Toni Vallasjoki Y 11.5.–2.6.2024

Valokuvagalleria Hippolyte

Kulje pystysuoraan viivan mukaisesti alhaalta ylöspäin. Saavutettuasi viivan yläreunan olet risteyksessä, valitse kuljetko ensin hiukan vinosti vasemmalle vai oikealle. Seuraa valintaasi ja kulje ovesta sisään.

Kun palaat takaisin risteykseen, kulje tällä kertaa vastakkaiseen suuntaan, ja kulje toisesta ovesta sisään.


Toni Vallasjoen työskentelyn lähtökohtana ovat usein tilalliset kysymykset, ja erityisesti kiinnostus ihmisten tapoihin kokea ja määritellä aikaa. Hän pohtii mistä, milloin ja miksi tila muodostuu, mitä tila pitää sisällään ja mitä jää sen ulkopuolelle. Entä kuinka ohjata näyttelyvierasta kulkemaan näyttelytilassa halutulla tavalla. Nämä kysymykset ovat määrittäneet suunnan Valokuvagalleria Hippolytessä esillä olevalle näyttelylle
Y. Valmistellessaan näyttelyä Vallasjoki on lähestynyt näyttelytilaa purkamalla sen osiin. Kokeillen, lisäten, poistaen, toistaen ja uudelleen kokeillen hän on yrittänyt ymmärtää, kuinka näyttelytila ajattelee.

Hippolyten näyttelyssä Vallasjoen työskentely laajenee liikkuvan kuvan alueelle. Teoksessa  A Book elokuvakameran eteen on asetettu kirja, joka koostuu useista sadoista  kymmenesosamillien paksuisista arkeista. Kuvan ulkopuolella tapahtuva toiminta synnyttää liikettä, joka ohjaa kirjan sivuja tuoden oman järjestyksensä kokonaisuuteen. Näyttelytilaan rakennettu videoinstallaatio jakaa tilan kahtia, tarkentaen huomion eri tilojen välille.

Näyttelyssä on esillä jaksollisia teoksia, kuten Calendar, jotka ilmentävät Vallasjoen lähestymistapaa ajan ymmärtämiseen ja merkitsemiseen. Seinäveistos koostuu kahdesta puupaneelista sekä symboleista, osallistaen näyttelyvalvojan osaksi teosta. Näyttelynvalvojalle annetaan ohje: päivittäin ennen näyttelyn avautumista siirrä yksi symboli ensimmäiseltä taululta toiselle, aina näyttelyn päättymiseen asti. Teos noudattaa samaa logiikkaa ja kiertoa kuin arkikäytössä toimiva kalenteri. Kun päivä vaihtuu, teoksen järjestys muuttuu.

Kiinnostus ajan tallentamiseen ja esittämiseen on läsnä myös teoksessa Attempts: Trying to Estimate a Passage of a Second. Teos mittaa yrityksiä arvioida sekunnin kulumista. Suurikokoisessa lyijykynäpiirroksessa tallennetut mittaustulokset asettuvat riveihin ja kerroksiin muodostaen lyhyen otannan virtaavasta ajasta. Valokuvateoksessa 22.5. Vallasjoki on asettanut valoherkän materiaalin päälle matriisin ja altistanut sen luonnonvalolle. Tästä eleestä on jäänyt jälki materiaaliin, joka toimii dokumentaationa ajankohdasta sekä tapahtuneesta. Päivämäärään viittaavan nimensä mukaisesti, näyttelyn puolivälissä teos saavuttaa ajallisesti täyden kierroksen, aloittaen matkansa kohti seuraavaa täyttymystä.  Teoksen voi nähdä allegoriana ikuisen kiertokulun ympyrälle Ouroborokselle, symbolille, jossa käärme syö omaa häntäänsä.


Vieraillessasi näyttelyssä käytäthän molempia sisäänkäyntejä.

 

Toni Vallasjoki (s.1984) työskentelee tilallisuuden, kuvanveiston sekä linssipohjaisten välineiden parissa. Hänen taiteellinen työskentelynsä liikkuu kokeillen eri välineiden välillä, pyrkien laajentumaan uusien käytäntöjen äärelle. Y on Vallasjoen neljäs yksityisnäyttely. Aiemmat yksityisnäyttelyt ovat olleet Notes on Space (Galerie Anhava, Helsinki, 2022), Click, Click (Project Room, Helsinki, 2020) sekä Kiertokulkemia/Travelogues (Valokuvakeskus Nykyaika, Tampere, 2018). Vallasjoki on valmistunut kuvataiteen maisteriksi vuonna 2021 Taideyliopiston Kuvataideakatemian tila-aikataiteen opetusalueelta. 


Taiteilijan työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

 

 

Toni Vallasjoki
Y
11.5.–2.6.2024
Valokuvagalleria Hippolyte

 

kuva: Toni Vallasjoki, 2024