Utställningstider i Fotogalleri Hippolyte, våren 2015. Ansökningstiden har utgått


Ansökningarna för utställningstider i Fotogalleri Hippolyte pågår fram till 30.4.2014. Jan Förster (Helsingfors) inbjuden till urvalskommitén.

Hippolyte är indelat i två olika utrymmen – det stora galleriet, Fotogalleri Hippolyte (ca 72 m2) och det lilla galleriet Hippolyte Studio (ca 13 m2). Vartdera utrymmet passar för att visa många olika sorters utställningshelheter. Ansökningarna till båda är öppna för alla konstnärer och för olika former av nutidskonst.

Till det stora galleriet söks utställningar för tiden januari–juli 2015. Inom denna period finns sju lediga utställningstider. I samband med ansökningsrundan bjuder Hippolytes utställningskommitté igen in en gästande expert att delta i urvalet. Med detta vill man öppna urvalsprocessen för nya diskussioner och synsätt.

Våren 2014 har Hippolytes utställningskommitté inbjudit konsthistoriker och konservator Jan Förster att delta i urvalet. Förster är chef för Helsingfors Konsthall sedan hösten 2013. Dessförinnan arbetade Förster som direktör vid Finsk-norska kulturinstitutet i Oslo.

 Ansökningstiden utgår ons 30.4.2014:
– Poststämpel från sista ansökningsdagen räcker.
– Om du lämnar in ansökan personligen, vänligen beakta Hippolytes öppethållningstider: ti-fre 12-17, lö-sö 12-16. Galleriet  är stängt 28.4–1.5.2014.
– Försenade ansökningar beaktas inte.

För ansökningsformulär och närmare anvisningar:
https://www.hippolyte.fi/ansokan-fotogalleriet-hippolyte/?lang=sv

För mera information:
Petronella Grönroos, utställningskordinator, Fotogalleri Hippolyte, +358 9 612 33 44, petronella.gronroos@hippolyte.fi