohti erilaisia yhteistyömuotoja, jotka ovat materialisoituneet niin liikkuvana kuvana, performanssina kuin tapahtumina. Sini Pelkki on valmistunut kuvataiteen kandidaatiksi Chelsea College of Art and Designista, Lontoosta, vuonna 2002 ja kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta Helsingistä vuonna 2008. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä mm. Sheet No4, HAM-galleria (2018), Length, Aboa Vetus&Ars Nova (2016), Arranger’s Choice, Galleria Sculptor (2013) sekä elokuvafestivaaleilla mm. European Media Art Festival (EMAF), Rencontres Internationales Paris/Berlin ja International Film Festival Rotterdam. Hänen ensimmäinen kirjansa Arranged Lines julkaistiin vuonna 2018. Suomen Taideyhdistys myönsi Sini Pelkille William Thuring -nimikkopalkinnon vuonna 2014 ja hänen teoksiaan on mm. Nykytaiteen museo Kiasman, HAM Helsingin taidemuseon sekä Saastamoisen säätiön kokoelmissa. Sini Pelkin liikkuvan kuvan teos Departing Shadow oli esillä installaationa Monitoimitila O.:ssa joulukuussa 2020. Valokuvagalleria Hippolytessä Sini Pelkillä on ollut yksityisnäyttely edellisen kerran vuonna 2011.

sinipelkki.net

kuva: Sini Pelkki, Exit, 2021

Sini Pelkki
meaningful meanings

3.–26.9.2021
Valokuvagalleria Hippolyte

 

Kiitos:

VISEK