Teemu Mäki, Hilkka Eklund – Seeing and Singing (a double portrait), 2013

8.2.–3.3.2013, Teemu Mäki: Miten olla mies tai nainen?

Valokuvagalleria Hippolyte

(se nedan för svenska)

VALOKUVAGALLERIA HIPPOLYTE & HIPPOLYTE STUDIO
Yrjönkatu 8–10 (sisäpiha), 00120 Helsinki, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

8.2.–3.3.2013
TEEMU MÄKI
Miten olla mies tai nainen? / How to Be a Woman or a Man?

Keskustelutilaisuus keskiviikkona 13.2. klo 17:
Valokuvataiteilija Elina Brotherus, gender-tutkija Jemima Repo ja Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg keskustelevat Teemu Mäen kanssa näyttelyn teoksista ja teemoista.

 

Miten olla mies tai nainen? / How to Be a Woman or a Man? on sarja muotokuvia naisista ja miehistä. Monen eri iän, sukupuoliroolin, maailmankatsomuksen ja ammatin naisista ja miehistä. Sarjan valokuvissa yritän tehdä näkyväksi elinikäistä, sisäistä ja ulkoista, kamppailua, jota ihminen käy yrittäessään elää kulttuurimme tuottamien mies- ja naisroolien kanssa.

Kuvasarjan toinen pääteema on kuolevaisuus, jonka eräs ulottuvuus sukupuolisuus on. Vain ne epäjatkuvat oliot, jotka eivät lisäänny jakautumalla vaan yhtymällä, tarvitsevat sukupuolia ja seksuaalisuuksia.

Vaikka sukupuolella perimmäisessä mielessä on biologinen alkusyy, on sukupuoli silti pääosin kulttuurin tuotetta. Jotkut meistä yrittävät täyttää ympäristön sanelemat roolimalliodotukset, toiset epäröivät mitä roolia tai rooliyhdistelmää pyrkisivät toteuttamaan. Osa taas aktiivisesti muokkaa annettuja rooleja tai käyvät peräti sotaa stereotyyppisiä malleja vastaan, hyväksymättä mitään tarjolla olevista ihanteista.

Sarjaa varten olen ottanut kameralla muotokuvia sekä tavallisen oloisista että ilmeisen erikoisista miehistä ja naisista. Malleinani on ollut lapsia, aikuisia ja vanhuksia, joita olen kuvannut yksin tai pareina ja joskus kolmen sukupolven ryhminä. Nuorin mallini oli kuvaushetkellä 3 päivän ikäinen, vanhin kuollut 3 päivää ennen kuvan ottamista. Joskus olen laittanut samaan kuvaruutuun useampia ihmisiä, joskus taas ottanut yhdestä henkilöstä useita kuvia ja rakentanut niistä kuvaparin, triptyykin tai jopa neljän kuvan yhdistelmän.

Näyttelyssäni Hippolytessä esitän 20 teoksen valikoiman, mikä on puolet sarjan tähänastisista 40 teoksesta. Koska monet niistä ovat moniosaisia, koostuu kokonaisuus 69 yksittäisestä kuvasta, joita varten olen kuvannut 56 ihmistä. Jonotuslistalla on lisäksi parikymmentä jo kuvattua mallia, joiden kuvia en vielä ole valinnut ja työstänyt valmiiksi.

 


Teemu Mäki
(s. 1967 Lapualla) on taiteilija, kuvataiteen tohtori ja kuvataiteen professori Aalto-yliopistossa. Hänen työtään on taiteen, politiikan ja filosofian parissa milloin milläkin välineellä toilailu. Puuhan tulokset ovat yleensä jonkin sortin kuvataidetta, teatteria, kirjallisuutta tai teoriaa. Taide on hänelle filosofian ja politiikan kokonaisvaltaisin ja joustavin muoto.

www.teemumaki.com

 

Teemu Mäki, Hilkka Eklund – Seeing and Singing (a double portrait), 2013

 

FOTOGALLERI HIPPOLYTE & HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

8.2.–3.3.2013
TEEMU MÄKI
Hur vara en kvinna eller en man? / How to Be a Woman or a Man?

Diskussion onsdagen 13.2 kl. 17. Deltagare: Elina Brotherus, Teemu Mäki, Jemima Repo & Tiina Rosenberg. Diskussionen förs på finska.

 

Hur vara en kvinna eller en man? / How to Be a Woman or a Man? är en serie av porträtt av kvinnor och män. De har många olika åldrar, genus, världsåskådningar och yrken. I seriens fotografier, försöker jag visualisera den livslånga inre och yttre kamp som människor genomgår medan de försöker att leva med de kvinno- och mansroller som producerats av vår kultur.

Bildseriens andra huvudtema är dödligheten, som även sexualitet är en dimension av. Enbart de diskontinuerliga varelserna som inte förökar sig genom fördelning, utan genom förening, behöver kön och sexualitet.

Trots att genus i sin yttersta bemärkelse har ett biologiskt ursprung är genus huvudsakligen ändå en kulturell produkt. Vissa av oss försöker uppfylla rollmodellerna som förväntas av vår omgivning, medan andra tvekar vilken roll eller kombination av roller att försöka uppfylla. Andra å sin sida bearbetar aktivt förväntade roller eller för till och med ett krig mot stereotypa roller och går inte med på några givna ideal.

För denna serie har jag tagit porträtt med min kamera av till synes vanliga människor samt av uppenbarligen speciella kvinnor och män. Som modell har jag haft barn, vuxna och gamlingar, som jag fotograferat ensam, i par och ibland även i grupper av tre generationer. I min utställning på Hippolyte presenterar jag ett urval av 20 verk, som är hälften av de 40 verk som hittills ingår i serien.


Teemu Mäki
(f. 1967 i Lappo) är konstnär, doktor i bildkonst och professor i bildkonst vid Aalto-universitet. Han arbetar inom fälten för konst, filosofi och politik med de redskap som tillfället kräver. Resultaten är oftast något slag av bildkonst, teater, litteratur eller teori. Konst är för honom den mest flexibla, mångsidiga och övergripande formen av filosofi och politik.

www.teemumaki.com