Sök Utställningstider i Hippolyte för hösten 2014

Minna Joenniemi (Helsingfors) inbjuden till urvalskommitén

Hippolyte som drivs av Förbundet för Fotografiska Konstnärer verkar sedan juli 2012 i de nya utrymmena på Georgsgatan 8-10 i Helsingfors centrum. Galleri lämpar sig för att visa såväl fotografi som annan nutidskonst.

Hippolyte är indelat i två olika utrymmen – det stora galleriet, Fotogalleri Hippolyte (ca 72 m2) och det lilla galleriet Hippolyte Studio (ca 13 m2). Vartdera utrymmet passar för att visa många olika sorters utställningshelheter. Ansökningarna till båda är öppna för alla konstnärer och för olika former av nutidskonst.


Ansökningarna för utställningstider i Fotogalleri Hippolyte pågår fram till 31.10.2013.

Till det stora galleriet söks utställningar för tiden augusti–december 2014. Inom denna period finns fem lediga utställningstider. I samband med den här ansökningsrundan bjuder Hippolytes utställningskommitté för fjärde gången in en gästande expert att delta i urvalet. Med detta vill man öppna urvalsprocessen för nya diskussioner och synsätt.

Kulturredaktör, curator Minna Joenniemi från Helsingfors deltar i urvalet.
Minna Joenniemi är kulturredaktör på Yleisradio och har utvecklat flera programkoncept. Till de kändaste hör Runoraati (Diktrådet) och Suojele minua (Beskydda mig). Minna Joenniemi curerar Bildkonstveckorna i Mänttä under sommaren 2014.

Ansökningstiden utgår torsdag 31.10.2013:

– För ansökningar skickade från Finland räcker poststämpel från sista ansökningsdagen. Ansökningar som postas på annat håll bör vara framme senast den sista ansökningsdagen.

– Om du lämnar in ansökan personligen, vänligen beakta Hippolytes öppethållningstider: ti-fre 12-17, lö-sö 12-16. Galleriet  är stängt 28.–31.10.2013.

– Försenade ansökningar beaktas inte.

För ansökningsformulär och närmanre anvisningar:
https://www.hippolyte.fi/ansokan-fotogalleriet-hippolyte/?lang=sv