Konstnärsträff 10.7.2014: Nana & Felix med Claire Gould

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, + 358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi

Konstnärsträff torsdagen 10.7.2014 kl. 18.00
Nana & Felix i samtal med Claire Gould

https://www.facebook.com/events/294353900746646/

Vi välkomnar dig att delta i en öppen diskussion om fotografi sett som ett institutionellt verktyg med vilket man registrerar, kategoriserar och stämplar människor. I diskussionen kommer vi tala om konstens och konstnärens möjligheter samt begränsningar att kommentera politiska och sociala frågor.

Tillfället är öppet för alla. Som inledning presenterar Nana & Felix sin utställning för gästerna. Själva diskussionen kommer att gås på engelska tillsammans med Claire Gould, kurator på Helsingfors konstmuseum.

På Helsingfors konstmuseum har Claire varit ansvarig för diverse utställningar, t.ex. Taryn Simons Photographs and Texts (2012). Hon har också agerat som granskare av magisters slutarbeten i fotografikonst vid Aalto universitetet 2013 och 2014.

Föredraget hålls på engelska.

Nana & Felix, Kanta|Väestö, print media, 2014

Nana & Felix, Kanta|Väestö, diptyk, 2014