Tatu Heinämäki Grapher 9.7.–1.8.2021

Hippolyte Studio

Valokuvan merkitys muistojen säilyttäjänä ja välittäjänä on pysyvästi vaikuttanut siihen, miten muistamme ja mitä muistamme. Se myös muokkaa sitä, kuinka näemme maailman. Valokuva, loputtomine uusiutuvine olomuotoineen, tuntuu usein toimivan aikakoneen lailla tarjotessaan meille pääsyn menneeseen hetkeen, läpi kuvan litteän pinnan. Valokuvan tästä ominaisuudesta kiinnostuneen Tatu Heinämäen teos Grapher näyttäytyy katsojalleen pelinä, jossa on mahdollista liikkua kuvassa ja astua ikään kuin sisälle muistoon. Liikkuessaan todellisista ympäristöistä tallennettujen, yksittäisten kuvien avulla rakentuvan maiseman sisällä katsoja hahmottaa lukemattomista datanpalasista koostuvan ympäristönsä koherenttina kokonaisuutena. Ympäristö näyttäytyy kuin valokuvana, joka pelin sisällä kiertyy kokijansa ympärille kaksiulotteisuuttaan todellisemmalta vaikuttavaksi illuusioksi.

Pelimoottoria hyödyntävä teos toimiikin hieman kuin muistot usein; kokonaiskuvaa on ensin etsittävä ja kaiveltava muistojen syövereistä esille. Liikkumalla ruudulla kolmiulotteisuutta simuloimaan luodussa kuvassa katsoja, tai pelaaja, kohtaa ”lukkoja”, jotka vapauttavat fragmentoituneen maiseman osasia ja palauttavat sitä ennalleen, lähemmäs todellista muistikuvaa. Kuvitteellinen muistojen käyttöliittymä jää kuitenkin roikkumaan siihen todellisen ja virtuaalisen väliseen tilaan, jossa simulaatiot väistämättä elävät. Sama outouden ja vierauden tunne vaivaa usein myös valokuvan katsojaa, kun kuvaushetkestä on kulunut aikaa; kuva ja muisto eivät ole sama, eikä tarkempi data tarkoita aidompaa muistoa.

Tatu Heinämäen teos hyödyntää fotogrammetriaa, jossa monesta kymmenestä, usein jopa sadasta, valokuvasta kootaan kuvaamisen kohdetta esittävä kolmiulotteinen malli. Teoksessa koettavat ympäristöt koostuvat sekä Heinämäen itse keräämästä datasta. Teoksen käyttäjä liikkuu sen sisällä näppäimistön avulla ja etenee sen sisällä haluamaansa pisteeseen saakka, josta seuraava pelaaja voi taas puolestaan jatkaa ympäristön tutkimista.

Tatu Heinämäki on Helsingissä toimiva mediataiteilija, joka viimeistelee parhaillaan opintojaan valokuvataiteen maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa. Hän on taiteellisessa työskentelyssään kiinnostunut muistojen ja tilan välisestä suhteesta sekä pelisuunnittelun ja uusien medioiden kuvataiteelle tarjoamista mahdollisuuksista. Tatu Heinämäen edellinen yksityisnäyttely ovat olleet Galleria Uudessa Kipinässä, Lahdessa sekä Galleria Rajatilassa, Tampereella vuonna 2020. www.tatuheinamaki.com

kuva: Tatu Heinämäki, yksityiskohta teoksesta Grapher, 2021
installaatiokuvat(alla): Aukusti Heinonen

 

Tatu Heinämäki
Grapher

Hippolyte Studio
9.7.–1.8.2021

Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

Kiitos: