3.7–1.8.2014, Anna Hyrkkänen: Fringe

Fringe visar upp ett underligt växthus, en artsammansättning som lever långt nere i en djuphavsgrav. Dessa små vita former påminner om sakta glidande isberg och får betraktaren att tänka på jordens polarområden, de sista riktiga ödemarkerna. Eller är det fråga om rymden, ett oigenkännligt mörker, där människan är avskalad alla sina attribut?

Verket placerar betraktaren inför ett skrämmande scenario där mänskligheten förlorat greppet om växthuseffekten. Det är en bild av en framtida dystopi, en värld efter en stor naturkatastrof. Å andra sidan placeras betraktaren invid jagets urkälla, en vrå av sinnet, där det undermedvetna arbetar.

Vårt förhållande till världen kräver att vi definierar den, att vi gestaltar vår plats både konkret och konceptuellt, i tiden. Mörkret omkring verket reflekterar det som förblir obegripligt i vår existens. Ett odefinierbart avstånd och en okänd tid omger oss. Någonstans i den fysiska rumsligheten, där tidsuppfattningen försvinner, skickar våra aningar morsesignaler om framtiden. Vi stirrar på den bild som tar form i mörkret tills vi märker att vi ser på oss själva.

Bilden i mörkret rör sig – tiden existerar.

Anna Hyrkkänens (f. 1979) verk är en slags platser och scener, som åskådaren stiger in i men ändå förblir framför eller emellan. I sitt arbete avbildar Hyrkkänen mänskligt och omänskligt varande i världen, naturen och även förhållandet mellan människan och naturen. Stämningen är ofta poetisk och drömlik, men även hotfull och aggressiv. I Hyrkkänens installationer är naturen inte helt realistisk. Den motsvarar inte vår verklighet, utan är snarare en slags övernatur, en fantasi som övergår den enskilda platsen.

Anna Hyrkkänen tog magisterexamen i bildkonst på Bildkonstakademins (Helsingfors) linje för skulptur år 2010. Hon har hållit separatutställningar sedan år 2006 både i Finland och utomlands. Senast har hennes verk ställts ut i Düsseldorf i Tyskland hösten 2013. År 2012 var hennes verk med i grupputställningar på museet Aboa Vetus & Ars Nova i Åbo och konstmuseet Kumu i Tallin.

3.7–1.8.2014

ANNA HYRKKÄNEN

Fringe
Öppet: mån–fre 12–17

https://www.facebook.com/events/1436977039902268/
www.annahyrkkanen.comTack för stödet: Oskar Öflunds Stiftelse

HIPPOLYTE STUDIO

Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 3344, www.hippolyte.fi

 

Hyrkkanen_Parallelwelt_ParallelExistence_2013_Ralf Brueck

Anna Hyrkkänen, installationen av utställningen Parallelwelt / Parallel Existence, 2013. Bild: Ralf Brueck