28.2–23.3.2014, Alisa Javits, Innergård

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

28.2–23.3.2014

ALISA JAVITS

Innergård

Video- och fotoinstallationen Innergård studerar relationen mellan rörlig bild och fotografi och hur de två formaten kan förmedla en upplevelse.

Innergård är en metafor om en främmande människa. En fiktiv blick in i människan, in i den värld som döljer sig under den synliga ytan. Människan är som en innergård: utomstående ser endast det slutna skalet. Men den som bor innanför ytterväggarna befinner sig på andra sidan, dels skyddad och trygg i sin egen värld, dels också fylld av ångest och en längtan ut ur ensamheten.

Alisa Javits, född i S:t Petersburg 1984, är magister i fotografi (MA) från Aalto-universitetet 2013 och magister i visuell kultur (MA) från Stockholms universitet 2009. Förutom fotografi och visuell kultur har hon också arbetat med måleri och konsthistoria. Våren 2014 inledde Javits studier på institutionen för filmkonst och scenografi vid Aalto-universitetet. Förutom sitt konstnärliga arbete sysslar hon med fotografering och videofilmning på frilansbasis.

Utställningen har fått stöd från Centralen för audiovisuell kultur AVEK.

Alisa_2_web

Alisa Javits, ur serien Innergård, 2013