Timo Bredenberg Liquidity 7.–30.8.2020

Hippolyte Studio

Videoteoksessaan Liquidity (2020) kuvataiteilija Timo Bredenberg tarkastelee talouden metarakenteita ja kieltä. Näyttelyn pääosaan nousevat nestemäisyyteen liittyvät kielikuvat ja sanonnat, joilla talouden ilmiöitä luonnollistetaan.

Taloudessa raha rinnastetaan usein nesteeseen, joka seuraa fysiikan lakeja. Raha valuu ylhäältä alas (valumaefekti, trickle down) tai sitä pumpataan keskuspankeilta riskipankeille. Rahaa pesemällä rikollisesti ansaitusta rahasta tulee meidän kaikkien rahaa. Likviditeetti (liquidity) puolestaan kuvaa maksuvalmiutta tai maksukykyä eli sitä miten helposti jokin on muunnettaviksi rahaksi.

Bredenbergin videoteos Hippolyte Studiossa on kuin rikkonainen dokumenttielokuva, minkä narratiivi jää katsojalleen vieraaksi. Teoksen kohteet on kuvattu Riiassa ja Lontoossa vuonna 2019, ja paikkoina toimivat rahanpesuun syyllistynyt latvialainen ABLV-pankki sekä Lontoon City ja sen finanssialueen keskipiste Paternoster Square. Näiden julkisivujen taakse kätkeytyvät sekä globaalien rahavirtojen mukanaan tuomat korruptiovyyhdit että geopoliittinen vallankäyttö.

Bredenberg on työstänyt ottamistaan valokuvasarjoista fotogrammetrian avulla kolmiulotteisia malleja. Fotogrammetriassa digitaalisista valokuvista tai videoista tuotetaan tietokoneavusteisesti malleja, joiden pintatekstuuri on kollaasi kaikista malliin otetuista valokuvista. Kuvasarjat ovat kuitenkin tarkoituksellisesti suppeita, jolloin tietokone ei pysty luomaan malleista täydellisiä – ne kuvaavat maailmaa, jonka aiemmin pysyvinä näyttäytyneet rakenteet paljastavat haurautensa. Teoksen visuaalinen maailma viittaa sekä videopeli Pipe Maniaan (1989) että J.G. Ballardin tieteisromaaniin The Drowned World (suom. Uponnut maailma, 1962). Pipe Manian viattomat pelimekaniikat muuntuvat Bredenbergin teoksessa vertauskuviksi kompleksisiin systeemeihin kätkeytyville ilmiöille kuten veronkierrolle ja rahanpesulle. Talouden veden luonnollisiin liikkeisiin rinnastuva kieli häivyttää talouden todelliset rakenteet ja politiikan.

Teos on jatkoa Bredenbergin vuonna 2018 valmistuneelle videoteokselle Without Friction, joka tarkastelee verkkotalouden rakentumista ja sen materiaalisia ympäristöjä Yhdysvaltain New Yorkissa.

Kuvataiteilija Timo Bredenberg asuu ja työskentelee Tampereella. Hän työskentelee liikkuvan kuvan, ohjelmisto- ja installaatiotaiteen parissa. Viime vuosina Bredenberg on keskittynyt tutkimaan verkkoyhteiskunnan materiaalista ja ideologista kestävyyttä. Yhdistämällä arkistolähteitä spekulatiivisen fiktion kuvastoihin Bredenberg pyrkii kyseenalaistamaan erilaisia tulevaisuusskenaarioita sekä mahdollistamaan nykyisyyden kuvittelun toisin. Bredenberg on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2012, ja hänen teoksiaan on ollut esillä useissa näyttelyissä ja screening-tilaisuuksissa Suomessa ja ulkomailla. timobredenberg.github.io

Näyttelyä on tukenut Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK.

 

Timo Bredenberg
Liquidity

Hippolyte Studio
7.8.–30.8.2020
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

kuva: Timo Bredenberg, still-kuva teoksesta Liquidity, 2020
kuvat näyttelystä: Milla Talassalo, 2020